• BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Adana : 27 °C
  • Osmaniye : 25 °C
  • İçel : 29 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 27 °C

Milletvekili Erdinç, Adana’ya yap?m? dü?ünülen yat?r?mlar? sordu

21.11.2013 11:53
Milletvekili Erdinç, Adana’ya yap?m? dü?ünülen yat?r?mlar? sordu
Ak Parti Adana Milletvekili Mehmet ?ükrü Erdinç, komisyon görü?meleri esnas?nda Adalet Bakan? Sadullah Ergin ile Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m’a, her iki Bakanl???n Adana’ya yap?m? dü?ünülen yat?r?mlar?yla alakal? sorular sord

??te Milletvekili Erdinç’in Bakanl?klara sordu?u sorular ve Bakanlar?n verdi?i cevaplar.

ADALET BAKANLI?ININ PLAN VE BüTçE KOM?SYONUNDAK? GöRü?MELER? ESASINDA SORULAN SORU

Erdinç, “Say?n Bakan?m, Adana Adliyesini biliyorsunuz. Adana Adliyesi, bizden önceki Hükûmet taraf?ndan yap?l?p, 2003 y?l?nda bizim Hükûmetimiz döneminde hizmete aç?lan bir adliye. Ama on y?l?n? doldurmadan art?k iflas etmi? durumda. Tabii, 2010 y?l?nda yeni bir adliye yap?lmas?yla ilgili bir çal??ma ba?lat?ld?. Bu çal??man?n hangi a?amada oldu?unu ö?renmek istiyorum?”

Milletvekili Erdinç’in bu sorusuna cevap veren Adalet Bakan? Sadullah Ergin, geçmi?i konu?maya gerek olmad???na vurgu yaparak, Adana’n?n nüfus geli?imini göz önüne almadan yap?lan yat?r?m?n çok k?sa zamanda i? göremez hale geldi?ini, ?imdi yap?lacak olan yeni Adliye Saray?’n?n çok i?levli olaca??n? ve uzun y?llar Adanal?ya hizmet edece?ini söyledi. Bakan Ergin, “Adana’ya ve Adanal?ya adliye binas? de?il, Adliye Saray? yapaca??z. Adana Adliye Saray? binas?; 195 bin metre karelik çok büyük bir bina olacak. 30 Aral?k 2013 tarihinde nasip olursa onun ihalesini gerçekle?tirece?iz. Adanal? hem?ehrilerimize ?imdiden hay?rl? olsun” dedi.

ULA?TIRMA, DEN?ZC?L?K VE HABERLE?ME BAKANLI?ININ PLAN VE BüTçE KOM?SYONUNDAK? GöRü?MELER? ESNASINDA SORULAN SORU

Erdinç, “Say?n Bakan?m, 4 Haziran 2011’de Say?n Ba?bakan?m?z Adana’da hem?ehrilerimize Bakanl???n?z? ilgilendiren 5 önemli müjde vermi?ti. Bunlardan, D400 kara yolu üzerindeki havaalan? ve Ziyapa?a Kav?aklar?yla ilgiliydi. Havaalan? kav?a??m?z bitti, Ziyapa?a kav?a??m?z da bitmek üzere. ?akirpa?a Havaliman? terminal binas? yenilendi. Yine, Adana Metrosu 2’nci etab?yla ilgili çal??malar?n?z devam ediyor. Benim burada sormak istedi?im, Güney çevre Yolu Projesi ile Konya-Adana H?zl? Tren Projesi’nin ne a?amada oldu?udur?”

Milletvekili Erdinç’in sorusuna Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakan? Binali Y?ld?r?m, “?ehirlere çevre yolu yapmak o yol güzergâh?n?n kamula?t?r?lmas? çal??malar?ndan ötürü di?er yol yapma i?lerinde daha pahal? bir i?. Fakat art?k belediyeler, belediye alan? içinde 18 uygulamas? yaparak, belediye alan? d???nda ise yeni Büyük?ehir yasas? ile o hak bütün s?n?rlar? kapsad??? için Büyük?ehir Belediyesinde. Büyük?ehir Belediyesi bu kamula?t?rmalar? yapar, bitirir, bize teslim eder, bizde yolu yapar?z. Kamula?t?rma çal??malar?, toplula?t?rma usulü ile yap?l?yor, dolay?s?yla herhangi bir ödeme yap?lm?yor. Bu durum nedir, belediye ne yap?yor? Vatanda??n bu yola denk gelen arazisinin yerine kamunun bir ba?ka arazisi veriliyor, helalle?iliyor. Böylece, oradan yol geçmi? oluyor, i? bu” cevab?n? verdi.

Konya-Adana aras? H?zl? Tren Projesiyle alakal? olarak verdi?i cevapta ise Bakan Y?ld?r?m ?unlar? kaydetti; “Konya-Karaman-Uluk??la-Yenice aras? 346 km. çal??acak olan h?zl? tren saatte 200 km. h?z yapacak. Bunun olabilmesi için 346 km’lik bu hatt?n, çift hatta ç?kart?lmas?, elektrikli ve sinyalli bir hale getirilmesi gerekmektedir.102 km’lik Konya-Karaman kesiminin ihalesi yap?lm?? olup, de?erlendirme çal??malar? tamamlanm??t?r. 2014 y?l?nda yap?m?na ba?lan?lacakt?r. 135 km’lik Karaman-Uluk??la kesiminin projeleri tamamlanm?? olup, yap?m ihalesine ç?k?lacakt?r. 109 km’lik Uluk??la-Yenice kesimine ait projelerin incelenmesine devam edilmekte olup, yap?m ihalesine ç?k?lacakt?r. Buna ek olarak, Adana-Mersin aras?nda 160 km. h?zla çal??an ve çift hat üzerinden gidi?-geli? yapan mevcut bir trenimiz var. Bu hatta 3’cü ve 4’üncü hat yap?m ihalesi 14 Kas?m 2013 tarihinde yap?lm?? olup, 2014 y?l?nda in?aat çal??malar?na ba?lan?lacakt?r.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim