• BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Adana : 24 °C
  • Osmaniye : 23 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Yücel Bayram TV’de projelerini anlatt?

18.12.2013 11:29
Yücel Bayram TV’de projelerini anlatt?
MHP Yüre?ir ?lçe Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram Akdeniz Televizyonu’nda ‘A’dan Z’ye program?na kat?ld?. Yüre?ir ile ilgili hedeflerini anlatt?.

Aday gösterildikten sonra ilk canl? yay?n?na Akdeniz Televizyonu’nda kat?lan MHP Yüre?ir ?lçe Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram, Zafer Geyik ve Ayfun Kaplan’?n konu?u oldu. Yücel Bayram canl? yay?nda yöneltilen sorulara dobra dobra cevap verdi, Yüre?ir ile ilgili hedeflerini ve projelerini aç?klad?

54 YILLIK YüRE??RL?Y?M

MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram: ticari olarak her zaman sahadayd?m, ?imdi ise siyasi olarak sahaya indim. Bu süreçte de iyi bildi?im Yüre?ir’i daha yak?ndan tan?ma ve ke?fetme ?ans?m oldu. Sorunlar? ve s?k?nt?lar? iyi biliyorum Yüre?ir’in görünmeyen yönlerini de iyi gördüm. Yüre?ir’de 174 toplant? gerçekle?tirdik ve bu toplant?larla Yüre?irlinin sorunlar?n? dinledik, çözümünü anlatt?k. Toplant?lar?m?z devam edecek dedi.

 CANLI YAYINDA SöZ VERD?

Yüre?ir’in sorunlar?n?n kronikle?ti?ini belirten MHP Yüre?ir ?lçe Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram: ‘’nereye giderseniz gidin Yüre?irlinin ?ikâyeti hep ayn?. Alt yap?, imars?zl?k, semt pazar? eksikli?i bunlar bize aktar?lan sorunlar ama Yüre?irli 4,5 -5 y?ld?r kap?s?n? çalmas?na ra?men hiçbir belediye ba?kan?na ula?amamaktan ?ikâyetçi. Ben canl? yay?nda tüm Yüre?irliye söz veriyorum. E?er ba?kan seçilirsem 5 ay sonra ben Yüre?ir’in her mahallesinde 1 hafta boyunca kalacak ve vatanda??n bu özlemini dindirece?im.

Adana Türkiye’nin arka bahçesi olarak kalm??, Yüre?ir’de Adana’n?n arka bahçesi olarak kalm?? diyen Yücel Bayram: ‘’ Yüre?ir’de bir aday üst üste iki defa seçilmemi?. Neden? çünkü hizmet etmemi?sin nas?l ç?kacaks?n. Belediye ba?kan? olmak her yere reklâm vermek de?ildir. Benim insanlara üç tane sözüm var ve bu sözümün de sonuna kadar arkas?nda olaca??m? canl? yay?nda ilan ediyorum. Birincisi her hafta bir mahallede olaca??m. Do?ma büyüme Yüre?irliyim ve çok iyi biliyorum ki çok fazla fakirimiz var. ?kinci sözüm yoksul insanlara. Planlamas?n? yap?yorum. Yoksul aileleri tespit edip kimseye muhtaç etmeden onlara kart da??taca??z. Bu kart Yüre?ir’de kullan?lacak. Yoksul ailelere bütçemizin el verdi?i ölçüde para yüklü kart da??taca??z. Vatanda? bu kart? kredi kart? gibi kullanabilecek. Bu karta sahip olan vatanda?lara da Yüre?ir esnaf?n?n indirim yapmas?n? sa?layaca??m. Adana’n?n çok fazla zengini var bu projemiz de bir anlamda zekât?n? vermek isteyenle yoksul aileleri bulu?turacak.

KENTSEL DöNü?üM UYGULANAB?L?R OLMALI

Sinanpa?a ile ilgili projelerini canl? yay?nda aç?klayan MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram, mevcutta yap?lan kentsel dönü?üm çal??malar?n? ele?tirdi. Yücel Bayram: ‘’ben kendimi Yüre?ir’e feda ettim. Sinanpa?a’ya   Yüre?ir’e ne yapaca??m?z? ?imdiden haz?rlad?m. Yüre?ir’e yat?r?mc?y? getirece?iz, insanlarla yan yana oturtup anla?malar?n? sa?layaca??z. Onlar?n mal?n? zapt etmeyece?iz. Belediye olarak bizim rant?m?z ruhsat harc?n? almak’’ dedi. Yüre?ir’in Adana’n?n yat?r?m?nda en k?ymetli yer oldu?unu iddia eden Yücel Bayram; yeter ki Belediye ba?kan? yat?r?mc?y? kap?da kar??las?n, sorun ç?karmas?n dedi.

‘’YüRE??R CAZ?BE MERKEZ? OLACAK’’

MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram Sinanpa?a ve Yavuzlar'? içine alan Kent Park projesini de canl? yay?nda anlatt?. Bayram; Yüre?ir’in her yeri cazibe merkezi olacak. Fuzuli caddesine bak?yorsunuz Amerika, Yüre?ir’e bak?yorsunuz ?ili. Adana’ya bunu yapan insanlar?n hiç vicdan? s?zlamad? m? merak ediyorum dedi. Bayram, Hilton oteli çevresinin çirkin görüntüsünü ortadan kald?racaklar?n? hatta bunun Sak?p Sabanc?’n?n vasiyeti oldu?unu söyledi. Bayram projesini de canl? yay?nda foto?raflar? ile izleyenlere gösterdi.

ARITMA TES?S?N? TA?IYACA?IZ

Seçim çal??malar? kapsam?nda Güne?li, Yamaçl?, Akdeniz ve Seyhan mahallelerine de gitti?ini belirten MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram en büyük sorunun ar?tma tesisi oldu?unu, kokunun rahats?zl?k verdi?ini söyledi. Bayram Hüseyin Sözlü’nün de kazanmas?yla birlikte bu tesisi Solakl?’n?n arkas?na ta??yacaklar?n? söyledi.Bayram Kanara,Garaj,Ar?tma Tesisi gibi sorunlara köklü çözümler getireceklerini söyledi.

Bayram, ö?rencileri için tam donan?ml? yurt ve Kozan Yolu ile ilgili yapacaklar? düzenlemeler ile ilgili de bilgi verdi. 4 adet koordinasyon merkezi kuracaklar?n? belirten Yücel Bayram belde ve köylere hizmetin daha çabuk gidece?ini belirtti.

‘’BELED?YE BA?KANI NASIL OLUR GöRECEKLER’’

Canl? yay?nda son derece iddial? aç?klamalarda bulunan MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram; ben vatanda??n ne sorun ya?ad???n? biliyorum. Onun için gece gündüz çal???yorum. Ben seçilirsem herkese nas?l belediye ba?kanl??? yap?l?r bunu gösterece?im. Halkla nas?l iç içe olunur bunu gösterece?im. Yüre?ir’de yapt???m seçim çal??malar? kapsam?nda çok üzücü ?eylerle kar??la?t?m. Bu zamana kadar Yüre?irlinin bu sorunlarla ya?amak zorunda b?rak?lmas? beni üzüyor. Ben tüm bu sorunlar? düzeltmeye haz?r?m dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim