• BIST 1.087
  • Altın 468,693
  • Dolar 7,6148
  • Euro 8,9402
  • Adana : 21 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 24 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Sözlü, Uluda? ve Bayram'a Baklal?'da yüzlerce araçl?k konvoy

12.01.2014 14:22
Sözlü, Uluda? ve Bayram'a Baklal?'da yüzlerce araçl?k konvoy
MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Hüseyin Sözlü, Sar?çam Ba?kan Aday? Bilal Uluda? ve Yüre?ir Ba?kan Aday? Yücel Bayram'a Baklal?'da yüzlerce araçl?k konvoyla kar??lad?lar.

MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? ve Ceyhan Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü, Baklal?da yap?lacak olan toplant?ya yakla??k yar?m saat geçikmeyle gelebildi. Köyün giri?inde yüzlerce araçtan olu?an konvoyla kar??lanan Ba?kan Sözlü, Mahalle Meydan?’nda toplanan yakla??k bir ki?iye hitap etti.

sozlu-ve-uludaga-baklalida-yuzlerce-araclik-konvoy.jpg

MHP Sar?çam ?lçe Ba?kan? Mehmet Koca ve MHP Yüre?ir ?lçe Ba?kan? Hüseyin Tomlukolcu’nun misafirleri selamlama konu?mas?n?n ard?ndan MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram bir konu?ma yapt?. Bayram Yapt??? konu?mas?nda halk?n seçti?i insanlardan hesap sormas? gerekti?ini belirterek, “Ben Yüre?ir’e Ba?kan Seçilmem halinde bana oy vermi? vermemi? herkes benden hesap sorabilmelidir. Bu ?effafl??? gösterece?ime sizlerin huzurunda söz veriyor” dedi. MHP Sar?çam Belediye Ba?kan Aday? Bilal Uluda? ise tüm Sar?çam’a ayn? e?it hizmeti götüreceklerini söyledi.

sozlu-ve-uludaga-baklalida-yuzlerce-araclik-konvoy-001.jpg


ADAY OLDUM, HALKTAN BA?KA K?MSEYE GüVENMED?M.
MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? ve Ceyhan Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü ise yapt??? konu?mas?nda, Ceyhan’da 3 dönemdir ba?kanl?k yapt???n? belirterek, “Halk?m?z?n teveccühü ile üç dönemdir belediye ba?kanl??? yapmaktay?m. Oturdu?um ba?kanl?k koltu?una geldi?im ilk günden itibaren Ceyhan’?n makûs talihini de?i?tirmeye söz vermi?tim. ?imdi bunun gerçekle?ti?ini görmenin gururunu ya??yorum. Ayn? ba?ar?y?, ayn? hedefi ve hepsinden de öte ayn? ruhu Adana’ya ta??mak için yola ç?kt?m. Hiçbir zaman bir yerden destek istemedim, hep muhalif partiden aday oldum. Halk?ma güvendim. Bu gün yine burada olu?umuzun sebebi yine hakt?r sizlersiniz. Biz sizlere güveniyoruz ve sizlerin oylar?na talibiz”dedi

ADANA’YI TARIMIN BA?KENT? YAPACA?IZ

Adana’y? tar?m?n ba?kenti yapaca??n? belirten Sözlü, “Adanal? üretti?ini kendi i?leyecek. E?itim, sa?l?k, kültür ve spor alanlar?nda Adana’m?z? hak etti?i yere ta??yaca??z. ‘Kentsel Dönü?üm ile bölgeler aras?ndaki fark? ve çarp?k kentle?meyi ortadan kald?raca??z. ‘Adanal?lar?n trafik k çilesine son verece?iz, hafi f rayl? sistem ve metro a??n? geni?letece?iz. Ceyhan ve Seyhan deltas? ?slah edilerek do?al zenginliklerimizi koruyup gelecek nesillere aktaraca??z. ?lçeleri oldu?u yerde, kendi de?erleriyle büyütüp kalk?nd?raca??z. ?stanbul-?zmit körfez hatt?n?n tek alternatif hatt? olan Ta?eli- ?skenderun körfez hatt?n? bir projede birle?tirip hayata geçirece?iz. Adana’y? üniversiteler kenti yapaca??z. Yat?r?mc?lar?m?z?n önünü açarak ve te?vik ederek sanayi, ticaret ve turizmde Adana’m?z? Akdeniz’in incisi yapaca??z. ‘üretici
ve sanayicilerimizle el ele verip Adana’n?n ihracat?n? on kat att?raca??z” ?eklinde konu?tu.
S?ZDEN ?KT?RARA GüVEN?P OY ?STEYECEKLER..

Ba?kan Sözlü, ?ktidar Partilerin yar?n yan?n?za gelip iktidar nimetlerinden faydalan?n laflar?na kanmay?n, ?ktidar nimetleri diye sizden oy isteyecekler oysa biz biliyoruz ki, iktidar belediyeleri görevde kald??? süre içinde bulunduklar? yeri Paris mi yapm??t?r. Biz Ceyhan’da yapm?? oldu?umuz hizmetleri sayarsak bunlar mahcup olurlar.  Ceyhan’da sa?l?kl? bir çevre için ar?tma tesislerini kurduk. Ye?iller içinde Ceyhan’a 52 park yapt?k. Kültür, sanat, spor ve bilimi Ceyhan’a ta??d?k. Sosyal belediyecilik anlay???n? Ceyhan’?n her kesimine yayd?k. Adana’da do?al gaz?n kullan?ld??? ilk ilçe Ceyhan oldu. Gelece?imize yat?r?m yaparak çocuklar?m?z?n ve gençlerimizin e?itimine destek verdik. Ula??m sorunlar?n? çözdük, bölgenin en ça?da? otogar?n? Ceyhan’a kazand?rd?k. Ceyhan’?n alt yap? sorunlar?n?n tamamen çözdük.
Ceyhan’?n gelece?ine yap?lan en önemli yat?r?mlardan birisi olan 22 milyon avroluk at?k su ar?tma tesisi projesini Ceyhan halk?n?n s?rt?na yüklemeden “hibe’ yoluyla hem?erilerimize kazand?rd?k. Yap?lan bu çal??ma ile Ceyhan’?n istikbalini ve halk?m?z? büyük bir dertten kurtarm?? olaca??z. Yar?nlara yapt???m?z bu yat?r?m ile kentimizde görülmesi muhtemel sa?l?k ve çevre problemlerini de ortadan kald?rm?? olduk. Belediyecili?in sadece kald?r?m, yol, su, park ve temizlik gibi temel hizmetlerden ibaret olmad???n? gösterebilmek ad?na birçok sanatsal ve kültürel hizmeti de gerçekle?tirdik. Ceyhan ilkleri bizimle gördü. Salon sporlar? yok olma derecesine gelmi?ti. Ceyhan Belediye spor’u kurarak sporda da var oldu?umuzu gösterdik. Ceyhan Belediyespor güre? tak?m? ile ba?lad???m?z dallara basketbol, tekvando ve satranc? da ekledik. Ceyhan’?n ad?n? Türkiye’ye duyurduk. özellikle basketbol ve güre?te elde etti?imiz ba?ar? bizleri ziyadesiyle sevindirmektedir”

Programa, MHP ?lçe ba?kanlar? ve adaylar?n yan? s?ra ?l Genel Meclis üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve MHP Sar?çam aday adaylar? ile çok say?da vatanda? kat?ld?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim