• BIST 1.333
  • Altın 459,776
  • Dolar 7,7659
  • Euro 9,4452
  • Adana : 22 °C
  • Osmaniye : 17 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 12 °C

Umut Oran'dan Vali CO? hakk?nda zehir zemberek soru önergesi

07.11.2013 17:41
Umut Oran'dan Vali CO? hakk?nda zehir zemberek soru önergesi
CHP, Ba?bakan Erdo?an'?n ö?renci evleri ile ilgili aç?klamas?n?n hemen ard?ndan harekete geçen Adana Valisi Hüseyin Avni Co? ile ilgili kapsaml? bir önerge haz?rlayarak TBMM'ye sundu.

Umut Oran, ?çi?leri Bakan? Muammer Güler'e, "Y?llarca kaymakaml?k vali yard?mc?l??? yapm?? olan AKP Adana Milletvekili Ali Küçükayd?n'?n, Avni Co? hakk?nda bizzat size gönderdi?i 20 ?ubat 2013 tarihli ihbar mektubunun ak?beti ne oldu? Co?'un 20 ?ubat 2003 tarihinde vali yap?lmas?nda Ba?bakan'?n ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? dönemin kapsayan usulsüzlük dosyas?n? kapatmas? m? etkili oldu?" diye sordu.

Umut Oran, Avni Co? hakk?nda haz?rlad??? soru önergesini ?çi?leri Bakan? Muammer Güler'in yan?tlamas? istemiyle TBMM'ye sundu.

Umut Oran önergesinde, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n ö?renci evleri ile ilgilikonu?mas?n? bitirir bitirmez ayn? dakikalarda Adana Valisi Hüseyin Avni Co?'un "Say?n Ba?bakan?m?z?n talimatlar? do?rultusunda gerekli çal??malar tabi ki yap?l?yor" aç?klamas?n? yapt???n? an?msatt?. önergede Güler'e yöneltilen sorular ?öyle:

VAL?LERE TAL?MAT SöZLü Mü YAZILI MI VER?L?R?

"Hükümetiniz valilere talimat? sözlü olarak m? yaz?l? olarak, genelgelerle mi vermektedir? Valiler görev yapt?klar? illerde, hükümeti mi Türkiye Cumhuriyeti Devletini mi temsil etmektedir?"

HAKKINDA KAç ??KAYET VAR?

"Hüseyin Avni Co? hakk?nda bugüne kadar ?çi?leri Bakanl???'na ula?m?? kaç adet ?ikayet ve ihbar bulunmaktad?r, bunlar?n her birisinin ak?beti ne olmu?tur? ?hbar ve ?ikayetlerin kaç tanesi hakk?nda öninceleme, inceleme, ara?t?rma, soru?turma yap?lm??t?r?"

AKP M?LLETVEK?L?N?N VAH?M AVN? CO? ?HBARI NE OLDU?

"Y?llarca yapt??? kaymakaml???n ard?ndan Diyarbak?r, Manisa ve Gaziantep Vali Yard?mc?l??? görevlerinde bulunmu? bir meslekta??n?z olan AKP Adana Milletvekili Sn. Ali Küçükayd?n'?n selefiniz ?dris Naim ?ahin ve Bakan Yard?mc?n?z Osman Güne?'e ?ifahi olarak iletmesine kar??n sonuç elde edememesi üzerine TBMM antetli ka??d?yla 20.02.2013 tarihinde yaz?l? olarak bizzat size bildirdi?i ve Avni Co? için 'tabiri caiz ise devlet terörü estirmektedirö ifadesini kulland??? ihbar/?ikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda hangi i?lemleri yapt?n?z?"

BA?BAKAN'IN DOSYASINI KAPATMASI MI ETK?L? OLDU?

"Avni Co?'un Mülkiye Ba?müfetti?i iken 10 ?ubat 2003 tarihinde Vali olarak Bingöl'e atanmas?nda, Ba?bakan Sn. Erdo?an'?n, ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? ile ilgili bir yolsuzluk soru?turmas?n? "suç olu?mam??t?rö diyerek kapatmas?n?n etkisi nedir?

- Avni Co?'un, Say?n Ali Küçükayd?n'?n da ihbar dilekçesinde sözünü etti?i biçimde "Ba?bakan Erdo?an'a özel yak?nl???n? ihsas ettirerek, ?stanbul Belediyesi'nde yapt??? soru?turmay? imal? ?ekilde anlatabilmektedirö ?eklinde de yer alan saptamas?n?n gerçeklik pay? nedir?"

G?TT??? HER ?LDE ?HALELER H.A.'YA

"Küçükayd?n'?n ihbar dilekçesinde de yer alan ve Co?'un görev yapt??? Bingöl, Aksaray, K?rklareli, Ayd?n ve Adana'ya götürerek kamu ihalelerini müteahhit H.A.'ya verdi?i iddias? hakk?nda hangi i?lemi yapt?n?z? H.A.'n?n Adana'da vefat etmesi üzerine ihalelerin önemli bir k?sm?n?n B. isimli firma arac?l???yla yönlendirdi?i ve ?irketin sahibi R.S.'nin ad? de?ifre olunca ?irketleri hisselerini karde?ine devredip, yeni bir ?irket kurdu?u ve Suriye'den gelen mültecilerle ilgili devlet i?lerini bu firma üzerinden yapt??? do?ru mudur? Bu iddia için ne yapt?n?z?"

DOKTOR öZEL HASTANEYE M? YERLE?T?R?LD??

"Yine söz konusu ihbar dilekçesinde yer alan ve Avni Co?'un K?r?kkale Valili?i s?ras?nda da ili?kisi oldu?u iddia edilen Dr. A.B.B.'yi Adana'da bir özel hastaneye yerle?tirdi?i iddias? do?ru mudur? Avni Co?'un özel ya?am?yla ilgili ba?kaca bir ihbar bakanl???n?za ula?t? m?? Avni Co?'un ilk valilik görev yeri olan Bingöl'de bir kad?n polisle ilgili olarak Bakanl??a ula?an bir ihbar var m?d?r, sonucu ne olmu?tur?"

CHP'L? çERç?O?LU ?LE TARTI?TI

"Ayd?n Valisi iken Avni Co?'un, CHP'li Belediye Ba?kan? Say?n özlem çerçio?lu'nun korumalar?n? geri çekmesi, yoksullar?n yararland??? a?evini tahliye etmesi, belediye araçlar?na usulsüz biçimde trafik cezas? kestirmesiyle ilgili olarak hakk?nda hangi i?lemler yap?lm??t?r? Ayd?n Valisi iken 30 A?ustos 2010 tarihinde CHP milletvekilleriyle tart??an ve daha sonra alana AKP milletvekilleriyle gelmesi hakk?nda herhangi bir inceleme yapt?n?z m?, sonucu ne olmu?tur?"

MHP'L?LER?N AF???N? DE ?ND?RTT?

"Ayd?n'da MHP il binas?n?n duvar?na as?lan ve üzerinde Ba?bakan Erdo?an ve Obama´n?n resmi bulunan "Sen aç?ld?kça analar?m?z a?l?yor' yaz?l? pankart?n dönemin valisi Avni Co?'un talimat?yla indirilmesinin gerekçesi nedir, bununla ilgili ?ikayet hakk?nda hangi i?lemi yapt?n?z?"

OHAL VAL? YARDIMCILI?INDA NE OLDU?

"1991-95 y?llar? aras?nda OHAL Vali Yard?mc?s? olarak Diyarbak?r'da görev yapan Avni Co? hakk?nda o dönem kaç adet ?ikayet Bakanl???n?za ula?m??t?r? Buradaki görevi esnas?nda Avni Co? hakk?nda herhangi bir inceleme ara?t?rma yap?ld? m??"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Ahmet Cüneyt K.
08 Kas?m 2013 Cuma 08:37
08:37
Atanm??lara örnek olacak ?ekilde çal??an , disiplini ayn? zamanda babacan tav?rlar? ile Adanal?ya ?ehir ya?am?nda güven duygusu sa?layan bir ki?i. okudukça tüylerim ürperiyor bu ne kin bu ne h?rs....Sehirde yolsuzlu?un , emniyet zaafiyetlerinin kamu kurumlar? ve belediyelerdeki ba??bo?lu?u ne çabuk unuttunuz. Ankaradan Adana hakk?nda yorum yapmadan önce gelin bu ?ehri ya?ay?n...
85.105.133.239
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim