• BIST 1.191
  • Altın 487,266
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 19 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 14 °C

Seçime Do?ru AK Parti

13.03.2014 20:32
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

30 Mart 2014 Yerel seçimlerine do?ru yakla??rken ülke gündemide skandal haberlerle çalkalan?yor. Bu ülke gündemini belirleyen olaylar?n ba?lang?c? 7 ?ubat 2012 M?T Müste?ar? – Yarg?,  müteakiben 2013 May?s ay?nda gezi olaylar? ile yak?p y?kmalar ile ba?lad?, daha sonra dersanelerin kapat?lmas? gündeme geldi?i s?rada, 17 Aral?k’ta yap?lan toplu bask?nlar sonucu ortaya ç?kan h?rs?zl?k iddialar?, paralel yap? tart??malar? derken hükümet cemaat tart??malar? ili?kileri ve kar??l?kl? restle?meler, 23 ?ubat’ta dinlemele kay?tlar? bir rivayete göre 7000 ki?inin dinlendi?ine iddialar ve baz? dinenlerin listesinin yay?nlanmas?, son olarakda 24.02.2014 de Ba?bakan’?n o?lu ile aras?nda geçen konu?malar?n internete dü?mesi.

            Ya?anan olaylar? ve geli?meleri AK Parti üzerinden genel bir de?erlendirmede bulunmak gerekirse;

 Hükümet - siyasi iktidar gezi olaylar?ndan sonra i?in vahametini kavramaya çal???rken bir taraftan da aral?klarla kar?? ataklara muhatap olmaktad?r.  Zira ta?lar yerinden oynam??t? bir kere. Anla??lan o dur ki iktidar taraf?ndan yeni düzenlemeler yap?l?p uygulamaya koyuluncaya kadar özellikle önümüzdeki günlerde seçime kadar bu tür sansasyonel/dalgaland?r?c? ses getirecek olaylara ve habere gebe. Zira önceki seçimlerde muhalefet aleyhine vizyona giren senaryo ?imdilerde daha geli?mi? ?ekliyle iktidar partisi aleyhine gösterime girmi?tir.

            Bu arada siyasi iktidar ya?anan bu bask?n, devlet içindeki iddia edilen farkl? yap?lanmalar üzerine ba?ta emniyet olmak üzere birçok kurum ve kurulu?larda çok say?da kamu görevlisinin yerini de?i?tirdi pasif görevlere atad?. Di?er taraftanda ya?anan bu olaylardan ve illegal yap?lanmadan dolay? idari tasarruflar?n yan? s?ra ba?ta HSYK olmak üzere M?T, öYM, ?nternet, Dershaneler gibi konularda yeni düzenlemeler yapmaktad?r.

            ?imdi bu noktaya nas?l gelindi,  geli?meleri so?ukkanl? bir ?ekilde AK Partinin iktidara geldi?i 2003 y?llar?n ba??ndan itibaren analiz edecek olursak; Ak Parti iktidara gelir gelmez bürokraside yukardan a?a??ya do?ru Müste?ardan düz memura kadar ölçüsüz bir atama/yer de?i?tirme yapt?, hatta diyebiliriz ki k?y?ma gitti. Bu atama tasarrufunda maksad?n? a?an bir uygulama yap?ld? ta 2012 ye kadar. Yap?lan atamalarda kalite ve kariyerine bak?lmaks?z?n cemaat tavsiyeleri referans al?nd?, etkili ve yetkili mevkilere getirildi. Bir taraftan görevden al?nanlar?n kazan?lm?? özlük haklar?na kadar elinden al?n?rken yerine getirdiklerinin büyük bir bölümünün de o makam? doldurma vasf?na haiz olmayan/niteliksiz ki?ilerdi.

            Siyasi iktidar?n atama yapmas?, uyumlu çal??aca?? ki?ileri seçmesi en do?al haklar?d?r. Buna hiçbir itiraz?m?z yok, ancak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde verilen görevi hakk?yla yapan bir insan? durup dururken neden görevden al?rs?n, e?er çal??malar?na ta? koyuyorsa amenna görevden al, ama yok durup dururken cemaat mensubu olmad??? için görevden ald???n bu mazlum insanlar?n hak ve hukuklar?n? cemaat mensuplar? lehine kullanmak suretiyle ma?dur edilmi?tir. Dolay?s?yla yap?lan haks?zl???n er geç tecelli etmesi ve bunu yapanlara ve arac?l?k edenlerin ba??na gelmesi mukadderdir. Nitekim geç bile kald?lar. Ne demi? atalar?m?z “alma mazlumun ah?n? ç?kar aheste aheste”.

            Kamuda bürokrat için, memur için, çal??an için aslolan hizmettir, görevini bi hakk?n yapmas?d?r. Bunda görevini yapan düzgün, dürüst insan?n inanc?na, ?rk?na, cinsiyetine v.s. bak?lmamal?d?r. ??te zaman?nda yap?lan atamalarda sadece cemaati referans al?rsan bu günde bunlar? ya?ars?n dolay?s?yla per?embenin gelece?i, çar?ambadan belliydi. ?imdi seçim arifesinde bedelini ödüyorsun. ?a??lacak bir ?ey yok bence. Hem adalet diyeceksin hemde adil olmayan, eme?ini y?llar?n? hizmetine adam?? insanlar? yerlerinden edeceksin.

            Hak etmedikleri halde makam mevki sahibi olanlar, dürüst insanlar?n haklar?n? emeklerini yiyenler, terfi için s?ras? gelenleri yerlerinden edenler ve bu i?lere arac?l?k edenlerde elbette ergeç bir gün bedelini ödeyeceklerdir.  ?ktidar - hükümet ben nerde yanl?? yapt?m diye d??ar?da aramas?n bizzatihi bu son görüntüler 10 y?ll?k bir organizasyonun sonucudur. Evet dürüstlük esast?r, ama yetkili ve etkili oldu?un zaman dürüstlük çok daha önem arzetmektedir. Görünen o ki geçmi? dönemlerde bu hassasiyete gere?i gibi özen gösterilmedi?i ayan beyan ortadad?r. E?er s?rf devleti, milleti için çal??anlar? cemaat u?runa görevden almasayd?n bu büyük yap?lanma olamayacakt?, belki buna f?rsat verilmeyecekti. 

            Bu gün üst seviyeden binlerce bankamatik memuru dola??yor ortalarda, ne yeri var, ne masas? var, içlerinde hakikaten icraat? engellemeye çal??anlar, yava?latanlar, takoz olanlar?n görevden al?nmas? ne kadar isabetli ise çok kaliteli düzgün - dürüst çal??kan insanlar? durduk yere görevden almalarda bir o kadar yanl??t?. ??te bu gün bu yanl??lar?n bedeli ödenmektedir. Di?er taraftan bu insanlar de?erlendirilmiyor, bo? bo? geziyorlar ortal?kta, ya gerekli düzenlemeyi yap emekli et, yada i? ver, at?l vaziyette bo? durdurma, yaz?k de?il mi, bunlar?n büyük bir bölümü de lojmanda oturuyorlar. Bu durum savurganl?k israf de?il de nedir. Maalesef devlet yeti?mi? insan gücünden gere?i gibi yararlanmamaktad?r.

            Tabi bu ya?ananlardan sonra i?in birde paralel yap? - cemaat örgüt her neyse bir yap?lanma boyutu var. Hasrettin hoca f?kras?nda oldu?u gibi hocaya sorarlar h?rs?z?n hiç mi suçu yok hocam misali, onu da bir ba?ka gün de?erlendirece?iz. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim