• BIST 1.127
  • Altın 500,676
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 26 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 26 °C

Ukrayna ve Alg? Körlü?ü Operasyonu

24.03.2014 14:54
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Küresel güçlerin çok yönlü sald?rgan ve operasyonel stratejileri gere?i, Karadeniz’de suyun öte taraf?nda kapal? kap?lar aras?nda neler tezgâhlan?yor, neler kaynat?l?yor, aram?zda bunu bir bilenimiz var m?? Biliyorum, bütün bunlar, kafan?z? kurcal?yor, hatta t?rmal?yordur, öyle de?il mi? Sevgili okurlar… Son NATO Zirvesinden sonra Soçi’de bir araya gelen ABD ve Rusya Federasyonu (RF) liderleri yay?lmac?l???n s?n?rlar?n? birlikte belirlediklerini ayan beyan biliyoruz. Ve yine ayn? Soçi’de bir önceki Erzurum K?? Olimpiyatlar?na mülhem, Putin, Hitlerin 1936 Yaz Olimpiyatlar?ndan esinlenerek güç gösterisinin s?n?rlar?n? zorlad???na hep birlikte tan?k olduk. Ukrayna ve K?r?m’da, Rusya ile Bat?(ABD ve AB a??rl?kl? olarak Almanya)’n?n meydan okumalar? ortal?k yerde cereyan ediyor, izliyorsunuzdur herhalde… Ku?kusuz bütün bu olanlara kulaklar?n?z? t?kay?p, herhalde yok saym?yorsunuzdur.
Neyse, izlediniz, Bat?, Ukrayna’y? önce AB’ye, arkas?ndan NATO’ya alarak, kamp yeri de?il, tak?m de?i?tirmesi acil eylem plan?n? tekrardan yürürlü?e koydu. Ku?kusuz, RF için asla kabul edilemez bu durum kar??s?nda, Putin bir ç?rp?da K?r?m’? Rus topraklar?na katmas?n? bilmi?tir. Bunun Türkçesi, bir anlamda Ukrayna’n?n K?r?mdan kovulmas? operasyonudur. Unutmayal?m bütün dünya kamuoyu da bir “Alg? Körlü?ü Operasyonu”na maruz b?rak?lm??t?r. Bunun hemen akabinde de Moldova’n?n ayr?l?kç? Trans-Dinyester’ini seslendiren Putin, çarl?k Rusya’s?n?n 1774 Küçük Kaynarca ile Osmanl? Devletinden can?ndan can kopart?rcas?na ald??? ve Kru?çev’in bir oldubitti ile 1954 y?l?nda, Ukrayna’ya ba?lad??? K?r?m’? kendi topraklar?na ekleme becerisini göstermi?tir. N’olmu?tur? “Sessizluk”… “Sevdaluk” gibi bir ?ey… Dikkat ettiyseniz, RF’nun ABD ile olan dan???kl? dövü?ünün uluslararas? arenada ne kadar c?l?z bir ?ekilde ortal?k yerde bir ortaoyunu k?vam?nda icra-y? sanat eyledi?i tüm dünya kamuoyu taraf?ndan ibretle görülmü?tür.
Ukrayna krizine küresel ölçekte bak?ld???nda, Bat?n?n k?nama ile yetindi?i ya?anan toplumsal olaylar ve sonras? RF taraf?ndan yap?lan müdahale geçmi?te ya?anan Gürcistan krizindeki Rusya’n?n askerî müdahalesini an?msatmaktad?r. Rusya’n?n ya?am alan? içinde olan Ukrayna sadece Karadeniz bölgesini de?il, t?rmand??? takdirde tüm yer küremizi etkileyebilecek çapta olaylar zincirinin görünen k?sm?d?r. öte yandan Rusya’n?n bir arka bahçesi görünümünde olan Ukrayna’y? yitirmemek için, geçmi?te ya?anan Gürcistan örne?inde görüldü?ü gibi, her ?eyi göze alabilece?i de dü?ünülmektedir. Rusya için e?er Ukrayna dü?erse, RF içersindeki çok uluslu yap?s?ndaki ka??nabilecek duyarl?l?klar?n?n epeyce fazla olmas? nedeniyle çözülme süreci içine girebilece?i dü?ünülmektedir. RF çözülürse bugün Asya-Pasifik’te bölgesel güç olan ve küresel güç olma yolunda ilerleyen çin Halk Cumhuriyetinin de bu hülyalar?n?n son bulabilece?i de?erlendirilmektedir. ütopya budur… öyle anla??l?yor ki, Bat?’n?n Ukrayna giri?imi yaln?zca bölgesel de?il, ayn? zamanda küresel hedeflere yönelik göstermelik bir hamledir. Yani? Yanisi, RF’nunun bundan sonraki hamlelerini engellemeye yöneliktir.
Ya ABD? ABD’nin küresel stratejisi belli de?il, besbellidir. ABD, Evangelizm’le dünya misyonerlik faaliyetlerini ve dünya Protestanlar?n?, Vatikan ile dünya Katoliklerini, Fener Rum Patrikhanesi ile Dünya Ortodokslar?n?, Hinduizm ile çin ve Hint alt k?tas?n?, Japonlar?n Milli Dini ?intoizm’le Japonya ile Pasifik adalar?n? ve Türkiye’de hilafeti yeniden ihya etmek suretiyle Dünya Müslümanlar?n? yönetmeye kuramsal bir ütopya olarak kurgulam??t?r. Asl?nda 14 milyon Ortodoks’u bulunan ABD’de de iki milyonluk bir cemaati olan Fener Rum Patrikhanesinin bizzat kendisi de önemli bir konumu muhafaza etmektedir. Unutulmamal?d?r ki ABD’de Cadde isimleri de?i?tirmek çok zor olmakla beraber, bir Dünya ba?kenti konumundaki New York’ta Manhattan’?n en i?lek caddelerinden 57.Caddeye “Bartholomeos I”; üstündeki 58. Caddeye de Bartholomeos’un ilk ismi olan “Way Dimitrious” ad? verilmi?tir. Bush’lardan bu yana ABD Ba?kanlar?n?n ve özellikle de Obama’n?n, Ba?kanl?k özel uça?? “Number One” ile I. Bartholomeos ’un ABD’ye getirtilmesi hep bu yakla??m?n yans?mas?d?r.
?nsan söylemeden edemiyor, Osmanl? Devleti’nin mirasç?s?, Türkiye Cumhuriyeti mi yoksa ABD midir? Siz baban?z? redd-i miras ederseniz, olaca?? da budur? Sevgili okurlar…
K?r?m’a kar?? sessiz duru?umuzun ba?ka bir izah tarz? olabilir mi? Ne diyelim, “Hasbinallah ve nimel vekil”.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim