• BIST 1.331
  • Altın 459,396
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Adana : 10 °C
  • Osmaniye : 12 °C
  • İçel : 16 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 10 °C

MHP Ceyhan'da Ba?kan Aday? Ali DURU'yu tan?tt?

22.12.2013 14:36
MHP Ceyhan'da Ba?kan Aday? Ali DURU'yu tan?tt?
MHP, Ali Duru'nun aday olarak belirlendi?i Ceyhan'da aday adaylar?n?n yan? s?ra vatanda?lar?n da yo?un kat?l?m gösterdi?i devasa tan?t?m toplant?s?yla adeta gövde gösterisi yapt?.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) üç dönemdir Hüseyin Sözlü ile belediye ba?kanl??? kazand??? Ceyhan'da dördüncü döneme de rahat giriyor.
CEYHAN KENETLEND?
Belediye Ba?kan Aday? gösterilen Ali Duru'nun, vatanda?lar?n yo?un kat?l?m?na sahne olan aday tan?t?m toplant?s? adeta gövde gösterisine dönü?tü. Devlet Bahçeli Tesisleri'nde düzenlenen etkinlik ?stiklal Mar?? ile Kur'an-? Kerim okunmas?yla ba?lad?. Etkinlikte aday adaylar?n?n MHP ad?na Duru etraf?nda kenetlenmeleri büyük alk?? ald?.

mhp-ceyhan-aday-tanitim.jpg
 BAHçEL? TES?SLER?NDE
Tan?t?m toplant?s?nda MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Oktay öztürk, Adana ?l Ba?kan? Mustafa ?zgio?lu, MKK Ba?kan? Adnan Fatin özdemir, MYK üyesi Adem özbay, Adana Milletvekili Muharrem Varl?, Ceyhan Belediye Ba?kan? ve Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Hüseyin Sözlü, Adana ülkü Ocaklar? Ba?kan? M. Ali Arslan, MHP Ceyhan ?lçe Ba?kan? Nurettin çetiner, çukurova Aday? Ali U?ur Akba?, ?mamo?lu aday? Gazi Adamhasan, il ve ilçe yöneticileri, il ve ilçe kad?n kollar? yöneticileri, ba?ta Ticaret Odas? olmak üzere STK temsilcileri de haz?r bulundu.
MHP- AKP ARASINDAK? BüYüK FARK
MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Oktay öztürk yapt??? konu?mada, ortaya ç?kan yolsuzluk ve rü?vet olaylar?na at?fta bulundu. öztürk "Dün topraklar?m?z sald?r? alt?ndayd? bugün varl?klar?m?z. Allah ad?na denmi?, Peygamber ad?na denmi?, h?rs?zlam??lar, soymu?lar. Mücahit edas?yla geldikleri makamlarda, kasalar? doldurmu?lar, yetmemi? ayakkab? kutular?n? doldurmu?lar,  yatak odalar?na da para sayma makinas? koymu?lar" dedi.
H?rs?zlar?n de?il, yolsuzluklar? ortaya ç?karanlar?n cezaland?r?ld???n? vurgulayan öztürk, bu konuda MHP ile AKP'nin fark?n? anlatarak ?öyle devam etti:

mhp-ceyhan-belediye-baskan-adayi-tanitim-toplantisi.jpg
ERDO?AN’DA BU YüREK VAR MI?
"Dün, birilerinin tezgah?n? bozdu?u için MHP'nin Bakan?na kar?? medyada sald?r? ba?lat?lm??t?. Say?n Devlet Bahçeli hiç tereddüt etmeden o arkada??m?za  'git aklan da gel' dedi. Kimde var bu yürek? Aradaki farka bak?n; Bahçeli “aklan da gel” diyor, Tayyip “saklan da gel” diyor. Dün bizim Bakan?m?z gitti aln?n?n ak?yla akland? geldi. Hem de Anayasa Mahkemesi'nin verdi?i 11-0'l?k oylarla akland?. Bir de bugüne bak?n. Sen bugün dört Bakan?na ayn? ?eyi söyleyebiliyor musun? Sende var m? bu yürek?  'Gidin aklan?n gelin’ diyebiliyor musun? Hay?r, diyemiyor. Bu kadar h?rs?zl???n, yolsuzlu?un oldu?u yerde senin haberin yok muydu? 'yetimin, öksün mal?n? yemeyin' diyebiliyorlar m?? Hay?r, çünkü birbirlerinden fark? yok.
NEREDEN  NEREYE?...
öztürk devamla “Devletin haline bak?n. Dün kula??ndan tutup yakaland???nda cani 'benim anam Türk. Devletime hizmet etmek istiyorum' diyordu. Bugün hapiste yatan cani arka aya??yla kafas?n? ka??yor, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdide yelteniyor. Biri ç?k?p ta hak etti?i cevab? veremiyor. Dahas? ayn? cani cezaevinde yan?nda milletvekilleriyle poz veriyor; san?rs?n?z  ba?bakan?n mevkida??. Dünyan?n neresinde böyle bir ?ey görülmü?. Bu devleti bu hale nas?l getirdiniz? Ceplerinizi doldurmalarla me?gul oldu?unuz için bunlar? göremediniz. Ama Türk milleti çaresiz de?ildir. Bu yolsuzlu?u, bu y?k?m? bizden ba?ka durduracak ba?ka bir irade yok." ?eklinde konu?tu.

mhp-adana-il-baskani-mustafa-izgioglu.jpg
BA?KAN ?ZG?O?LU: 15+1 DED?
MHP Adana ?l Ba?kan? Mustafa ?zgio?lu da, "Türkiye'nin kader seçimi" diye tan?mlad??? süreçte 15 ilçe ve Büyük?ehir Belediyesini kazanmak için yola ç?kt?klar?n? söyledi. çal??malar?ndan dolay? te?ekkür etti?i aday adaylar? da dahil herkesin birlik ve beraberlik içinde olmas?n?n önemine de?indi. ?zgio?lu "Adana genelinde 90 civar?nda aday aday?m?z vard?. Aday?n belirlenmesinde bir çok kriterler uyguland? ve genel merkezin onay?na sunuldu.  Ama bulunduklar? yerlerde sadece birine adayl?k nasip oldu. Nasip, k?smet i?i. Aday gibi çal??t?lar. Allah hepsinden raz? olsun." diye konu?tu.
ADNAN FAT?N öZDEM?R
MHP Merkez Disiplin Kurulu Ba?kan? Adnan Fatin özdemir ise, "Say?n genel ba?kan?m?z bu zihniyetin ad?n? 'Aldatma ve Kand?rma Partisi' koymu?tu. Ama dava açt?lar.  Dava sonucunda AKP haks?z bulundu ve böylece mahkeme karar?yla 'aldatma ve kand?rma partisi' ismi tescillenmi? oldu. ?imdi bir isimleri daha ç?kt?, 'ayakkab? kutusu partisi'. ??te bu parti, canla, kanla, al?n teriyle kazan?lan bu vatan? kolayca pe?ke? çekme yoluna gitmi?lerdir." dedi.
BA?KAN HüSEY?N SöZLü
Ceyhan Belediye Ba?kan? ve Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Hüseyin Sözlü ise, bir ülkü bir dava adam? olarak mücadele etti?ini belirterek "ç?kt???m?z yolda, inand???m?z yolda kazanaca??m?zdan zerre kadar ?üphemiz yok” ifadesini kulland?.  Sözlü, Ceyhan'a veda etmedi?ini, Allah'?n izniyle seçilmesinin ard?ndan kendisinin Büyük?ehir Belediye Ba?kan? olarak, Ali Duru'yla beraber Ceyhan'a hizmete devam edece?ini kaydetti. Sözlü “Allah nasip eder ve Adanal? hem?erilerimiz de destek verirse MHP’nin üç hilalini Adana’da da dalgaland?raca??z. Hep birlikte olursak daha diri oluruz. Ceyhan halk? kadir?inast?r aday?m?z Ali Duru beye de sahip ç?kacakt?r. Tüm aday aday? arkada?lar?m?z?n da deste?i ile MHP yeniden Ceyhan Belediyesini alacakt?r. MHP kuruldu?u ilk günden beri çizgisini siyasi çizgisini bozmayan bir partidir. Siyasi tarihte MHP gibi ba?ka hiçbir parti yoktur. Taviz vermeden dimdik yürümeye devam ediyoruz. Allah, dirli?imizi ve birli?imizi bozmas?n." ?eklinde konu?tu.
MUHERREM VARLI
MHP Adana Milletvekili Muharrem Varl?, Ceyhan'da 9 aday aday? ile yola ç?kt?klar?n?, hepsiyle beraber gezerken birlik ve beraberli?in devam etmesi gerekti?ini söylediklerini vurgulad? ve "çok ?ükür. Hiç biri bizi mahcup etmedi. Ceyhan'da yeniden kazanaca??m?z? herkese gösterdiler. Allah hepsinden raz? olsun” sözleriyle aday adaylar?na te?ekkür etti.
MHP Ceyhan ?lçe Ba?kan? Nurettin çetiner'in örnek ev sahipli?inde yap?lan tan?t?m toplant?s?nda, MHP'nin bugünlere çok zor ?artlar alt?nda geldi?ini ifade ederek, “2014 yerel seçimlerinde partimizden 9 aday aday? arkada??m?z yar??t?. Buradan aday aday? olan tüm arkada?lar?m?za çal??ma ve katk?lardan dolay? çok te?ekkür ediyorum. ?nan?yoruz ki, aday aday? olan arkada?lar?m?z da kendileri adaym?? gibi çal??acak ve MHP’nin var olan potansiyelini daha da artt?racakt?r.” dedi.
Ceyhan Belediye Ba?kan Aday? Ali Duru da, Ceyhan’da MHP’nin dördüncü kez kazanaca??n?, herkese adil, e?it ve kaliteli hizmetin h?z kesmeden artarak devam edece?ini söyledi “Allah’?n izni, hem?ehrilerimizin deste?iyle Ceyhan’da gücümüze güç kataca??z ve ba?ar?m?z? say?n genel ba?kan?m?z Devlet Bahçeli’ye hediye edece?iz” dedi. Konu?malar?n ard?ndan Oktay öztürk, adaylar ve aday adaylar?yla sahneye ç?karken, vatanda?lar bu tabloyu co?kuyla alk??lad?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim