• BIST 1.121
  • Altın 464,631
  • Dolar 7,7624
  • Euro 9,0267
  • Adana : 27 °C
  • Osmaniye : 29 °C
  • İçel : 29 °C
  • Hatay : 30 °C
  • Kmaraş : 25 °C

MHP'li Kaplan: Riyakar ruhlar?n de?il MHP'nin emrindeyiz

09.12.2013 13:34
MHP'li Kaplan: Riyakar ruhlar?n de?il MHP'nin emrindeyiz
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozan Belediye Ba?kan Aday Aday? Tar?k Kaplan kendisine destek veren tüm ülküda?lar?na te?ekkür etti.

Milliyetçi Hareket  Partisi taraf?ndan 08/12/2013 tarihinde ?stanbul da düzenlenen 2014 Mahalli ?dareler Seçimleri Aday Tan?t?m Program?nda partimizin Kozan Belediye Ba?kan Aday?n?n  Say?n Musa öZTüRK oldu?u ilan edilmi?tir. Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Ba?kan Aday? Say?n Musa öZTüRK  e ba?ar?lar diliyorum. Allah bu zor mücadelede yar ve yard?mc?s? olsun .

Bilindi?i üzere 31 Ekim 2013 tarihinde Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???ndaki görevlerimden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Kozan Belediye Ba?kan Aday Aday? olarak partimizin yetkili organlar?na ba?vuruda bulunmu?tum.

Ba?vuru sonras?nda ise kendi kabiliyetimiz ve becerimiz ölçüsünde  ülkemizin içinde bulundu?u durumu, AKP iktidar? taraf?ndan milletimizin hangi karanl?k koridorlara sokulmaya çal???ld???n?, Kozan ?lçemizde yakla??k on y?ld?r yerel yönetim gücü elinde bulunan iradenin yapt??? yanl??l?klar? ve bu yanl??l?klar?n ortadan kald?r?lmas?na dair çözüm önerilerimizi çe?itli bas?n, yay?n organlar? arac?l???yla ve ev-i?yeri ziyaretleri ile  halk?m?za  ifade etmeye çal??t?k, dü?üncelerimizi aktard?k. Tüm bu çal??ma dönemi boyunca kayg?s?n? güttü?ümüz, dertleriyle hemhal olmaya çal??t???m?z halk?m?za en do?ru ve saf bilgileri sunmaya çal??t?k, yalan söylemedik. Halk?m?z?n dini ve milli duygular?n? kullanmak suretiyle iktidar gücüne kavu?mu? AKP zihniyetinin ülkemizi Oslo da, Diyarbak?r da nas?l pazarlad???n?, vatan?n parçalamas? için  yol haritas? olu?turduklar?n? izah ettik.

      K?sacas? Kozan’?n yi?it insan?na; iktidar?n namerd politikalar?yla Anadolu’nun asli unsuru olan Türk Milletinin vatans?z b?rak?lmaya çal???ld???n?, din ve iman kisvesiyle gö?e do?ru kald?r?lan AKP li ellerin semada iman ve Türklük ?uuru yerine  emeksiz elde edilecek  varl?k, kirli sermayeler ve yolsuzluk yollar? arad???n? belirttik.

       ?nanmad???m?z hiçbir ?eyi yalan ve hayal sözlerle halk?m?za söylemedik, kand?rmaya çal??mad?k. Yaln?zca inand???m?z do?rular? ve hayal etti?imiz tam ba??ms?z, özgür Türk Cumhuriyeti Devletini anlatt?k. Huzurlu ve sa?l?kl? gelece?in, ahlakl? ve vatansever gençli?in, Erbil-Washington iradesi de?il de Ankara iradesinin var oldu?u, ufkunu bize do?rultmu? çileke? soyda?lar?m?z?n gülen gözlerinin ancak ve ancak Türk Milliyetçili?i iradesiyle, önce milliyetçi belediyecilik sonra da milliyetçi hükümet anlay???yla gerçekle?ebilece?ini ifade ettik.  Allah bize ömür verdi?i sürece inand?klar?m?z? her ortamda, her meydan da söylemeye ve “Vatan” , “ Millet” , “Devlet” diye hayk?rmaya devam edece?iz. Allah bir gün nasip etti?inde y?k?lacak haramzade kö?kleri gülen gözlerle seyredece?iz. Ve o gün uçan ku?un gözbebe?ine davam?z?, i'la-y? kelimetullah davas?n? Allah Davas?n? bir kere daha yazaca??z. Dün oldu?u gibi bugün ve yar?nda Türk Milliyetçisiyiz ve sonsuza dek öylece kalaca??z. Her türlü dünya nimetini iterek, yaln?zca onur, haysiyet ve ?erefli bir vatanda Yüce Türk Devletinin varl??? ve Türk Milletinin onurlu ya?am mücadelesi için saf tutaca??z. Bekleyece?imiz tek kar??l?k ise ebedi alemde Selçuk Durac?k, Ali Bülent Orkan, Mustafa Pehlivano?lu ve daha sayamayaca??m?z kahraman ?ehitlerimizden bekledi?imiz onlar?n ?efaat eli olacakt?r.

Seçim çal??malar?m?z boyunca bize inanan, bizle birlikte fedakarl?kta bulunarak s?cak yuvalar?n? terkeden, inand??? dava ve de?erler u?runa yorulmak bilmeyen ayaklarla hizmet etmeye çal??an tüm dost, akraba, arkada?lar?m?za ve te?kilat yöneticileri ile gönül vermi? ülkü erlerine ?ükranlar?m? sunuyorum. Elbet bir gün da?lar, ?rmaklar ve göklerin dilinden  binlerce y?ll?k onurlu tarihten  gelen uhrevi bir sesle ,ulu  hayk?r??larla  hat?rlanacaks?n?z.

Kozan da uzun süredir, milliyetçi belediyecilik iradesinin hakimiyeti ve yerel seçim zaferi için mücadele eden, emek veren, zaman?n?, paras?n? ve her türlü imkan?n? siyasi çal??malarda harcayan ülkücü, Türk Milliyetçisi di?er yedi aday aday? arkada??m?za selam, sayg? ve ?ükranlar?m? sunuyorum. Biliyorum ve inan?yorum ki ?ahs?m?n da aday oldu?u bu mevkiyi herkesten daha çok hak edenlersiniz. Edindi?iniz bilgi ve beceriler ile her türlü görevi rahatl?kla yürütebilecek iman ve inançtas?n?z. Bundan sonraki hayat?nda ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyorum.

                Kozan l? hem?ehrilerimizin sorunlar?n?n çözümü ve elimizden gelen kolayl?klar?n gösterilmesi ad?na her zaman için emrinde olaca??z.   Dün oldu?u gibi bugün de, yar?nda ki?ilerin, riyakar ruhlar?n de?il inand???m?z dava Türk Milliyetçili?i davas?n?n , yeti?ti?imiz ocak ülkü Ocaklar?n?n ve ilelebet Milliyetçi Hareket Partisinin emrindeyiz, hizmetindeyiz. Gece uyumadan gündüz yorulmadan partimizin siyasal ba?ar?s? ve milletimizin ferah? için çal??aca??z.

                Sa?l?k ve esenlikle…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim