• BIST 1.333
  • Altın 459,254
  • Dolar 7,7562
  • Euro 9,4365
  • Adana : 20 °C
  • Osmaniye : 16 °C
  • İçel : 20 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 12 °C

Zafer Kara'dan dürüst belediyecilik sözü

14.11.2013 11:56
Zafer Kara'dan dürüst belediyecilik sözü
Adalet ve Kalk?nma Partisi (AK Parti) ?l Ba?kan Yard?mc?s? ve Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Zafer Kara, TESK Yönetim Kurulu üyesi ve Adana ESOB Ba?kan? Kaz?m Bar???k'a destek ziyaretinde bulundu.

Ba?kan Aday Aday? Kara'y?, Kocavezir’deki ESOB E?itim ve Hizmet Binas?na geli?inde Birlik Ba?kan? Bar???k ile Ba?kan Vekilleri Nihat Sözütek ve Mustafa Gökta? kar??lad?.  Kara’n?n ziyaretinde, AK Parti ?l Ba?kan Yard?mc?s? Fahrettin Co?kun ile ESOB Yönetim Kurulu üyeleri, Berberler Esnaf Odas? Ba?kan? ?lhami Uygunsözlü, Adana ?oförler Esnaf Odas? 2.Ba?kan? Kenan Y?lmaz ile Birli?e ba?l? Adana Elektrik Teknisyenleri Esnaf Odas? Ba?kan? ?smail Abike, Adana Emlakç?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Rabia ülkü Uçar, Adana Elektronikçiler Esnaf Odas? Ba?kan? Salih Dipta?, Adana Servisçiler Esnaf Odas? Ba?kan? ünsal Perçin, Adana Oto Tamircileri Esnaf Odas? Ba?kan? Muhittin Do?an, Adana Kuyumcular Esnaf Odas? Ba?kan? O?uz Ba?man, Adana Oto Kaportac?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Nuri Zengin, Adana Otobüsçüler Esnaf Odas? Ba?kan? ve AK Parti çukurova Belediye Ba?kan Aday Aday? Mustafa Uslu, Adana S?hhi Tesisatç?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Kenan Karaca, Adana Kasaplar Esnaf Odas? Ba?kan? Murat Saruhan Ya?mur, Adana Lastikçiler Esnaf Odas? Ba?kan? Muhsin Teze, Adana Sütçüler, Yo?urtçular, Peynirciler ve ?arkütericiler Esnaf Odas? Ba?kan? Memduh özalp, Adana Gazozcular ve Me?rubatç?lar Esnaf Odas? Ba?kan? Cemal Sak?n ile oda genel sekreterleri de haz?r bulundu.

toplu-foto.jpg

Misafirini kucaklayarak s?cak bir ?ekilde kar??layan Ba?kan Bar???k, aday adayl???n?n hay?rl? olmas?n? dilerken, salonda bulunan oda ba?kanlar?n? Zafer Kara’ya da tan?tt? ve ziyaretten duydu?u memnuniyetini ifade ederek te?kilat? ad?na te?ekkür etti.

Bar???k, kap?s?n?n her zaman herkese aç?k oldu?unu vurgularken,  esnaf? önemseyerek ziyaretine gelen tüm aday adaylar?n? kucaklayarak kar??lad?klar?n? belirterek, "Bir ülkede demokrasi varsa, seçimler de vard?r. Seçimler varsa aday adaylar? ve nihayetinde adaylar da olacakt?r. Esnaf Birli?i, ba??nda çe?itli görü?leri bar?nd?ran bir odalar toplulu?udur. Bu nedenle hizmete talip olan ve halk için esnaf için ve ya?ad???m?z kent için bir ?eyler yapmak için yola ç?kan tüm arkada?lar?m?za kap?m?z aç?kt?r.  Bu aç?dan size de adayl?k yolunda ba?ar?lar diliyorum. Bizim için önemli olan vatan?na, milletine kentine ve Esnaf?na sahip ç?karak olumlu projeler ortaya koyan elini ta??n alt?nda tutarak Adana'y? eski günlerine, hatta daha da ileri götürecek ki?ilerin kazanmas?d?r. Yüce Mevla’m kentimiz için kim hay?rl?ysa ona nasip etsin. Hay?rs?zsa vermesin. Bizler bu aç?dan bize gelen tüm ziyaretçilerimize ayn? mesafedeyiz. ?n?allah adayl???n?z kabul görür ve hay?rl? i?ler yapma f?rsat? bulursunuz. Bu hepimizin temennisidir" dedi.

Zafer Kara da,  aday adayl??? sürecinde en önemli buldu?u kurumlar?n ba??nda Esnaf Odalar? Birli?i ve esnaflar geldi?ini kaydederek, esnaflar?n göz ard? edilemeyecek kadar önemli oldu?unu söyledi.                

Ba?kan Aday Aday? Zafer Kara, ?ehircili?i bildi?ini, esnaf?n bir kentin ya?am?ndaki önemini ise en iyi bilenlerden oldu?unu da  belirterek, Adana'n?n büyük bir kent olmas?na ra?men yap?lan hatalarla bu büyüklü?ünü kaybetmeye ba?lad???n? bunun önüne geçilmesi gerekti?ini ifade etti.

Adana'n?n alt yap?s?n?n proje ve planlar?n?n olmad???n? da iddia eden Kara, bu nedenle yeni asfaltlanan yollar?n bile s?k s?k e?ilerek delik de?ik edildi?ini,  bu görüntülerin olmamas?,  harcanan emek ve paran?n heba olmamas? için, su, do?algaz, elektrik vs dö?enen yer alt? ?ebekesinin belirli bir proje ve plan dahilinde yap?land?r?lmas? için gereken çal??may? yapt?raca??n? anlatarak ?öyle konu?tu:             

 "?imdiye kadar çok ?ükür hiç bir kötü i?im olmad?. Parayla pulla da i?im yok. Ancak Adana’n?n bu halde olmas? beni aday aday? olmaya itti. Günde 8 saat çal??an de?ilim. 12 saat hatta daha da fazla çal??ma zaman?m oldu?unu gördüm. Alt yap?s? olmayan bu kentimizin hak etmedi?i idarelerle bu hale getirilmesini kabul edilemez buldum. Kentimizin sorunlar?n? biliyorum ve bunlar?n ba??nda Ula?t?rma Bakanl???na devredilemeyen Metro’nun 350 milyon Dolara mal olacak iken inan?lmaz israflar yap?larak 1 Milyar liraya ç?kt???n? gördüm. Belediyenin, Metro yüzünden 1 Milyar TL borcunun olmas? halk?m?z?n s?rt?ndaki bir yüktür. Dürüst belediyecilik yapaca??m. Belediyede haks?z kaçanca f?rsat vermeyece?im. Esnaf?n sorunlar?na duyarl? olaca??m. Ben bunlar? halledece?ime söz veriyorum. Ben kendimi Adana'ya vakfettim bu kentimizin sorunlar?n?n üstesinden gelebilece?ime inan?yorum. Ay?n? zamanda bu i?i en iyi yapacak insanlardan biriyim"               

Ziyarette çe?itli Esnaf Oda Ba?kanlar?n?n seçilmesi halinde yap?lmas?n? istedikleri konular? dile getirerek kendisini bilgilendirdiler ve anlatt?klar? sorunlar?n mutlaka çözüme kavu?turulmas?n?n kendilerini rahatlatarak mutlu edece?ini bildirdiler.                    

Birlik Ba?kan? ve ayn? zamanda Adana ?oförler ve Otomobilciler Esnaf Oda Ba?kan? da olan Kaz?m Bar???k da, ?ehir merkezinde ya?anan taksi duraklar? konusunu dile getirirken, ba?ta Ankara olmak üzere modern kentlerde, ?ehrin önemli noktalar?nda yerel yönetimlerinde katk?lar?yla esnaflara geni? kald?r?mlarda dahi Taksi Duraklar? yap?ld???n? belirterek, bunun Adana da geç b?rak?lm?? bir i? oldu?unu, geçmi?teki Belediye Ba?kanlar?yla bu konuda yapt?klar? görü?melerden bir sonuç alamad?klar?n? dile getirerek aday aday? Zafer Kara'dan seçilmesi halinde bu sorunu da çözmesi konusunda söz ald?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim