• BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 24 °C
  • İçel : 28 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 26 °C

MHP Seyhan Ba?kan Aday? çALI?KAN: Zihinsel devrim yapaca??m

16.01.2014 15:21
MHP Seyhan Ba?kan Aday? çALI?KAN: Zihinsel devrim yapaca??m
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seyhan Belediye Ba?kan Aday? Abdullah çal??kan, ilçede “Zihinsel devrim” yapaca??n? ifade ederek, “Seyhan'a, Seyhanl?'ya hizmet etme noktas?nda al???lagelmi? yöneticilik tarz?n? de?i?tirece?iz” dedi.

Düzenledi?i kahvalt?l? toplant?da gazetecilerin sorular?n? yan?tlayan çal??kan, belediyecilikte yapaca?? köklü anlay?? de?i?iklikleriyle, al???lagelmi? yöneticilik tarz?n? de?i?tirece?ini söyledi. Yapaca?? “Zihinsel devrimler”le Seyhan Belediyesi kap?lar?n? tüm sivil toplum kurulu?u ve halka açaca??n? belirten çal??kan, “Bugüne kadar kim belediye ba?kanl???n? kazanm??sa tamamen kendi ideolojisine uygun te?kilatlanmaya gidiyorlar ve bu ?ekilde bir belediyecilik yap?yorlar” diye konu?tu. Siyaseti bir meslek olarak kabul etmedi?ine dikkat çeken çal??kan, merdiven alt? ve maskeli siyaset yapmayaca??n? ifade etti.

abdullah-caliskan-seyhan-oteli-basin-toplantisi.jpg
Adayl?k süreciyle alakal? tart??malara da yan?tlar veren çal??kan, 2014 yerel seçimleri için AK Parti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ile Kültür ve Turizm Bakan? ömer çelik'ten adayl?k teklifi almad???n?, MHP'nin Seyhan Belediye Ba?kan Adayl??? için yapt??? teklifi de Seyhan'a hizmet ve Anayasan?n üçüncü maddesinden ötürü kabul etti?ini ifade etti.
Siyasette asla gömlek de?i?tirme, kimlik de?i?tirme mant???n?n olmad???n? vurgulayan çal??kan, Türkiye'de kamuoyunun istedi?i mantaliteyi ?öyle aç?klad?:
“Bir siyasal parti Türkiye'de kal?c? siyaset yapmak istiyorsa milli bir görü?e, milli bir duru?a ve milli bir duyu?a sahip olmal?d?r. Bunlar?n herhangi birinden taviz verirseniz halk?n nezdinde kabul görmeniz mümkün de?ildir. Geriye dönük sa? muhafazakar partilere bak?n?z. Bu partilerin hangisi bu üç olgudan taviz verir ya da deformasyona u?rarsa sa? muhafazakar insanlar?m?z hemen partilerini de?i?tirmi?lerdir. MHP, milli görü?, duru? ve duyu?ta en önde oldu?unu tahmin ediyorum. Onun için de MHP'nin teklifini kabul ettim.”
Seyhan'daki kentsel dönü?ümü “Rantsal dönü?üm” olarak nitelendiren çal??kan, kentteki insanlar?n kentin ekonomik ve sosyal rant?ndan e?it ?ekilde faydalanamad???na vurgu yapt?. Seyhan'?n 3'te 2'sinin çarp?k kentle?me içerisinde oldu?unu belirten çal??kan, ya?ayan sokak ve ya?ayan mahalle kültürünün yok oldu?una dikkat çekti.
çal??kan, Adana'daki kentsel dönü?ümün yalama oldu?unu ifade ederek kentteki yatay gettola?man?n dikey gettola?maya dönü?türüldü?ünün söyledi. Kentsel dönü?ümün bu anlay??la devam etmesi halinde Arjantin, Fransa, Brezilya ve Almanya'daki gençlik hareketlerinin Türkiye'ye s?çrayaca??n? ifade eden çal??kan, “Türkiye'de yeni bir TOK? nesli olu?acak. Bu anlay?? de?i?tirilmezse TOK? nesli ileride çok büyük sosyal patlamalara neden olabilir. O yüzden biz kentsel dönü?ümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönü?ümle gerçekle?tirece?iz. Olay? sadece imar anlam?nda bir kentsel dönü?üm kast ediyorsan?z, bu kentsel dönü?üm de?ildir. Seyhan'?n 3'te 2'sinin mutlaka bu mantalitede bir kentsel dönü?ümle yap?lanmas?na inan?yoruz, yapaca??z. Bunun yan? s?ra, dünyadaki “?tibarl? ?ehir” kavram?na da dikkat çeken çal??kan, stratejik yönetim ve toplam kalite yönetimi gibi teknik gereksinimleri sa?lad?ktan sonra Türkiye'nin 81 ilinin alamad??? bu belgeyi Adana'ya kazand?raca??n? ileri sürdü.
Gündemdeki yolsuzluk iddias? operasyonlar?n? da de?erlendiren çal??kan, “?öyle bir söz vard?r; iktidar dejenere eder, mutlak iktidar mutlak dejenere eder. Siz iktidarda kalma ?artlar?n? ta??mazsan?z bir müddet sonra sizin sonucunuzu haz?rlarlar. Her olan bitene bir komplo teorisi ?eklinde yakla?mak bir zaafiyetin, korkunun i?aretidir. Komplo teorisi olarak bakt???n?z zaman operasyon yap?ld? dü?meye bas?ld? deniyor. Peki siz dü?me ta??rsan?z ve sürekli de bu dü?me aç?k konumda ise elbette dü?meye basarlar. Aslolan bu dü?meye sahip olmamak, o dü?meyi ta??mamakt?r” diye konu?tu.
Geriye dönük iktidarlar?n iktidardan ini? tarzlar?na bak?ld???nda hep benzer yöntemler oldu?una dikkat çeken çal??kan, ne olursa olsun tüm de?i?imlerin sand?kta olmas? gerekti?ine vurgu yapt?. çal??kan, ?öyle devam etti:
“Nas?l yine iktidara gelirken bir tak?m dü?melere basarak iktidara geldiyseniz, ?imdi de sizi iktidardan götürecek dü?meye bas?ld??? zaman komplo teorisi olarak bahsedemezsiniz. Hiçbir yolsuzluk operasyonu komplo teorisi olamaz. Bir ba?ka komplo teorisi olabilir ama hiçbir komplo teorisi yolsuzluk operasyonu üzerine bina edilemez. Herkes siyasi mezarl?kta yerini alm??t?r. Bütün belge, bilgi, hepsi ortadad?r ve kaçacak yer yoktur. Olay cemaat, paralel devlet hadisesi de?il. Hiçbir devlet egemenli?ini ba?ka bir unsura, ki?iye kulland?rmaz. Paralel devlet ve hükümeti kar??t?rmayal?m. Paralel hükümeti, hükümetin sorumlulu?u kimdeyse kendisi haz?rlam??t?r. Kim ki kendi bünyesinde paralel hükümet kurmas?na izin vermi?tir, sonucuna da katlanacakt?r.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim