• BIST 1.153
  • Altın 502,996
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Adana : 15 °C
  • Osmaniye : 16 °C
  • İçel : 18 °C
  • Hatay : 19 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Takva, Vefa, Heva ili?kileri üzerine - 1

04.12.2013 20:04
Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

Bu sitede daha önce “ takva” kavram? ile ilgili birkaç makale yazmaya çal??t?m. ?imdi bu makale kapsam?nda yeniden takva kavram? üzerinde durmak istiyorum. çünkü dinin özü ve kuldan istenen tav?r takva kavram?na dayanmaktad?r. Takva adeta hilkatin s?rr?d?r. Takva kavram?n?n içeri?inde yarat?l???n amac? ve hayat?n anlam?n? belirleyicidir. Allah, insan? yaratmadan önce ruhlar? yaratm?? ve onlara “ ruyet” olarak görünmü? ve konu?mu?tur. Allah’?n ruhlarla konu?mas? ve onlardan söz almas?, hem dinin mahiyetini hem de insan?n mahiyetini ve hakikatini, onun do?as?n? belirleyici mahiyettedir. Allah’?n insanlar?n ruhlar?n? ilk var olu? katman? olan “Lahut Alemi” nde yaratmas?, insan?n mahiyetini, ilahi özünü, kudsi yönünün vurgulanmas?d?r.

Allah’?n ruhlarla ilk bulu?ma günü din alan?nda “ Visal Günü” olarak kavramla?t?r?larak ifade edilmi?tir. Visal günü,” Elest Bezmi “ olarak da ifade edilir. Ezeli Misak’?n insan?n bir misyonu oldu?unu belirtti?i gibi, Peygamberlerin de misyonlar?n? ve mahiyetlerini aç?klay?c?d?r.

Takva kavram?, ezeli misak’a göre insan?n misyonunu yerine getirme yani yarat?l?? amac?na göre kendini gerçekle?tirmesi halinin ad?d?r. Ezeli Misak, peygamberlerin de misyonunu belirtir. Her Peygamberin misyonu, insanlara Allah ile yap?lan bu sözle?meyi yeniden hat?rlatmaktan ibarettir. Kur’an ?brahim Suresi 5. Ayette bu hususa i?aret eder:  “ Onlara Allah’la geçen o günleri hat?rlat.”Bu ayette geçen Allah’la geçen günler, visal günleridir.

Bu ba?lamda insan?n varolu? serüveni “Allah’a verdi?i söze sad?k kal?p kalmad???, vefa gösterip göstermedi?i etraf?nda odaklanm??t?r.

?nsan dünyaya gelince dünya nimetleriyle ili?kilerini art?rarak, onlara yakas?n? kapt?rarak, onlara yüzünü, Allah’a s?rt?n? dönerek yarat?l?? misyonunu unutarak ya??yor. ??te tam da bu noktada Her Peygamber insanlara bu misyonu hat?rlatmaktad?r. Allah’a verilen söze kar?? vefa gösterenler, takva yolunu tutmakta; nefsinin keyif ve hevesine uyarak, sözüne vefa göstermeyenler de heva yolunu tutmaktad?r. ?nsan?n dünya serüveninde gerçekle?tirdi?i iki tav?r bundan ba?ka bir ?ey de?ildir. Din bir tebli?dir. Bu tebli?de sadece ö?üt ve Hakk’a davet vard?r. Hakk’a davette insan ak?l ve iradesiyle tamamen serbest b?rak?lm??t?r.

82/ 27,28 ayette: “ Kur’an do?ru yolda gitmek isteyenlere bir ö?üttür.”

73/19 ayette: “ Kim isterse Rabbine varan bir yol tutar. “

Allah’a söz verenlerin durumlar?n? belirten Rad Suresi/ 12, 22, 25ayette .” O kimseler ki Allah ile ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözden dönmezler.”; 48/10 ayette:” kim Allah ile sözüne vefa gösterirse, Allah onlara büyük mükafat verecektir.”  i?aret edilir. Allah’a söz verdikten sonra dünyaya gelen insano?lunun nefsiyle ili?kilerini art?rarak, Allah’? unutmas? ve sözünden dönmesine 2/27 ayette ?öyle i?aret edilmi?tir. “ Onlar öyle fas?klar ki, Allah’a söz verdikleri halde sözlerinden dönerler.”

?nsan?n yarat?l???n?n amac? ve hayat?n?n anlam? da böylece “ takva” kavram?n?n içeri?inde ortaya ç?kar. ?u gerçe?in alt?n? çizmek gerekir. Hiçbir be?eri bilgi türü ne hayat?n amac?n? ne de anlam?n? ortaya koyamaz, ?imdiye kadar da koyamam??t?r. Yarat?l?? dinidir. Hayat?n amac? ve anlam? da dinden kaynaklan?r. ?nsan?n tüm var olu?sal sorunlar? da buradan kaynaklanmaktad?r.

?imdi vefa kavram? üzerinde kimi ?eyler söylemek istiyorum. Vefa, her ?eyden önce sözünde durma, sözünü yerine getirme, dostlu?u devam ettirme anlam?na gelir. Vefa, sonuçta takva haline götürür insan?…

Takva k?saca Allah’la kul aras?ndaki ili?ki halleridir. Bu haller ayn? zamanda toplumsal hayata güven olarak yans?yan hallerdir. çünkü dini ruh , kendini ahlaki davran??lar olarak toplumsal ortamda yans?yarak gösterir. Vefa, nefsin yükümlü oldu?u ?eyleri yerine getirmektir. ?nsan? insan yapan belki en önemli de?er vefad?r. Ki?i her i?te vefa gösterirse güvenilir, sayg?n bir kimse olur. çünkü vefa güvendir. Vefas?z insan güvenilmez insand?r. Vefa olgunluk ve yüksekliktir. Vefas?zl?k alçakl?kt?r. Allah, vefas?z kimseleri kendinden uzak tutarak onlar? alçalt?r. Vefas?z kimseler Allah’?n huzurundan kovularak alçald??? gibi halk içinde de alçak bir  pozisyona dü?erler. Vefa, dostu posta satmamakt?r. Bir toplum vefas?z insanlar?n ço?almas?yla güven yitimine u?rarsa kaosa girer. Hz. Mevlana’n?n vefa üzerine söyledi?i ?u veciz söze kulak verelim: “ Vefa, ötelerin sonsuz mükafat? kar??s?nda, cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamand?r. Vefa, dostlu?un asaletine, verilen söze ihanet katmamand?r.” ?u kadar ki “ Allah’a vefas? olmayan?n kula vefas? olmaz.”

Ahde vefas?zl?k insan?n verdi?i ve yerine getirece?ini taahhüt etti?i bir sözden caymas?d?r. Ahde vefas?zl?k, sahibi için bir menfaat ve ç?kar bar?nd?rsa ile kötü huylar?n en çirkini olarak kabul edilmi?tir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim