• BIST 1.121
  • Altın 462,573
  • Dolar 7,7531
  • Euro 9,0286
  • Adana : 31 °C
  • Osmaniye : 31 °C
  • İçel : 30 °C
  • Hatay : 32 °C
  • Kmaraş : 29 °C

Torun'dan Kozan, ?mamo?lu, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ziyaretleri

18.12.2013 08:14
Torun'dan Kozan, ?mamo?lu, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ziyaretleri
Ak Parti Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun, kentin gelece?ine dair çarp?c? mesajlar?n? bu kez, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan ve ?mamo?lu ilçelerinde sürdürdü.

Adanal? Seçimde Parti ?çin De?il Kentin Gelece?i ?çin Oy Vermeli

Ak Parti Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun, babas? vefat eden Ak Parti Tufanbeyli ?lçe Ba?kan? Hasan Kafadar’a taziye ziyaretinde bulunmak üzere gitti?i ilçede, parti te?kilat? ve vatanda?lar?n sevgi gösterileriyle kar??land?.

Adana’daki Kötü Gidi?e Art?k “Dur” Deme Zaman?
Tufanbeyli halk? taraf?ndan co?kuyla kar??lanan ve esnaf ziyaretlerinde bulunan Abdullah Torun, Tufanbeyli’nin ard?ndan, Saimbeyli, Feke, Kozan ve ?mamo?lu ilçelerinde de, kendisini co?kuyla kar??layan parti te?kilatlar?, esnaf ve vatanda?larla kucakla?t?. Gösterilen yo?un ilgi ve deste?e te?ekkür eden Abdullah Torun, Adana’daki kötü gidi?e art?k “Dur” deme zaman?n?n geldi?ini söyledi ve hizmet yolunda tüm Adanal?lar?n desteklerini bekledi?ini ifade etti.

Ben Halk?ma Güveniyorum Halk?m da Bana Güvensin
Yapt??? konu?malarda, kentlerin tam manas?yla hizmet almas?nda en büyük imkan ve sorumlulu?un Büyük?ehir Belediyeleri’nde oldu?unu vurgulayan Abdullah Torun, kentin parlak gelece?ini olu?turmak için köylerde, beldelerde, ilçelerde ve merkezde, hangi görü?e sahip olursa olsun, toplumun tüm kesimlerindeki Adanal?lar?n oylar?na talip oldu?unu söyleyerek; Ben, halk?ma, Adanal?lara güveniyorum. Tüm Adanal?lar da bu kente olan gönül borcumuzu, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda, devasa hizmetlerle ödeyece?im konusunda bana güvensin” dedi.

Bu Seçim, Adana’n?n “Kader” Seçimi Olacak
Gitti?i her ilçede, parti te?kilatlar? ile vatanda?lar?n gösterdi?i teveccühün sevindirici oldu?u kadar, Adana’n?n ve Adanal?lar?n hizmete susam??l???n? gözler önüne serdi?ini belirten Ak Parti Adana Büyük?ehir Belediye ba?kan Aday? Abdullah Torun, bu seçimlerin Adana için çok büyük bir önem ta??d???n? ve “Adana’n?n Kaderini Belirleyece?ini” ?u sözlerle anlatt?;

Adana’n?n, Kaybetmeye Tahammülü Kalmad?
“Bizim hedefimiz tar?mdan, sanayiye, kültürden, sanata, spordan, turizme tüm alanlarda Adana’ya tam anlam?yla ça? atlatmak. Bunu ba?arabilmemiz için ilçe belediyelerimizin yan? s?ra Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???’n? da halka hizmet odakl?, “Ak Belediyecilik” ile tan??t?rmam?z laz?m. çünkü ilçe belediyeleri, ne kadar ba?ar?l? olursa olsun, hizmet üretmedeki imkanlar? k?s?tl?. Arkas?nda Büyük?ehir Belediyesi’nin deste?i olmayan ilçe belediyelerimiz, arzu ettikleri hizmetin ancak yüzde otuzunu yapabiliyor. Merkezi hükümetin deste?ini alm?? bir Büyük?ehir Belediyesi’nin deste?iyle ilçe belediyelerimiz, halk?n tüm beklentilerini kar??layabilir, ilçelerinde hizmetin en güzelini gerçekle?tirebilir. ?imdiye kadar, k?s?r çeki?meler ve gereksiz polemiklerle merkezi hükümetle kavga etmesinden dolay? Adana çok geriye gitti. Ama art?k Adana’n?n kaybetmeye tahammülü kalmad?. ?n?allah, halk?m?z?n ve parti te?kilatlar?m?z?n destekleriyle, Adana’n?n bu talihsiz kaderini de?i?tirece?iz. ?lçe belediyelerimizle birlikte, Büyük?ehir Belediyesi’ni de “Ak Hizmet” ile tan??t?rarak, her aç?dan çok zengin bir potansiyele sahip olan bu güzel kentimizi, güzel Adana’m?z?,  k?sa zamanda lay?k oldu?u liderli?e ta??yaca??z”.

Kentin, Gelece?ini çalan “Küçük Olsun Bizim Olsun!” Mant???n? Y?kaca??z
Adana’n?n, sahip oldu?u imkanlara ra?men y?llard?r arzu edilen devasa hizmetlerle tan??amad???n?, çevre iller her geçen y?l daha da geli?irken, Adana’n?n geriye gitti?ini, bunun sorumlusunun da Adana’n?n gelece?ini yok etme pahas?na, merkezi hükümet ile kavga edenler oldu?una dikkat çeken Ak Parti Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun, “Halk?m?z, bu durumu çok iyi analiz etmeli. K?s?r çeki?melerle, kente kaybettirenleri sorgulamal?, Ben bu yüzden, hangi partiye mensup olursa olsun, toplumun tüm kesimlerinin, tüm halk?m?z?n oylar?na talibim. Adana’y? devasa yat?r?mlarla kalk?nd?rmak için halk?m?z?n oylar?na talibim. Adana’n?n kalk?nmas? için gerekli kayna??n aktar?lmas? için, gerekirse Bakanl?klar?n kap?s?nda yataca??m için, halk?m?z?n oylar?na talibim. Ben daima ula??labilir bir ba?kan olmaya, kentime ve halk?ma hizmete talibim. Bunu cefakar partililerimizle, te?kilatlar?m?zla her yerde anlataca??z. Adana küçük olsun, bizim olsun mant???n? y?kaca??z. Kavga eden de?il, hizmet üreten, yat?r?m getiren olaca??z. Hep birlikte çal??aca??z ve Adana’n?n ihmal edilmi?li?ine son verece?iz ” ?eklinde konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
RAMO
19 Aral?k 2013 Per?embe 09:31
09:31
VALLA ADANA'NIN G?D??ATINDA B?R?EY YOK BENCE ONUN ?ç?N S?ZE DE GEREK YOK D?YE Dü?üNüYORUM
78.189.12.12
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim