• BIST 1.210
  • Altın 484,175
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 16 °C

Koç Ailesi ve Politika

18.03.2014 06:13
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Ku?kusuz, Türk sanayisinin büyük ismi, Türk ekonomisinin yüzde onuna yön veren Koç Grubunun Yönetim Kurulu Ba?kan? Vehbi Koç’un torunu Mustafa Koç’un, Irak’?n kuzeyinde yat?r?mlar? oldu?u için, araya Kürdistan Demokrat Partisi Lideri Mesut Barzani’yi koyarak, Ba?bakan’dan randevu almas? Türkiye’deki her akl? ba??nda ve sa?duyu sahibini rahats?z ve rencide etmi?tir. Ayr?ca bu durum, Say?n Ba?bakan’?n, kat?lm?? oldu?u ATV-A Haber ortak yay?n?ndaki bir televizyon program?nda Gazeteci Yazar Mehmet Barlas’?n bir sorusu üzerine de teyit edilmi?tir. Ba?bakan Erdo?an konuyla ilgili ?öyle konu?mu?tur:

“Mustafa Koç, benimle görü?mek istedi, randevu istedi ama vermedim, görü?ebilmek için araya Barzani'yi soktu. Say?n Barzani evet beni arad?. Kendileri de böyle bir ricada bulundular.”

Diyalog bu mertebede olunca, Koç ailesi ile Say?n Ba?bakan aras?nda bir so?ukluk oldu?u belli de?il, besbelli… Ama bu durum sadece Gezi Olaylar?nda, Gezicilere kap?lar?n? açan Divan Otelinin konukseverli?inden kaynaklanmamaktad?r. öte yandan, bu so?uklu?un bir ba?ka nedeni de büyük ölçüde geçen “Genel Seçimler” öncesi bu sefer de Vehbi Koç’un o?lu Rahmi Koç’un “Tayyib Bey’in ?sviçre Bankalar?nda bir milyar dolar? var. Nereden buldu” diye bir aç?klama yapmas?ndan da kaynaklanm?? olabilece?i dü?ünülmektedir. Kendisine yönelik en ufak bir ele?tiride bulunan? adliyeye havale eden ve bu tür konularda hemen herkesi dava eden Say?n Ba?bakan, kendisine böylesine a??r bir ithamda bulunan ve o ifadesi ile man?etlere oturan Rahmi Koç’u dava etmemi?tir. Oldukça ilginç bir duru? ve tutum oldu?unu sadece söylemekle yetinelim, derim, sevgili okurlar…

Bütün bunlar?n kökenine bak?ld???nda görülecektir ki, Koç ailesi Yeni Türk devletinin kurulu?undan günümüze bazen aç?k, bazen örtülü bir biçimde biraz politikaya ve CHP’ye yak?n durmu?lard?r. Bu olgu, Cumhuriyetin ilk y?llar?nda, ?zmir’deki Birinci Türkiye ?ktisat Kongresinde kabul gören “Liberal A??rl?kl? Karma Ekonomik Model” gere?i devletin olanaklar?ndan yararlanabilmek için devlete, devleti kuran CHP’ye yak?n duran müte?ebbis bakkaldan, ?mparator olan Vehbi Koç’a dayanmaktad?r. Ankara’da yeni kurulan devlete yak?n durarak, ilk devlet ihalelerini alan Vehbi Koç, i?adam? kimli?inin yan? s?ra siyasete olan ilgisiyle de bilinmektedir. Siyasi ya?am?, henüz 19 ya??ndayken, Ankara’da Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti üyeli?i ile ba?lam??t?r. Bu ili?ki, Cemiyet'in Cumhuriyet Halk Partisine dönü?mesinden sonra da de­vam etmi?tir. Belediye Meclisi ve Parti ?l Yönetim Kurulu üyeliklerinde de bulunan Vehbi Koç, 1943 y?l?nda ?smet ?nönü taraf?ndan Ankara milletvekilli?i teklif edilmesine kar??n, i?lerinin çoklu?u nedeniyle bu teklifi kabul etmemi?tir. Fakat Vehbi Koç, ticaret ve i? hayat?yla ilgili çe?itli konularda ?nönü'ye yard?m etmeyi sürdürmü?tür.

Ancak Demokrat Parti 1950 y?l?nda iktidara gelince, Vehbi Koç, Cumhuriyet Halk Partili oldu­?u için bask? alt?na al?nm?? ve Ankara Ticaret Odas? Ba?kanl???ndan uzakla?­t?r?lm??t?r. Hatta bununla da kal?nmam?? hesaplar? da incelemeye al?nm??t?r. Vehbi Koç kendi an?lar?nda anlatt???na göre, bir yandan i?leriyle ilgili konularda kendisine zorluklar ç?kar?l?rken, bir yandan da CHPden istifa edip, DP'ye kat?lmas? yönünde bask?lara maruz kalm??t?r. Bu öneriye "Hay?r" demesine kar??n, 10 Mart 1960 tarihinde istifa mektu­bunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterli?ine göndermek zorunda kalm??t?r. Vehbi Koç un istifa edece?i haberini alan ?nönü, sakin bir ?ekilde din­ledikten sonra ?öyle demi?tir:

"Koç, iftihar duydu?umuz bir arkada?t?. Daha fazla mukavemet bulama­m?? olmas?na çok üzüldüm. ??in bu safhada kal?p kalmayaca??n? kestirmek kâbil de?ildir. Bugünkü durumu bir dereceye kadar izah ve müdafaa etmek belki mümkün olabilir. Daha ileri bir ad?m kendisini manen tahrip edecektir. Yaz?k oldu..."

Koç Ailesi DP iktidar?nda on sene mücadele vermi?, Vehbi Koç’un CHP’den istifa etmesinden tam? tam?na 2,5 ay sonra da 27 May?s 1960 tarihinde Türk Silahl? Kuvvetlerin askeri müdahalesi gerçekle?mi?tir. Belki de ?smet ?nönü’nün “Yaz?k oldu” demesi bundan kaynaklanmaktad?r, sevgili okurlar... 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim