• BIST 1.117
  • Altın 464,045
  • Dolar 7,7631
  • Euro 9,0356
  • Adana : 27 °C
  • Osmaniye : 29 °C
  • İçel : 29 °C
  • Hatay : 30 °C
  • Kmaraş : 25 °C

MHP Adana ?l ve ?lçe Te?kilatlar? kahvalt?da bulu?tu

23.12.2013 12:48
MHP Adana ?l ve ?lçe Te?kilatlar? kahvalt?da bulu?tu
MHP Adana ?l Ba?kanl???’n?n düzenledi?i kahvalt? program?nda ilçe ba?kanlar?, belediye ba?kanlar? ve adaylar bas?nla bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve ilçe te?kilatlar?, belediye ba?kan adaylar? ve milletvekilleriyle kahvalt?l? toplant?da bir araya geldi.
MHP Adana ?l Ba?kanl???nca, belediye ba?kan adaylar?n?n, parti te?kilat? ve bas?n mensuplar?yla bir araya getirilmesi amac?yla Büyük Sürmeli Oteli'nde kahvalt? program? düzenledi. ?l Ba?kan? Mustafa ?zgio?lu, yönetimlerin kongrelerde de?i?ti?i söyledi. ?zgio?lu, “Yönetimin görevden al?naca?? dedikodusu var, ne dü?ünüyorsunuz?” Sorusuna kar??l?k olarak ?u cevab? verdi:

mhp-il-ve-ilce-teskilati-kahvalti.jpg

DED?KODULARA ?T?BAR ETMEY?N

“özellikle sanal medya ortam?nda zaman zaman bu tür dedikodular yap?l?yor. Hemen her partide oldu?u gibi bazen ilçe ba?kanlar?n?, bazen adaylar?, bazen de il yönetimini hedef alan bu tür as?ls?z ?eyler üretiliyor. Bunlara itibar etmeyin. Biz il yönetimi olarak 2015 kongresine kadar görevimizdeyiz. De?i?iklik veya devam edip etmeyece?imiz kongrelerde belli olur” ?zgio?lu, “Seyhan aday? ne zaman aç?klanacak?” sorusu üzerine de “Seyhan en büyük ilçemiz. Oy potansiyeli en yüksek olan ilçemiz. Genel merkez taraf?ndan bekletiliyor. Bizler de bekletilmesinde yarar görüyoruz. Ama zaman içinde aç?klanacakt?r” dedi.

TANKUT’TAN ‘B?RL?K’ VURGUSU

MYK üyesi Y?lmaz Tankut da, konu?mas?nda Adana il ve ilçe te?kilatlar?n?n bir bütün oldu?unu, birlik ve beraberli?in önemine vurgu yapt?. Tankut “Bütün tezviratlar?, fitne fesad? elimizin tersiyle itmek suretiyle bir duru? göstererek, bu duru? Milliyetçi Hareket’in do?u?una be?iklik etmi? Adana’dan ba?layacak ve bütün Türkiye’ye yay?lacak. Bu manada ben ülkümüze, davam?za sar?lma ahdimizi tazeleyerek güçlü bir inanç ve kararl?l?kla 30 Mart seçimlerine bu anlay?? ve ruhla haz?rlanmam?z laz?m geldi?ine inan?yorum” diye konu?tu.

mhp-il-ve-ilce-teskilati-kahvalti-001.jpg

AKP-YOLSUZLUK ve Rü?VET

Toplant?da yap?lan konu?malarda ülke gündemi ön plan? ç?kt?. AKP hükümetindeki Bakan çocuklar?n?n da kar??t??? ve ikisinin tutukland??? yolsuzluk, rü?vet operasyonu sürecinde Hükümetin ve Ba?bakan Erdo?an’?n tak?nd??? ‘korumac?’ ve ‘bask?c?’ tav?r tepki gördü.

CAN?LER DEVLET ?ç?NDE DEVLET DE??L M??

Merkez Yönetim Kurulu üyesi Y?lmaz Tankut, aralar?nda i? adamlar? ve belediye ba?kan?n?n da bulundu?u 52 ki?inin gözalt?na al?nd??? operasyonla ilgili Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n “Devlet içinde devlete, paralel devlete izin vermeyiz” sözünün samimi ve gerçekçi olmad???n? söyledi. Tankut, “Say?n Ba?bakan, rü?vet ve yolsuzluk operasyonunun ucunun kendisine uzanaca?? kayg?s?yla hareket ediyor. Devlet içinde devlet oldu?unu ve bunun Emniyet içinde yuvaland???n? ima ediyor. Emniyet müdürlerimizin, daire ba?kanlar?m?z?n, emniyet amirlerimizin, polislerimizin adeta hallaç pamu?u gibi at?ld??? çok büyük haks?zl?klar yap?l?yor. Say?n Ba?bakan bu manada çok büyük bir kul hakk? yemi?tir” ifadesini kulland?.

mhp-il-ve-ilce-teskilati-kahvalti-002.jpg

30 MART KURTULU? TAR?H?

Tankut ?öyle devam etti:

“Burada sormak gerekir; say?n Ba?bakan on bir y?ld?r iktidardas?n?z. On bir y?ld?r Türkiye Cumhuriyeti’nin mevcudiyetine hükmetmektesiniz. Bu paralel devlet yap?lanmas?, devlet içinde devlet olma dü?üncesi Emniyet içindeki müdürlere, amirlere mi aittir yoksa y?llard?r askerimizi, polisimizi, güvenlik görevlilerimizi, masum vatanda?lar?m?z? hunharca katleden bölücü terör örgütündeki canilere mi aittir? On bir y?ld?r siz bu canilerle el ele, kol kola olup uzla?ma masalar? kurdunuz. Devlet içinde devlet olmak isteyen kim? Eli kanl? katiller mi yoksa yolsuzluklar? ortaya ç?karan polisler, savc?lar m??  Din istismar? yapan, bizimle beraber camilerde namaza duran ama yolsuzluk ve rü?vet çukurunda yüzen zihniyetten kurtulmak için, bölücü ihanete dur demek için 30 Mart 2014 seçimleri en iyi, maliyeti en ucuz bir f?rsat olacakt?r”

M?LLETVEK?L? MUHARREM VARLI

Gündeme ili?kin de?erlendirmelerde bulunan Adana milletvekilleri Muharrem Varl? ve Seyfettin Y?lmaz, yolsuzluk iddialar?na ili?kin hükümete yüklendi.
11 y?ld?r ülkeyi idare eden AK Parti iktidar?n?n, geldikleri günden bu yana mazlum edebiyat? yapt???n? ifade eden Muharrem Varl?, bugüne kadar siyasette y?pranmam?? kurumlar?n bir anda rezil rüsva edildi?ini söyledi. Varl?, “Hep iyiler kendilerinden, kötüler ba?kas?ndan oldu. Herkesin evlad? gibi bakt???, sayg?yla kar??lad??? askerler çeteci oldu, yarg? çeteci oldu. Polisi övgüyle bugüne kadar getirmi?lerdi, polis de çeteci oldu birdenbire. Bunlar?n kar??s?ndaki çeteci oldu ama say?n ba?bakan her yerde 'bize komplo kurdular, bizi iktidardan götürmek istiyorlar” diyor” dedi. Eski Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un “silahl? terör örgütü liderli?i yapmak” suçundan tutukland???n? belirten Varl?, “O zaman ba??ms?z yarg?yd?, ‘biz yarg?ya müdahale edemeyiz’ diyorlard?. ?imdi bak?yorsunuz 3 tane bakan?n o?lu, evlerinde yatak odalar?nda bilmem kaç tane kasa, kasalar?n içi hepsi para dolu hatta yetmemi? ayakkab? kutusuna doldurmu?lar. Bunlara operasyon yap?l?nca ‘bize komplo kurdular’ diye ç?k?p ba??r?yorlar” ?eklinde konu?tu.

M?LLETVEK?L? SEYFETT?N YILMAZ
MHP Adana Milletvekili Seyfettin Y?lmaz ise yolsuzluk iddias? operasyonlar? için “E?er o soru?turma sa?l?kl? bir ?ekilde yürütülseydi bunun ucu nereye gidecekti onu iyi dü?ünmek laz?m. çünkü bunun ucu en tepeye gidiyor” dedi.
Y?lmaz, operasyonu yürüten emniyet güçlerinin görevden al?nmas?n?n soru?turmada ad? geçen 4 bakan?n feda edilmesine engel olmayaca??n? ifade etti.

BüYüK?EH?R ADAYI HüSEY?N SöZLü

Ceyhan Belediye Ba?kan? ve Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Hüseyin Sözlü ise, bir soru üzerine de?erlendirme yapt?. Sözlü “Rakip siyasi partilerden kimlerin aday gösterilece?iyle ilgilenmiyorum. Biz i?imize bak?yoruz. Biz deste?i halk?m?zdan istiyoruz. Güç odaklar?ndan, menfaat odaklar?ndan bir ?ey dilenmedik. Cenab-? Allah’a, halk?m?za, partimize ve kendimize güvenerek yola ç?kt?k. Aylard?r sahaday?z, en ücra köylere bile gittik. Bu arada, partisi bile belli olmayanlar?n nereden aday olacaklar? belli olduktan sonra son üç ayda halk?m?za neyi aç?klayacaklar? ?u kadar?n? söyleyeyim; biz bir ekip olarak 15 ilçe ve bir büyük?ehir olarak el ele gönül gönüle verdik çal???yoruz. Kimseden çekindi?imiz yok, tank gibi devirir, silindir gibi ezeriz. çal??mak bizden takdir Yüce Allah’tan” diye konu?tu.
Konu?malar?n ard?ndan bas?na kapal? devam eden toplant?da, Adana ülkü Ocaklar? Ba?kan? M. Ali Arslan’?n yan? s?ra ilçe ba?kanlar?, ?l Kad?n Kollar? Ba?kan? Ayla Emraho?lu, belediye ba?kan adaylar?, il divan? ve yönetim kurulu, ilçe kad?n kollar? ba?kan ve yöneticileri de haz?r bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
asmacal?
23 Aral?k 2013 Pazartesi 16:04
16:04
mhp feke ilçe ba?kan? AR?F I?IK OLMALIDIR
95.9.191.100
i?adam?
23 Aral?k 2013 Pazartesi 15:59
15:59
adana mhp yönetiminde in?aat mühendisi ?ükrü ???k abimizin olmas? laz?m. maddi manevi yan?nday?z ben ve çal??anlar?m,, sayg?lar
95.9.191.100
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim