• BIST 1.112
  • Altın 503,865
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 20 °C
  • Hatay : 19 °C
  • Kmaraş : 20 °C

Yarg?da Erkler Ayr?l???

28.01.2014 09:20
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Eskiden kendini bir yerlere be?endirmeyi ya?am?n?n hedefi haline getirmi?, her ne pahas?na olursa olsun, ortal?k yerde olmak isteyen bir k?s?m medya erbab? ile sözde akademisyen ve sivil toplumcular ça??r?l? olmasalar bile“Abant Toplant?lar?”na yal?n yap?ldak ko?ar, etrafta goy goyculuk yap?p, hava atmay? matah bir ?ey sayarlard?. Asl?nda yapt?klar?, bir yerlere güven tazelemekten ba?ka bir ?ey de?ildi. Yani? Yanisi, Abant’ta el pençe divan durup, e?ilip bükülerek boy göstermeyi becerenler, ?akirtler(ö?renciler, taliban) taraf?ndan “Büyük Vaiz”’e an?msat?lmas?n? isterler ve de kar??l?k beklerlerdi. Göstermelik de olsa, bu bendelikler k?sa zamanda kendilerine yol-su-elektrik olarak de?il, makam, kredi, itibar ya da prestij olarak geri dönerdi. ?imdilerde bütün bunlar nostalji oldu, b?rak?n etrafta prim yapmay?, esamisinden bile eser yok. Evet, “Eski çamlar Bardak Oldu”. Günler geçti, devirler de?i?ti, kafalara kozalak atan çamlar ya kesildi, ya da kesilmek üzere. Ama bilinen bir gerçek var ki, hemen hepsinden bardak yap?lacak. Böyle buyurdu, Zerdü?t(Also sprach Zarathustra).

Peki, bu arada ba?kala??m geçirenlere n’oldu? Onlar m?? Hemen hepsi iktidar?n etraf?nda kümele?tiler. ?smet Pa?an?n damad? Gazeteci Metin Toker’in bir kitab?nda görmü?tüm. Nisan 1960 ay?nda Ba?bakan Adnan Menderes etraf?ndaki ayn? aspirin adamlar, ihtilalden bir ay sonra yani Adnan Menderes’le resim çektirdikten iki ay sonra Devlet Ba?kan? Cemal Gürsel’in etraf?n? doldurmu?tular. çünkü onlar Gramsci’nin deyi?iyle “üst Yap?n?n Memurlar?”yd?lar. Günümüz “üst Yap?n?n Memurlar?” ise, öncelikle “Dolmabahçe Talimatland?rma Toplant? ve Görü?meleri”nde boy gösterip ayn? stratejiyle hemhal olduklar? görülmektedir. Dikkat edildiyse, oturduklar? masa da fikirlerin tart???ld??? yuvarlak masa toplant?lar? (Round Table Session) gibi çetrefilli de?il, dört kö?e masalard?r... Niye? çünkü talimatland?rma masalar? böyle olur. Duvara s?rtlar?n? verebildikleri, ortas? bo?,  dört kö?e masa etraf?nda nas?l da dört kö?e olduklar?n? hep birlikte ekranlarda izlemekteyiz, görmü?lü?ümüz vard?r.

Ya sonras?? Abant-Dolmabahçe çizgisindeki sahibinin sesi  “üst Yap?n?n Memurlar?” bugünlerde hemen her yerde talimatland?r?ld?klar?n? ve bunun da çok güzel bir ?ey oldu?unu itiraf etmekten kendilerini alamamaktad?rlar. Sesini yükseltmeyi dik durmak sanan bir mütareke bas?n mensubu, kendi yanda? televizyon kanal?nda hemi de baya?? sesini yükselterek "(?ktidar)dan talimat al?rs?n, bu güzel bir ?ey, herkesten talimat almak kötü bir ?ey mi?” sözlerini sarf ederek, bu özgün profili ve figüratif olguyu da onur vesilesi yaparak aç?kça dillendirebilmi?tir. Ancak gazetecilik mesle?inin en belirgin özelli?i, halk?n ve hakk?n yan?nda olmak ve tarafs?z kalabilmeyi becerebilmektir.

Kriz zamanlar?n?n önemli özelliklerinden birisi de beraberinde beklenmedik f?rsatlar? getirmesi ve sunmas?d?r. Ne dersiniz? Galiba hukuk yava? yava? geri mi geliyor? Böyle giderse, hukukun yeniden yap?lanmas?, ak?lc? bir çizgiye oturmas? bile mümkün. 17 Aral?k’tan sonra ayan beyan görülmü?tür ki, yarg?da iki ba?l?l?k egemen ve de yarg?ç ve savc? atamalar?yla soru?turmalara müdahale alg?s? kamuoyunun gündemine oturmu? durumda... Fazlaca kafa yormaya gerek yok, mesele tam? tam?na böyle. Ancak bu arada sevindirici olan, yarg?n?n üst yap?s?ndaki de?i?ikliklere, en çok haz?rl?kl? olan makam?n da Türkiye Barolar Birli?inin oldu?u görülmü?tür. özellikle Ba?kan?n?n önceden haz?rl?kl? olarak iktidara hukuk dersi vermesi gerçekten sevindirici olmu? ve ya?an?lan bu evrenin de müjdesini olu?turmu?tur.

Gelelim, yarg?daki örgütsel ana fikrimize...Genel ilke olarak, nas?l ki idarede kuvvetler ayr?l??? kabul görüyorsa, yarg?da da erkler ayr?l??? benimsenmeli ve iddia ile karar makam? birbirinden ayr?lmal?d?r. Bunun nedeni ise aç?k, seçik ortadad?r. çünkü iddia ve karar makam? farkl? i?ler üstlenen makamlard?r. Yarg?da unutulmamas? gereken usul-u muhakemeye göre, savc?n?n yeri, savunman?n, avukat?n, dava vekilinin hemen yan? ba??d?r. Bunu anlayabilmek için sadece mahkeme sahnesi olan bir Hollywood filmi görmek kafidir. Ancak Türk hukuk sistemindeki günümüzdeki uygulama ile savunman?n yaln?z b?rak?ld??? bugünkü ortamda iddia ile karar makam?n?n birlikteli?i hukukun de?i?mesi gereken görünen taraf?n? olu?turmaktad?r. Bu noktadan hareketle “Hakimler ve Savc?lar Yüksek Kurulu” da “Yüksek Hâkimler Kurulu” ve “Yüksek Savc?lar Kurulu” olarak ikiye ayr?lmal?d?r. Bu yap?labildi?i ve de Yarg?da Erkler Ayr?l??? benimsendi?inde sadece yarg?daki iki ba?l?l?k sona ermeyecek, ayn? zamanda yarg? ba??ms?zl??? da yürütme ve yasama müdahalelerine kar?? korunmu? olacakt?r. Ne dersiniz, bu gerçekle?ebilir mi? Hemen de enseleri karartmayal?m. Rahmetli ?smet Pa?a'n?n söyledi?i gibi, durum vahim ama, ümitsiz de?il. ?imdi ak?l sa?duyu ve cesaret gerek, sevgili okurlar. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim