• BIST 1.103
  • Altın 462,838
  • Dolar 7,6858
  • Euro 8,9677
  • Adana : 34 °C
  • Osmaniye : 29 °C
  • İçel : 32 °C
  • Hatay : 30 °C
  • Kmaraş : 31 °C

PKK dershane sonras? döneme haz?rlan?rken...

26.11.2013 08:26
PKK dershane sonras? döneme haz?rlan?rken...
Bugün Gazetesi'nden Güntekin Avc?'n?n kaleme ald??? "PKK dershane sonras? döneme haz?rlan?rken..." isimli kö?e yaz?s?

Bir seneden fazla zaman geçti.

4 Ekim 2012'de yazd?m o yaz?y?.

"KCK'n?n EDEV'ler Projesi"ydi yaz?n?n ba?l???.

O tarihten beri mevcut e?itim sistemini boykot faaliyeti içinde olan KCK'n?n nihai hedefi ?uydu:

BDP'li belediyeler bünyesinde açt?klar? E?itime Destek Evleri'ni (EDEV) dev?irerek kendi e?itim sistemlerini/okullar?n? kurmak.

2007'de KCK sisteminin kurulmaya ba?land??? ilk günlerden beri BDP'li belediyelerin bünyesinde bulunan E?itime Destek Evleri (EDEV) bölgede halen faaliyet gösteriyor.

EDEV'lerin hedefi bölgedeki çocuklar ve gençler.

Maddi imkâns?zl?klar içindeki ailelerin çocuklar? ve gençlerin s?navlara haz?rlanmas?na yard?mc? olmak gibi masum bir gerekçe arkas?na gizlenen EDEV'lerin say?s? süratle artt?.

Güneydo?u'da her il ve ilçede EDEV'ler kurularak, gençlerin KCK sistemine entegre edildi?i bir sistem ortaya ç?kt?.

KCK e?itim kurumu EDEV

Terör örgütü sokaklar? ate?e veren bu kadar genci nereden buluyor?

??te Kürt gençlerinin ve çocuklar?n?n zihinlerini y?kayan KCK, devlet ve millet dü?man? bir gençlik yeti?tirmek için EDEV'leri adeta e?itim kamp? gibi kulland?, kullan?yor.

EDEV'lere devam edenlere s?navlara haz?rl?k gayesiyle illegal eylem/gösteri yapt?rd?, molotof att?rd?.
Bazen de ikna edip da?a ç?kard?.

KCK'n?n sözde e?itim kurumlar? gibi çal??an EDEV'ler, bölge valilikleri taraf?ndan birço?u kapat?lmas?na ra?men geçen y?l 10 ilde faaliyet gösteriyordu.

çözüm süreciyle EDEV'ler yine h?zla art?yor.

??in kritik taraf? ?udur ki; EDEV'ler KCK'n?n yeni e?itim sistemine geçi? a?amas?d?r.
Bunu devlet biliyor.

Belediyeler bünyesindeki EDEV'leri, ö?rencilere destek veren kültür evlerini kald?rabilecek misiniz?

Dayatabilecek misiniz PKK'ya bunlar??

Dershaneleri, sahiplerini, irtibatl? olduklar? sivil toplum gruplar?n? sevmeyebilirsiniz, hazzetmeyebilirsiniz, belki kin de duyabilirsiniz.

Lakin bu milletin fedakâr evlatlar?na e?itimde PKK'yla bile f?rsat e?itli?i tan?mamak tarihi bir mesuliyettir.

Allah da hesab?n? sorar tarih de...

Zira PKK kendi kurs ve faaliyetlerini sürdürdü?ü gibi dershanelerin kald?r?lmas?yla tamamen kendisine b?rak?lan bo?alt?lm?? bir saha bulacakt?r.

PKK, BDP siyaset akademilerinde, belediye kültür evlerinde, EDEV'lerde s?navlara haz?rl?k ad? alt?nda halen devam eden ve hep devam edecek olan "kurslar"?nda terör faaliyeti yürütmeye devam ederken...

Terörist de?il adam yeti?tiren, ö?retmekten ba?ka suçu olmayan dershanelerin "dönü?türme ad? alt?nda tasfiyesi"ne kalpler raz? olur mu?

Vicdanlar nas?l elverir bu y?k?ma?

Y?llar geçse, hatta bir gün geri ad?m at?lsa bile tarih ve toplum bu te?ebbüsü unutur mu?
Dershaneler gerçekten kapat?lmay? hak eden kurumlar olsayd? bile; s?rf Kürt gençlerin bölgede aktif PKK e?itimi ve terbiyesine b?rak?lmamas? mülahazas?yla kapat?lmamas?, s?rf bu gayeyle dershanelerin himaye edilmesi gerekirdi.

Nitekim bölgedeki KCK'n?n talimat? gere?i;

PKK sempatizan? ö?retmenler, dershaneler kald?r?l?nca, bo?alacak ve daha da cazip hale gelecek ilave e?itim ve kurslar?n? bölgede art?rarak yürütmeyi planl?yorlar.

"Yasak" m? dediniz?
Bu yasaklar sadece kanun ve nizama uyanlar içindir ey akl? evveller!
Elinde silah olan için de?il.

PKK'n?n fiilen yürüttü?ü dershane ve kurslar? kimse kapatamayacak.

Halen bölgede karayollar?nda araçlar?n içinde vatanda?lar?n gözleri önünde pervas?zca PKK üniformas?yla kala?nikoflarla geziyorlar yasak de?il mi?

çar??da pazar yerlerinde el ve bellerindeki aç?k silahlarla gezip vatanda?a gözda?? veriyorlar, vatanda?lar karakollara bildiriyorlar da dikkate al?nm?yor yasak de?il mi?
Silahl? HPG unsurlar? yol ve kimlik kontrolü yap?yorlar yasak de?il mi?
Akillerden biri dahi ?ahs?ma PKK'n?n yol ve kimlik kontrolü yapt???n?, bu durumun kendisini çok üzdü?ünü söylemi?ti.

Türkiye topraklar? içinde silahl? yüzlerce PKK militan?n?n haz?r bulundu?u ve güvenlik kuvvetlerimizin asla sokulmad??? kaç tane "PKK ?ehitli?i" aç?ld? yasak de?il mi?
Halen Türkiye topraklar? içinde ?ehir merkezlerinde ve k?rsalda, süreç bitiminde ba?layacak bir iç sava?ta herkesin kendi evlerinde nas?l asker ve polisi vurabilece?i yolunda silahl? e?itim veriliyor yasak de?il mi?

PKK, halka 20.000 kala?nikof da??tt? yasak de?il mi?

Kanun ve yasaklar?n?z? PKK ve taraftarlar?na uygulayabildiniz mi?

Herkes biliyor ki dershaneler sadece devleti devlet yerine koyan, kanununu emir, yasa??n? suç kabul eden suçsuz insanlar nezdinde kald?r?lmaktad?r.

Zira yasaklar?n?za sadece onlar uyuyor.

Ya KCK emirleri ve sözle?mesinden ba?ka norm tan?mayan PKK'l?lar?

KCK bile okul ile dershanenin farkl? olgular oldu?unu çok iyi biliyor ki, il sorumlular? ve "kaymakamlar?yla" dershanelerin kapat?lmas?yla bo?alacak sahan?n süratle ve organize bir ?ekilde doldurulmas? mütalaalar? yapmaya ba?lad? bile.

"PKK Valiler Kararnamesi" hemen hemen tamamlanm?? durumda.

?a??rmay?n kaymakam atamalar?ndan sonra ?imdi de valileri at?yorlar.

KCK e?itim sistemi de PKK'n?n atad??? valilere ba?l? olaca?? için, evvelce atanan sorumlulara göre daha nitelikli bir eleme yap?l?yor.

Bu da zaman al?yor haliyle.

çözüm süreci bozulmas?n diye devletimiz hukuku bile ask?ya al?rken, PKK'y? ilave ders ve e?itim kurslar?n? tasfiye etmeye, dahas? e?itim sisteminize uymaya nas?l zorlayacaks?n?z?
Da?a ç?kmay?, karayollar?n?zda silahl? PKK'l?lar?n yol ve kimlik kontrolünü bile engelle(ye)miyorsunuz, e?itim sistemlerine nas?l çomak sokacaks?n?z?

Bu memlekette kanunlara uyup devleti devlet, milleti millet bilenleri öz vatan?nda parya durumuna dü?ürmeyin!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim