• BIST 1.145
  • Altın 468,978
  • Dolar 7,6973
  • Euro 9,0223
  • Adana : 24 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 24 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Seyhan’da Okul öncesi Diyanet Kre?inin 2.'si aç?ld?

14.11.2013 21:27
Seyhan’da Okul öncesi Diyanet Kre?inin 2.'si aç?ld?
Diyanet ??leri Ba?kanl??? taraf?ndan belirlenen 10 pilot ilden birisi olan Adana’n?n metropol ilçesi Seyhan’da aç?lmas? istenen 2 tane Okul öncesi Din E?itimi Kre?inin 2. Si de törenle aç?ld?.

Geçen hafta Adana Valisi Hüseyin Avni Co?’un kat?l?m?yla aç?lan K?br?s?ehitleri Diyanet Kre?inin ard?ndan ?smetpa?a Mahallesi, Denizli Semti Müminler Cami uhdesinde Diyanet Kre?inin 2. Si de yine muhte?em bir törenle hizmete girdi.

Adana Valisi Hüseyin Avni Co?’un son anda ç?kan program? nedeniyle kat?lamad??? aç?l?? merasimine Adana Vali Yard?mc?s? Azmi Ye?il, Seyhan Kaymakam? Ahmet Okur, Adana ?l Müftü Yard?mc?lar?, Kemal Aydo?an, Saliha Bilgiç, ?hsan Ye?en, Seyhan Müftüsü Halil Uzun, çevre ?lçe Müftüleri, Adana ve Seyhan Kurum Amirleri, Sivil Toplum örgütlerinin temsilcileri, siyasi partilerin ba?kanlar?, çok say?da Din görevlisi, Kuran Kursu ö?reticileri, Kuran Kursu ö?rencileri, ?smetpa?a Mahalle sakinleri ve yakla??k 5000’e yak?n halk haz?r bulundu.

Seyhan Müftülü?üne ba?l? Hac?ali Kalako?lu Camii ?mam-Hatibi Haf?z Yakup Var’?n okudu?u Kuran? Kerimle ba?layan program, ?smetpa?a Mahalle Muhtar? Kemal Ulu? ho? geldiniz konu?mas? yapt?. Muhtar konu?mas?nda protokole, kat?l?mc?lara te?ekkür ettikten sonra Mahallesine böyle bir hizmeti Diyanet Kre?ini hizmete sokan Seyhan Müftüsü Halil Uzun’a te?ekkür ederek konu?mas?n? bitirdi.

Camiler ve Kuran Kurslar? Dernek Ba?kan? ad?na Hasan Basri Yavuz bir konu?ma yapt?. Konu?mas?nda, dün yad edilen Kerbela olay?n?n herkes için bir ders al?nmas? gereken büyük vak?a oldu?unu bildiren Yavuz, sözlerine ?öyle devam etti. “Hz. Hüseyin Kerbela da Hak ad?na mücadele verdi, gerekti?i zaman Can?n? rahat bir ?ekilde feda etti. ama Yezid’e teslim olmad?. Bu gün Adana’m?z?n çok çal??kan ve Sayg?de?er Valisinin de ismi Hüseyin’dir. Bizler Adana Valisi Hüseyin Avni Co? beyin çal??malar?n? Adanal?lar olarak takdirle yad ediyoruz. Allah kendilerine s?hhat afiyet versin. Geldi?i günden beri Adana da hep ilkleri bize ya?att?ran, her taraf? Kuran Kurslar? ile donatan bu gün de art?k küçük çocuklar?n dinin, diyanetini ö?renebilmeleri için Diyanet Kre?leri açmaya çal??an Seyhan Müftüsü Halil Uzun’a ben huzurlar?n?zda özellikle te?ekkür ediyorum, Allah kendilerinden raz? olsun, hay?rl? uzun ömürler versin” dedi.

img_8461.jpg

Seyhan Müftüsü Halil Uzun yapt??? aç?l?? konu?mas?nda kat?l?mc?lara ayr? ayr? te?ekkür ederek “?u ana kadar Seyhan da çok aç?l??lar yapt?k. Ama bugünkü gibi co?kulu, bugünkü gibi kalabal?k bir aç?l??? ilk defa yap?yoruz diyebilirim. Siz bize böyle destek verirseniz önce Allah’a s???n?r, ba?ta Adana Valimiz Hüseyin Avni Co? bey olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin Seyhan Kaymakam?m?z?n, ?l Müftülü?ümüzün himmetleriyle hay?r ve hasenat ad?na yapamayaca??m?z bir i? olmayacakt?r in?allah. Dün Kerbela ve A?ura’n?n yas?n? tuttuk yüre?imize sokulan bir hançer gibi ?mam Hüseyin yad ettik. Bir Hak ve bat?l mücadelesi ortaya konulmu? Hakk? temsil eden ?mam Hüseyin ve 72 ?üheda sonuna kadar direnmi? ama asla Yezid’e teslim olmam??lard?r. ??te bizde bu gün Kerbela’ n?n seneyi devriyesinden sonraki ilk gün Hüseyin’lerin ve onun davas?na sahip ç?kacak gençleri yeti?tirmek birli?i, dirli?i ve karde?li?i savunacak yi?itlerin say?s?n?n ço?almas? için Müminler Kuran Kursu uhdesinde ?smetpa?a Mahallesinde 2. Kre?imizi açman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Bu mutlulu?u bize ya?atan Allah’?m?za hamd olsun, onun e?siz Peygamberi Hz. Muhammet Mustafa (s.a.v) aleyhisselam’a salat ve selam olsun. Kerbela’n?n yi?itlerine, ehli beytine, rahmet ve ma?firet olsun, bu e?itim yuvas?n?n aç?lmas?nda eme?i geçen Kuran Kursu Yönetici ve ö?reticilerine, Cami ?mam?na, Dernek Ba?kan? ve Yöneticilerine, ?smetpa?a Mahalle Muhtar? ve üyelerine, tüm Mahalle halk?na yürekten te?ekkür ediyorum, muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

sdsdsdsd.jpg

Seyhan Kaymakam? Okur, merasime kat?lan herkesi selamlay?p te?ekkür ettikten sonra “Dinimiz yüce bir dindir. Bizim dinimiz Merhamet dini, sevgi dini, bar?? dinidir. Dinimizde Lanet Okumak yoktur. Sadece birisine vard?r bildi?im kadar?yla o da Yezit’ e dir. Bende Kerbela ?ehitlerini rahmetle yad ediyorum. Bu e?itim yuvam?z?n 2. Sinin aç?lmas? hususunda gayret gösteren Müftüme ve tüm eme?i geçenlere te?ekkür ediyorum. Allah kendilerinden raz? olsun” dedi.

Adana ?l Müftü Yard?mc?s? Kemal Aydo?an yapt??? konu?mada “Kerbela’n?n k?rm?z? güllerini selaml?yorum, ?mam Hüseyin’ i selaml?yorum, ba?? dik onurlu hareketin temsilcisini selaml?yorum, bu gün burada Diyanet Kre?inin aç?lmas?nda öncülük eden çal??an yi?itleri selaml?yorum, Allah’?n selam? bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepinizi selaml?yorum” dedi.

img_8527.jpg

Son konu?may? Adana Vali Yard?mc?s? Azmi Ye?il yapt?. Konu?mas? Kuran? Kerimden ayetleri al?nt? yaparak devam ettiren Ye?il “Kerbela olay?nda Hz. Hüseyin ?ehadetinde çok büyük dersler almak gerekir. Onlar?n ?ehadetiyle ?slam alemi hilafettin Saltanata geçmi?tir. Post kavgalar? ba?lam??t?r. Makam, mevki yar??lar? ba?lam??t?r. ?slam alemi bu gün ?mamesi olmayan kopmu? ve taneleri etrafa da??lm?? bir te?bih haline gelmi?tir. Bunu en k?sa zamanda dü?ünüp bir hal çaresine koymal?d?rlar. ??te bu gün Seyhan Müftüsünün yapt??? çal??malar?n neticesi olarak ?lçede 2. Diyanet Kre?inin aç?lmas?4 bizleri son derece mutlu etmi?tir. Gayretli çal??malar?n?n devam?n? diliyorum. Eme?i geçen herkese te?ekkür ediyorum” dedi.

img_8509.jpgKonu?malardan sonra Müminler Kuran Kursu Diyanet Kardelenler Kre?inin ö?rencileri protokole dua, sure ve ilahiler sundular. Büyük be?eniyle takip edilen program halk taraf?ndan zaman zaman ayakta alk??land?. Emekli Müftülerden Mehmet As?m ünsal aç?l?? duas?ndan sonra Adana Vali Yard?mc?s? Azmi Ye?il, Seyhan Kaymakam? Ahmet Okur, ?l Müftü Yard?mc?lar?, Seyhan Müftüsü Halil Uzun,, ?smetpa?a Mahalle Muhtar? ve protokol kurdeleyi beraber kestiler. Seyhan Müftüsü Halil Uzun, Adana Vali Yard?mc?s? Azmi Ye?il’e, Seyhan Kaymakam? Ahmet Okur’a, Adana ?l Müftü Yard?mc?s? Kemal Aydo?an ve Saliha Bilgiç’e ve Cami ve Kuran Kurslar? Dernek Ba?kanlar? ad?na Hasan Basri Yavuz’a birer gül demeti takdim etti. e?itim yuvas? gezilip kat?l?mc?lar?n tamam?na çe?itli ikramlar verildikten sonra program sona erdi. Programa kat?lan yüzlerce ki?i Seyhan Müftüsünün çal??malar? ve özellikle Kre?lerin aç?lmas?ndan dolay? memnuniyetlerini ifade ederek. ?lgililere te?ekkür ettiler. Bu arada gelen misafirlerin tamam?na gül da??t?ld?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim