• BIST 1.333
  • Altın 464,133
  • Dolar 7,8356
  • Euro 9,5031
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 14 °C

MHP'li Y?lmaz: Orman ve Su ??leri Bakan? Yüce Divanl?k

17.12.2013 11:20
MHP'li Y?lmaz: Orman ve Su ??leri Bakan? Yüce Divanl?k
TBMM’nde görü?ülen Orman ve Su Bakanl??? bütçesiyle alakal? MHP grubu ad?na söz alan Adana Milletvekili Seyfettin Y?lmaz, aç??a ç?kan 10 trilyonluk zimmet davas?ndaki yolsuzluk ile Bakanl???n yapt??? ihale ve harcamalarda usulsüzlük oldu?unu ileri sürdü.

Y?lmaz, ayr?ca Bakanl???n Orman Mühendisleri Odas?n?n seçimlerini etkilemeye çal??t???n? iddia etti ve geçici orman i?çilerine kadro istedi.
MHP Adana Milletvekili Seyfettin Y?lmaz, Orman ve Su ??leri Bakanl??? bütçesi üzerinde yapt??? konu?mada,  Say??tay raporlar?na i?aret ederek, denetim raporlar?n?n gelmemesi nedeniyle bütçenin nas?l konu?ulaca??n? sordu.
Y?lmaz, "Su üretimi Genel Müdürlü?ü'nde 1,5 trilyon liraya verilen ihale, iptal edilerek 2,5  trilyon liraya verildi?i ve kamunun bu yolla zarara u?rat?ld???na ili?kin denetim var m?d?r? Su üretim Genel Müdürünüz her hafta sonu 70 olurla uçakla evinin bulundu?u ?stanbul'a gidiyor mu? Ben birtak?m iddialar? gündeme getirdi?im için Orman Bakanl??? Müste?ar? 10 bin liral?k tazminat davas? açm??. Ben bunu vermeye haz?r?m, yeter ki kamunun mal?na zarar gelmesin. Bakan yan?t versin; 10 trilyon liral?k zimmete para geçirme Bakanl???n?zda oldu mu, olmad? m??  10 trilyonluk zimmet i?inde genel müdürünü harcama yetkilisi olarak imzas? var. Burada ihmal vard?r, 10 trilyonluk yolsuzluk var. Siz ormanda iki a?aç kesildi diye tarladaki i?çiden ba?layarak bölge müdürüne kadar soru?turma aç?p mahkemeye veriyorsunuz. Burada ihmali görmeyen genel müdürü müste?ar yapamazs?n?z" diye konu?tu.
Bakan Ero?lu'nun "Orman Bakanl???'n?n tarihini kendisiyle ba?latt???n?" belirten Y?lmaz, "Fidanl?klar? niye kapatt?n?z? Fidanl?klar? kapatt?lar, bakt?lar olmuyor yeniden açt?lar.  AOç içinde yap?lan ba?kanl?k saray? için 'bir tek a?aç kesilmeyecek' dediniz. Bütün a?açler kesildi. Türkiye Cumhuriyeti Bakan?na yalan söylemeyi yak??t?rmam. ?imdi saray bitmek üzere ama lojmanlarda oturan orman personeli peri?an edildi, yersiz yurtsuz b?rak?ld?. 5 Ocak'a kadar lojmanlar? bo?altmak durumunda kald?lar. Orman Mühendisleri Odas?'n? vesayet alt?na al?yor bakan. ?htilal döneminde ç?kar?lan ve ama o dönem uygulamaya cesaret edemedi?i düzenlemeyi Bakanlar Kurulu  karar?yla yürürlü?e koydular. Amaç, Oda'y?  ele geçirmektir. Ama onlar? ele geçiremeyeceksiniz. Al??t? ya Bakan kendine ?iir dö?eyenlere, kendine yak?n ve yanda? sendikac? elemanlar?na... Talimat vermi?, oda seçimlerini nas?l al?r?z diye bölge müdürlükleri çal???yorlar. Ama bütün bask?lara ra?men alamayacaks?n?z" dedi

BAKAN ERO?LU YüCE D?VANLIK

MHP Adana Milletvekili Seyfettin Y?lmaz, TBMM kürsüsünden yapt??? konu?mada Bakanl???n kendi bast?rd??? kitapç?kta yolsuzlu?u adeta itiraf eti?ini ima ederek ?öyle konu?tu:

“?imdi, ben buradan vicdanlara sesleniyorum: Ya, diyorum ki: Gelibolu’da…  tarihî millî park simülasyon merkezinde, ?ehitlerimizin hat?ras? olan yerde, siz, kitab?n?zda yolsuzlu?u belirtiyorsunuz, Bu, Yüce Divanl?k, sizi Yüce Divana gönderece?im Say?n Bakan, müfetti?e de?il. Allah bu iktidar? bize nasip edecek, o Yüce Divanda hesap vereceksiniz? Kitapta Müste?ar Muavini kendisi itiraf ediyor: “Bir firma  ihaleyi kazand? ama biz davay? kazanan firman?n paralar?n?, masraflar?n? verdik.” diyor -“Verdi.” diyor, “Müteahhit sa? olsun.” diyor- “Yetmedi, kâr mahrumiyeti istedi.” diyor, kâr mahrumiyeti. Yani “Kâr?m? da verin bu ihaleden dolay?.” diyor. ?imdi, onun üzerine ne oluyor? Onlar da veriliyor, adam, davay? kazanan firma ihaleden çekiliyor ve di?er firma devam ediyor. Ne oluyor say?n milletvekilleri? 58 trilyona ç?kan i? 80 trilyona bitiyor ve burada sözle?mede olmamas?na ra?men, ?artnamede olmamas?na ra?men elektrik malzeme ve ses düzeyiyle ilgili hak edi?lerin imzalanmas? için komisyona bask? yap?l?yor. Komisyon diyor ki: “Bunlar ?artnamede ve sözle?mede yok, biz imzalayamay?z.” Ne yap?yor bu sefer? Komisyon de?i?tiriliyor; komisyon üyelerinden 1 tanesinin tayini Van’a ç?k?yor, 1 tanesi istifa ediyor. ?imdi biz bunlar? dile getirmeyecek miyiz? Rapor yok, bu bilgiler ortada. ?imdi her ?eye müfetti? gönderiyorsunuz. Bunu bir senedir dile getiriyoruz, niye müfetti? göndermiyorsunuz? Siz denetim hususlar?n? saklarsan?z, biz bu bilgilere sa?dan soldan, oradan buradan hafiye gibi, dedektif gibi –benim görevim mi- ula?maya çal??aca??m, bunlar? ortaya koyaca??m, dava açacaks?n?z, ?unu yapacaks?n?z, bunu yapacaks?n?z… ç?kar?n bunlar?, aç?k aç?k belgeleri ortaya koyun, getirin -?u destans? merkezin, ?ehitlerimizin ruhunu incitmeyelim o çanakkale’de- o ihaleyi ba?tan ba?a ?u Meclisin önüne bir koyun da bir inceleyelim bakal?m herhangi bir ?ey var m?, yok mu?

GEç?C? ??ç?LERE KADRO VER?LMEL?

MHP’li Y?lmaz Orman geçici i?çilerine kadro verilmesin iisteyerek Bakan Ero?lu’na ça?r? yapt? Y?lmaz, “.Be? ay yirmi dokuz gün bu geçici i?çiler çal???yor Say?n Bakan, bu kadar i? var. Rehabilitasyon var, a?aç dikimi var, ormanlar?n bak?m? var. Bu, be? ay yirmi dokuz gün çal??an geçici i?çileri kadroya alsan?z ne olur? Bunlar alt? ay bir gün ne yiyecekler, ne içecekler ey iktidar partisi, ey Hükûmet? Bunlar? kadroya almak için bir çal??ma yap?n Say?n Bakan.

?imdi, bak?n, yine ç?k?p “Aslan ormanc?lar, kaplan ormanc?lar, fedakâr ormanc?lar; biz sizin haklar?n?z? yedirmeyece?iz. Sizin idare binalar?n?z? ve sosyal tesislerinizi yapmadan, lojmanlar?n?z? yapmadan sizleri yerinizden yurdunuzdan etmeyece?iz.” diye söyleyen Bakan ve onun Genel Müdürü, ç?kt??? her ortamda bunu söylediler. Peki ne oldu, ne oldu ?u anda? Orman Genel Müdürlü?ünün o fedakâr çal??anlar? var ya, biraz sonra anlatacak Bakan “Aslan ormanc?lar, kaplan ormanc?lar.” Diye, bu fedakâr çal??anlar?n hepsi yersiz yurtsuz b?rak?ld?, çil yavrusu gibi da??tt?lar. Say?n Bakan, Allah r?zas? için, ben size soruyorum: Bu karda, k??ta, k?yamette -hepimizin çolu?u çocu?u var- 5 Ocak tarihine kadar o lojmanlar? bo?altmay? vicdan?n?z?n neresine s??d?rabiliyorsunuz? Nereye gidecek orada oturanlar?

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim