• BIST 1.325
  • Altın 465,605
  • Dolar 7,9854
  • Euro 9,5036
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 11 °C

özden: Bir olursak 6 milyar dolara ç?kar

12.12.2013 11:12
özden: Bir olursak 6 milyar dolara ç?kar
TOBB Adana Kad?n Giri?imciler Kurulu (KGK) Ba?kan? Esra özden, Adana’n?n 2 milyar dolarl?k ihracat?n?n ancak kad?nlarla 6 milyar dolara ç?kar?labilece?ini söyledi

Bo?aziçi üniversitesi, Adana Sanayi Odas?, Garanti Bankas? ve TOBB Adana Kad?n Giri?imciler Kurulu (KGK) i?birli?iyle gerçekle?tirilen Kad?n Giri?imci Yönetici Okulu’nun ilk dersi törenle ba?lad?.
Etkinlikte konu?an Adana KGK Ba?kan? Esra özden, “Adana, toplumun yar?s? olan kad?n kayna??n? de?erlendiremiyor. Yani yüzde 50 yar?m kaynakla y?ll?k 2 milyar dolarl?k ihracat yap?yoruz. Bir kad?n?n erkeklerden i?ini iki kat iyi yapt???m?z? da de?erlendirirsek demek ki, bizler i?in içinde olursak Adana’n?n y?ll?k ihracat? 4 milyar dolar artarak 2 milyar dolardan 6 milyar dolara ç?kacak” dedi.
Giri?imci yönetici okuluyla ?? ya?am?n?n her alan?nda kad?nlara yönelik yararl? bir e?itim içeri?iyle yakla??k bir ay birliktelik kuracaklar?n? kaydeden özden, “Eminim ki burada ö?rendiklerimiz, Bo?aziçi üniversitesi’nin hem akademik hem özel sektör deneyimleri ve birbirimizle olan payla??m?m?z hepimize de?er katacak. Kendi i?imizde ve i?letmelerimizde kariyer basamaklar?n? h?zl? ç?kmam?z? sa?layacak bu e?itim program?n?n ?imdiden hay?rl? olmas?n? diliyorum. Böylesine önemli bir projenin hayata geçmesini sa?layan Bo?aziçi üniversitesi’ne, Garanti Bankas?’na ve Adana Sanayi Odas?’na yürekten te?ekkür ediyoruz” diye konu?tu.
Adana Sanayi Odas? Ba?kan? Zeki K?vanç da Türk kad?n?n?n kendisine f?rsat verilmesi halinde neleri ba?arabilece?inin çe?itli örneklerle görüldü?ünü belirterek, “Borsa ?stanbul yetkililerinin verdi?i istatistiklere göre kad?nlar?m?z?n borsay? erkeklerden daha iyi bir yat?r?m arac?na dönü?türdü?ünü aç?klad?. örne?in Adana’da iki k?z karde?in 2006’da kurdu?u bir tekstil firmas? ba?ar?l? tasar?mlar?yla bugün dünyan?n dört bir yan?na ihracat gerçekle?tiriyor. Adanal? i? kad?nlar?yla kent ekonomimizi h?zla geli?tirece?imize olan inanc?m tam” dedi.
Garanti Bankas? Bölge Müdürü Hakan öger de bankalar?n?n sosyal faaliyetleri kapsam?nda yer alan bu projeyle Türkiye genelinde 600 kad?n giri?imciye e?itim verildi?ini, Adana’yla birlikte bu say?n?n 750’ye ula?aca??n? belirterek, “TOBB Adana KGK Ba?kan? Esra özden’e te?ekkür ediyoruz. Bu proje belki Adana’da birkaç y?l sonra gerçekle?tirilecekti. çabalar?yla öne alm?? olduk. Kent ekonomimizin hareketlili?ine ciddi katk? sa?lanaca??n? dü?ünüyorum” dedi.
Bo?aziçi üniversitesi Ya?am Boyu E?itim Merkezi Direktörü Dr. I??l Keskin ise Türkiye’de ba?ar?l? KOB?’lerin yönetsel faaliyetlerini do?ru tasarlayan ?irketlerden olu?tu?unu belirterek, “Hayat?n? uzun süre devam ettiren marka üretim gerçekle?tiren daha çok say?da i?letmeye ihtiyac?m?z var. Bu çerçevede bilinçli giri?imcilere sahip olmam?z gerekiyor. örne?in finansa eri?im de i?letmelerimiz için önemli sorun ama daha önemlisi KOB?’lerimizin yönetsel eksikliklerden kaynakl? ba?ar?s?zl???na ?ahit oluyoruz. Bo?aziçi üniversitesi olarak giri?imcili?e özel önem veriyor ve projeler gerçekle?tiriyoruz. Bu çerçevede Adana’da olmaktan ve bu denli ilgi görmekten son derece mutluyuz” dedi.
Adana Sanayi Odas? Ba?kan? Zeki K?vanç, Adana Ticaret Odas? Ba?kan? Atilla Menev?e, Adana Ticaret Borsas? Ba?kan? Muammer çal??kan, TOBB Adana KGK Ba?kan? Esra özden ve 150’ye yak?n kursiyerin kat?l?m?yla aç?l??? yap?lan “Kad?n Giri?imci Yönetici Okulu”nda e?itimlerin yakla??k bir ay sürece?i bildirildi. Okulda kad?n giri?imcilere mü?teri ili?kileri, hukuk, finans ve insan kaynaklar? gibi alanlarda e?itim verilecek. Ba?ar?l? olan kursiyerler Bo?aziçi üniversitesi’nden sertifika sahibi olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim