• BIST 1.191
  • Altın 486,864
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 14 °C
  • Kmaraş : 13 °C

'Soma Maden K?r?m?' ve F?trat

15.05.2014 15:09
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Osmanl?’dan günümüze yerle?ik Türkiye Tarihinin kar??la?t??? en büyük trajedi ve facialardan biri olmu?tur, “Soma Maden K?r?m?”. III. Milenyumun sonuna do?ru “k?r?m ve soyk?r?m” foto?raf karelerinden al???k oldu?umuz kepçelerle mezar kaz?lan Serebrenitza soyk?r?m? ile kar??la?t?r?labilecek ölçüde büyük bir katliam görüntüsünü de ayr?ca sergilemi?tir, “Soma Maden K?r?m?”. Unutmayal?m ki, Allah?n ve halk?m?z?n indinde ?ehitlik mertebesine ula?anlar?n ya?lar? 25-35 ya? aral???ndad?r. Bu ac? bilanço, Türkiye’yi dünyada üçüncü, Avrupa’da bir numaraya yükseltmi?tir. “Soma Trejedyas?”n?n sorumlusu hiç ku?kunuz olmas?n, “Babalar gibi satar?m” anlay???n? ?iar edinen özelle?tirme yanda?lar?d?r. Unutmayal?m ki, “Soma Facias?”n?n sorumlusu Genç Türkiye Devletinin cumhuriyetin kurulu?undan itibaren ya?am? pahas?na devletle?tirdi?i ve millile?tirdi?i kamu mallar?n? ve ülke madenlerini ya?malayanlar olmu?tur. ??in ac? taraf? hiçbir ?eyle tevil edilemeyecek zalim, gaddar ve insafs?z bir sistemin ürünü olan bu “Taammüden Katliam” göstere, göstere gelmi?tir. öyle görünüyor ki, fizik ve ki?inin emniyet harcamalar?n? bir tarafa b?rak?p, kâr? her ?eyin üzerinde tutan i?letme hatalar? ile ihmalden ileri geldi?i de aç?k seçik ortad?r. Bu sistemde para ve rant vard?r ama, içinde insana yer yoktur. Belleklerimize kaz?yal?m, Soma’da patlayan ta?eronluk sisteminin kendisidir. Bir zincirleme reaksiyon gibi, “ta?eronlar?n ta?eronlar?” sisteminde Redövans mukabili ocaklar? alanlar daha sonra ruhsatlar? da sat?n alm??lard?r. Redövans ta?eron firmadan al?nacak ton ba?? kira bedelidir. Ku?kusuz ta?eron firma i?çili?i, sendikac?l???n önünü kesecek tarzda küçük küçük parçalara ay?rarak bir ba?ka ta?erona ihale etmi?tir. Bu Vah?i kapitalizm sisteminde amaç maliyeti alabildi?ince dü?ürmektir. Maliyeti dü?ürmek için daha da çok ?eyler yapmak gerekmektedir. Dü?ünelim 40 TL’sine çal??t?r?lan sadece bir i?çinin maliyetinden mi tasarruf edilecektir? Hâ?â… Yaln?zca i?çilikten de?il di?er girdilerden de tasarruf edilecektir tabii, bunlar?n içinde emniyet tedbirleri de vard?r. Gaz maskelerinden, yeni model trafolardan, jeneratörler tasarruf edilecektir. K?saca bu “Han-? Ya?ma, günümüzde devletin 130 Amerikan Dolar?na (ABD) mal etti?i bir ton kömürün, özel sektör taraf?ndan 23 ABD’na mal edilmesi sözcü?ü ile aç?klanabilir. Bu öyle bir “Han-? Ya?ma”d?r ki ancak ve ancak Tevfik Fikret’in 1912 y?l?n?n Haziran ay?nda -her ne kadar Victor Hügo’dan çal?nt? da denilse-yazd??? ve hâlâ güncelli?ini koruyan bilinen o a?ina ?iiriyle aç?klanabilir:

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-? i?tiha sizin,

Doyunca, t?ks?r?nca, çatlay?ncaya kadar yiyin!”

Ziya Pa?a’n?n dedi?i gibi, “Evvel yo?idi i? bu rivayet yeni ç?kt?.” Hiç olur mu öyle ?ey? Kim demi? paran?n dini iman? olmaz diye? Dini iman? olmayan paraya “dinsiz imans?z para” demezler mi? Vah?i Kapitalizmin, bencil mant???na göre “Mal benim de?il mi, istedi?imi yapar?m!” diyen zihniyetin “dinim, iman?m kârd?r, parad?r”?n Soma sürümüdür bu han-? i?tiha…

Ayr?ca Say?n Ba?bakan’?n “bu mesle?in f?trat?nda var” aç?klamas? ise, “kederlerin kaderle”, yarat?l??la teslimiyetçi ve kaderici bir anlay??? da tekrardan gündeme ta??m??t?r. “Fatr” kökünden türemi? olan “F?trat” kelimesi, ayr?ca, “bir ?eyi ba?lang?c?nda yarmak, kazmak” anlam?na da gelmektedir. E?er “F?trat” sözcü?ü “Kazmak” meali olarak kullan?ld? ise, “evet kazmak, madencinin f?trat?ndad?r, ama bu ölüm olmamal?d?r”. Evet, sevgili okurlar, “ölüm ne madencinin al?n yaz?s?d?r, ne de ölümle sonuçlanan bu facia madencilik mesle?inin bir gere?idir”. Söylemem o dur ki, karpuzu kabu?uyla, pirinci ta??yla yemeye haz?r olanlar?n bizi ikna etmeye çal??mas?” sadece ve sadece bilinen bir ifade ile söylenilebilir: “Abesle ??tigal”

üzüntümüz sonsuzdur. Soma Oca??nda ?ehit olan yüzlerce emekçi karde?imize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevdiklerine ve tüm Türkiye’ye sab?rlar diliyoruz. ACINIZ ACIMIZDIR. BA?IMIZ SA?OLSUN.

Ne diyelim, Adana Demirspor’un üniversiteli taraftarlar?n?n ast?klar? bir pankartla yaz?m?z? noktalayal?m. “O kadar çok kazd?n?z ki, cennete dü?tünüz be abi” 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim