• BIST 1.191
  • Altın 486,932
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 14 °C
  • Kmaraş : 13 °C

Sar?çam Belediyesi

07.11.2013 20:24
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Sar?çam Belediyesi, Adanan?n do?u taraf?nda,  birkaç kenar mahalle ile köyden bozma beldelerin (?ncirlik, Kürkçüler, Suluca, Baklal?, Buruk, Sofulu), belediyelik vasf? kald?r?larak Sar?çam ilçesi te?ekkül ettirilmi? bunlara Sabanc? OSB ile çukurova üniversitesi yerle?ke sahas? da dâhil edilmi?tir. ?lçenin merkezi, çar??s? kabul edilebilecek bir yeride olu?mam??t?r. Kaymakaml?k ve baz? kamu kurulu?lar? Buruk beldesinde/mahallesinde, Belediye hizmet binas? Sofulu mahallesinde bulunmaktad?r.

Yerle?im alan?n?n bu kadar da??n?k olmas?, buraya yerle?enlerinde tamamen k?rsal kesimden gelip, tar?ma ve hayvanc?l??a dayal? bir ya?am kültürü oldu?u için ya?ant?s?n? ayn? ?ekilde burada da devam ettirmektedir. Burada kent kültüründen bahsetmek mümkün de?ildir, ?ehircilik anlam?nda bu güne kadar TOK? nin üretti?i birkaç projenin d???nda herhangi bir yenilenme çal??mas? yada kentsel dönü?üm projesi bulunmamaktad?r.

          ?ehircilikte, zeminin/yerin jeolojik yap?s?n?n elverdi?i ölçüde dikey büyümesi esast?r, yatay büyümek istisnad?r yada yatay büyüme yap?la?man?n % 15-20 sini geçmemelidir,    Sar?çam’a bak?ld???nda tamamen yatay büyümedir, tar?m arazileri imara aç?l?p seyrek yo?unluk da verildi?inden yap?lan tek katl?- çift katl? bahçeli konutlarla adeta tar?m arazileri heba edilmekte, hizmet alan? geni?lemektedir.

Bunun sonucu olarak da yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi alt yap? maliyetinin de çok daha yüksek olmas? kaç?n?lmazd?r. ??te Sar?çam ilçesi buna tipik bir örnektir. Tek tek her eve yol, su, elektrik getirmek nere, 15-20 ailenin ya?ad??? bir apartmana ayn? hizmeti vermek nere, Sar?çam’?n bir taraf? Baklal? beldesi/mahallesi, bir taraf? ç?narl? mah. ç.üniversitesi, Menek?e mahallesi ikisinin aras?nda yakla??k 20 km mesafe var. Bu belde ve köylerde ?ehir merkezi olarak addediliyorlar, orta büyüklükteki bir il merkezinden büyük bir alan? kaps?yor.

 Bu da??n?k yerle?imden dolay? Adana’da ki di?er belediyelerin de iki yakas? bir araya gelmiyor. Bu kadar da??n?k bir ilçe olmas?ndan dolay? mevcut belediyenin verdi?i hizmet de ?l özel idaresinin köylere verdi?i hizmete benziyor.

Di?er taraftan ilçe merkezi olarak kabul edilen bu mahallelerde hayvanc?l?k yap?l?yor (koyun, keçi, s???r sürüleri ve her türlü kümes hayvan? yeti?tiriliyor) mahalle içlerinde hayvan pisli?i kokusundan geçilmiyor. Sar?çam öyle bir çeli?kiler yuma?? ki, ?ehir desen ?ehre benzemiyor, köy desen köye benzemiyor.

Sar?çam belediyesinin s?n?rlar?n belirlenmesinde Say?n Belediye Ba?kan?n etkin bir rolünün oldu?unu sanm?yorum.

Ancak Say?n Ba?kan bu mevcut durumu bilerek aday olup seçimle Ba?kan olmu?tur. Bu mevcut durumu da??n?k ileri sürerek ba?ar?s?zl??? örtbas etme yada ba?ar? gibi gösterme lüksü de yoktur. Her ?ey ortada, bu dönemde ak?lda kalacak ciddi bir marka proje hayata geçirilebildi mi, ben hat?rlam?yorum.

?ehircilik/kentle?me anlam?nda bir dönü?üm çal??malar? bulunmamaktad?r. Eski beldelere k?smi olarak yap?lan parke yollar ve birkaç çocuk park?n?n ötesinde, Say?n Ba?kan son günlerde ?ller bankas?n?n kredi deste?i ile temeli at?lan Hizmet binas?n?n tan?t?m? ile bir dönemi kapatacak gibidir.

Belediyelerin görevleri ilgili kanunlarda aç?kça belirtilmi?tir. Bu durum Türkiye’deki tüm mahalli idareler/belediyeler için geçerlidir. Belediyeler kanunun verdi?i bu yetki ve görevlerini yerine getirmekle/uygulamakla yükümlüdürler. Ancak belediyelerde öncelikler ve beklentiler s?ralamas? yap?ld???nda her belediyede farl?l?klar ortaya ç?kar. örne?in Sar?çam da ya?ayan insanlar?n öncelikli beklentileri ile Seyhan ilçesinde ya?ayanlar?n öncelikli beklentileri farkl? olabilir. öncelikler konusunda her belediyenin yeri-konumu, sosyo - ekonomik durumu gibi birçok faktör rol oynar.

 Bize göre Sar?çam da yap?lmas? gereken öncelikleri;

1- Her belediye için en öncelikli konu sokak ve çevre temizli?idir. Sar?çam belediyesinde verilen hizmet çok yetersiz her taraf evsel at?klarla dolu. Belediyenin göstermelik de?il do?ru dürüst bir temizlik hizmeti verilmelidir. Sokaklar ve yollar günlük olarak temizlenmeli, çöpler al?nmal?,

2- Büyük?ehirle koordineli olarak çal???p mevcut imar planlar? gözden geçirilip konut yo?unlu?u art?r?lmamal?d?r. ?ehirde oturmay? tercih ediyorsan apartman hayat?n? benimseyeceksin ilkesine uygun hareket edilmeliydi, Kesinlikle tar?m arazileri imara aç?lmamal?.

3- Mahalle içlerinde evlerin aras?nda hayvanc?l??a ve besicili?e müsaade edilmemelidir. Hayvanc?l?k ve besicilik yapan bu insanlar? ma?dur etmeden bir orta yol bulunmal?..

4- Sar?çam da Kentsel dönü?üme bir yerden ba?lanmal?, Seçim arifesinde kaçak yap?la?maya göz yummamal?d?r.

5-  Gençler için mahallelere  ortak alanlara basket, voleybol ve futbol sahalar? yap?lmal?,en az bunlardan biri yap?lmal?.

 Sar?çam hakl?da, kendisini yönetecek ki?iyi seçerken, sloganlara kap?lmamal?, iyi tahlil/analiz etmeli sizden, bizden, ?undan, bundan gibi birtak?m yak??t?rmalara ba?lan?p kalmamal?, aday olan ki?ide belediyecilik, ?ehircilik anlam?nda bir kapasitesi var m?, ona bakmal? bu ki?i bu görevi yapabilir mi, üstesinden gelebilir mi, Seçilecek ki?ide aranacak en önemli vas?f, dürüst, dürüst oldu?u kadarda ba?ar?p ba?aramayaca?? noktas?nda irdelenmelidir. Yoksa yanl?? ki?ileri seçip bir 5 y?l daha heba olmas?n.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Kas?m saylan
12 Kas?m 2013 Sal? 05:17
05:17
bir dost diyen arkada? yaz?lanlar?n yanl?? yeri neresidir. siz sar?çamda m? otuyorusunuz. yani burada durum tespiti yapan yazar gayet net bir ?ekilde sar?çam ?n makus talihini bizatihi özenerek anlatm??. ve gayet güzel anlatm??. gazetecili?i de oyunca yapmam??
78.164.3.84
bir dost
08 Kas?m 2013 Cuma 22:44
22:44
Daha fazla iftira bulamadin mi resmen sallam???n.yer bo? kalmasin diye yazm???n.sizin gibiler yazar oluyo.gazetecelikte oyuncak oldu.
85.99.153.133
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim