• BIST 1.103
  • Altın 458,493
  • Dolar 7,6683
  • Euro 8,9576
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 24 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 25 °C
  • Kmaraş : 22 °C

Milli ?air ölüm y?ldönümünde konferansla an?ld?

05.01.2014 12:44
Milli ?air ölüm y?ldönümünde konferansla an?ld?
Kurtulu? tarihinin en önemli ?airlerinden Mehmet Akif Ersoy ölümünün y?ldönümünde, 5 Ocak Adana'n?n Kurtulu?u etkinlikleri kapsam?nda Ramazano?lu Kona??'nda düzenlenen bir konferansla an?ld?.

çukurova üniversitesi ö?retim görevlisi ve 1860 sonras? Türk Edebiyat? uzman? Yrd. Doç. Bedri Aydo?an, 5 Ocak Adana'n?n Kurtulu?u etkinlikleri kapsam?nda Ramazano?lu Kona??'nda “Mehmet Akif Ersoy'un ?iirinde Mekan, Zaman ve Vatan” ba?l?kl? bir konferans verdi. Kat?l?m?n fazla oldu?u konferansta Milli ?air, yo?un milli duygularla an?ld?.
Milli ?air Mehmet Akif Ersoy'un kendi dertlerinden çok vatan?n içinde bulundu?u zor ko?ullar? yazd???n? ifade eden Bedri Aydo?an, ?airin son eserlerinde, kendiyle ilgili ?iirler bulundu?unu belirtti. Vatan ?airi'nin özüne döndü?ü, kendiyle ilgili ?iirler yazmaya ba?lad??? zamanlarda bir dostuyla girdi?i diyalo?u aktaran Aydo?an, “Azizim, siz galiba vadinizi de?i?tirdiniz diye sormu?lar Milli ?air'e, buna kar??l?k o da 'Benim vadim hep bu idi ama vatan?m?z o kadar ac?kl? durumlardayd? ki ben o yüzden kendi dertlerimi, kendi duygular?m? anlatamad?m' diye bir kar??l?k vermi?. Bugün büyük Vatan ?airimiz Mehmet Akif'i yo?un duygularla hat?rl?yoruz” dedi.
“Vatan, ayn? zamanda mekan. Mekan olarak vatan, elbetteki yurt ve ülke” diyerek konferansa ba?layan Aydo?an, Mehmet Akif'in, ya?am?nda çok büyük s?k?nt?lar çekti?ini ancak geriye büyük bir ?an b?rakt???n? kaydetti. Milli ?air'in her zaman yurdunu birinci planda tuttu?unu belirten Aydo?an, ülkenin a??r yaral? oldu?u ve “hasta adam” olarak nitelendirildi?i bir dönemde Mehmet Akif'in hiçbir zaman bu hastal??? kabul etmedi?ini ve umutsuzlu?a dü?meyerek hastan?n dirilece?ine inand???n? dile getirdi. Vatan konusunun ard?ndan zamanla ilgili tespitlerde bulunan Aydo?an, projeksiyon arac?l???yla Mehmet Akif'in eserlerini ve tarihlerini kat?l?mc?lara aktard?. Bu y?llar?n Osmanl?'n?n en bunal?ml? ve en darda zamanlar oldu?una dikkat çeken Aydo?an, “?lk ve son kitaplar? d??ar?da tutup arada kalanlar?n tarihine bakarsak zaman? belirlemi? oluruz. ??te Mehmet Akif Osmanl?'n?n böylesi bi zaman?nda, dar anlamda ?stanbul'u, geni? anlamda ülkeyi mekan olarak alan ve tüm vatan? ele alan bir ?iir yazm??t?r” diye konu?tu. Arada kalan kitaplar?n 1912, 1913, 1914 Balkan Sava?lar?'n?, 1. Dünya Sava??'n?, Milli Mücadele Devri ve Kurtulu? Sava?? devrinde yaz?lm?? kitaplar oldu?unu anlatan Aydo?an, bunlar?n tek ?iir olmas?na ra?men bir parçada yay?nlanmad???n? söyledi. ?lk ve son kitab?n zaman?n? d??ar?da tutup 5 kitab?n ele ald??? zaman?n de?erlendirildi?inde ülkenin ne durumda oldu?unu görülebilece?ine dikkat çeken Aydo?an, “Kurtulu? Sava??n?n 2. k?s?mda yap?ld??? tarihtir bu ve o da bizi 5 Ocak'a ba?layacakt?r. çok yak?n, zincirleme geli?ir bunlar. ?stiklal Mar??'n?n yap?lmas? ve Adana'n?n kurtulu?u“ dedi.
 Dönemin ?artlar?nda Osmanl?'n?n ayn? zamanda Müslüman Alemi'ni temsil etti?ini hat?rlatan Aydo?an, Mehmet Akif Ersoy'un Süleymaniye Kürsüsü'ndeki ?iirinden, bir dize aktard?: “ümmetin haline bakt?m ki yürekler yaras?! Ne bir ekmek yedirir i?; ne de ekmek paras?. K??la yok, daire yok, medrese yok, mektep yok; ne k?l?ç var ne kalem, her ne sorarsan hep yok!”
Devlet ve yönetimdeki çökü?ün Vatan ?airi taraf?ndan böyle tespit edildi?ini söyleyen Aydo?an, h?rs?z çetelerinin devleti ve yönetimi ele geçirdi?i, halk?n son derece vurdumduymaz ve hocalar?n ilgisiz oldu?u bir dönemde Vatan ?airi'nin bu zamanda vatan?n durumunu ele alan ?iirler yazarak herkesi uyarmay? bir görev bildi?ini dile getirdi. Mehmet Akif'in bu görevi en kutsal mekan olan camide yapt???n? kaydeden Aydo?an, Milli ?air'in ?iirlerinde okul ve camiler övülürken kahvehane ve meyhanelerin ise durumun tam tersi oldu?unu bildirdi.
 Tüm bu tespitleri yapan?n Süleymaniye Camii'nde vaaz veren gün görmü?, kendini gezgin olarak tan?mlayan ve ulemadan olmad???n? söyleyen bir hoca oldu?unu belirten Aydo?an, sözlerini ?öyle tamamlad?:
“Mehmet Akif, memleketin cami ve okullar?n iyi i?lemesiyle kurulabilece?ini dü?ünüyordu. 'Fatih Camii' ?iirinde çocuklara camiyi sevdiren, son derece ho?görülü bir tutum içindedir. çocuklar?n camide oyun oynamas?na bile izin verir. Amin alay?, Hasta ve Küfe ?iirlerinde okuma arzusu içindeki çocuklar? anlat?r. Mehmet Akif, bu iki mekan?n kar??s?na olumsuz iki mekan? ç?kar?r; kahve ve meyhane. Meyhane üzerinde bir ?iirde dururken kahvehaneyi birçok ?iirinde konu edinir. Kahvehaneleri ki?iselle?tiren Vatan ?airi, onu dilenci k?l???nda bir caniye, yol kesen bir haramiye benzetir. 'Kahvehaneler insan?n bütün gününe k?yan bir avc?d?r' diyen Mehmet Akif, kahveyi frengiden daha tehlikeli bulur ve do?unun en kanl? yaras? olarak nitelendirdi?i bu mekan?n kapat?lmas?n? ister. Fakat bir gün ünlü ?airin Berlin'e gitti?inde arkada?? ona kahveye gitme teklifinde bulunur. Kahve denilince Akif'in akl?na olumlu bir ?ey gelmemektedir. Bizdeki gibi sefil bir binayla, körelmi? insanlarla kar??la?aca??n? dü?ünür ancak kar??la?t??? manzara 'Düyun-? Umumiye' kadar heybetlidir ve ?air bunun için olumlu bir ?iir yazm??t?r. Mehmet Akif Almanya ile Osmanl?'y? do?uyu kar??la?t?r?r. Almanya'da, kahvehane d???nda gördü?ü pek çok güzelli?e hayran olur ve sokak, tren, otelleri de kar??la?t?r?r ve aradaki geli?mi?lik fark?n? ortaya koyar. Kahvede otururken zihni yurduna döner ve müttefikimiz Almanya'yla birlikte girdi?imiz sava? çanakkale önünde sürmektedir. Cephedeki askeri görür gibi olur, birden ba?ka gerçe?i hat?rlar, vatan?n durumunu. çanakkale geçilirse vatan yerle bir olacakt?r.”
?lginin yo?un oldu?u konferansa Devlet Demiryollar? 6. Bölge Müdürü Mustafa çopur, Muhtarlar Derne?i Ba?kan? Mahir Arslan ve Muhtarlar Federasyonu Ba?kan? Ramazan özünal da kat?ld?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim