• BIST 1.328
  • Altın 460,203
  • Dolar 7,7759
  • Euro 9,4624
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 17 °C
  • Kmaraş : 13 °C

K?vanç: Sanayi üretimi artarak sürecek

10.11.2013 11:05
K?vanç: Sanayi üretimi artarak sürecek
ADASO Ba?kan? Zeki K?vanç, sanayi üretimi rakamlar?n? de?erlendirdi.

Adana Sanayi Odas? (ADASO) Ba?kan? Zeki K?vanç, Eylül ay?nda sanayi üretimindeki art???n sevindirici oldu?unu belirterek, üretimin önümüzdeki süreçte artarak devam etmesinin ve Türkiye’nin 2013 y?l?nda yüzde 4’ü geçmesinin beklendi?ini söyledi.

Tü?K taraf?ndan aç?klanan eylül ay? sanayi üretim rakamlar?n? de?erlendiren ADASO Ba?kan? Zeki K?vanç,  sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 5,8, bir önceki y?l?n ayn? ay?na göre yüzde 6.4 art?? gösterdi?ini vurgulad? ve “Sanayi üretim endeksinde yak?n zamanda böyle bir büyüme gerçekle?memi?tir. Rakamlar sanayinin çal??t???na, üretimin artt???na i?arettir. Sanayimiz dolu dolu çal???yor, bu aç?kça görülüyor. üretimin bundan sonra daha çok artaca?? inanc?nday?m” dedi.

Avrupa pazar?ndaki daralma sonucu ihracat?m?zda Avrupa ülkelerinin pay?n?n yüzde 46’dan yüzde 38 - 39 seviyesine geriledi?ini, ancak son aylarda Avrupa’n?n resesyondan ç?kmaya ba?lamas?yla pazardaki olumlu geli?melerle yükselme seyrine girdi?ini vurgulayan K?vanç, Avrupa’dan gelen talep artt?kça ihraç ürünlerinin üretilmesinin gerekti?ini, buna paralel üretim art???n?n daha da yükselece?ini belirtti.

“TüRK?YE EKONOM?S? YüZDE 4’üN üZER?NDE BüYüYECEK”

ADASO Ba?kan? Zeki K?vanç, Orta Vadeli Programda yüzde 3,6, Avrupa Komisyonu’nca yüzde 3,5 olarak öngörülen Türkiye ekonomisindeki büyümenin bugünkü rakamlar dikkate al?nd???nda 2013 sonu itibariyle yüzde 4’ün üzerinde gerçekle?ece?ini tahmin etti?ini bildirdi.

K?vanç, “Türkiye büyümezse, üretmezse bir yere gelemez. 2023 hedeflerine ula?mam?z için mutlak surette büyümemiz laz?m. Sanayinin çal??mas?, üretim yap?lmas?, istihdam yarat?lmas? gerekiyor. Türkiye onun için de yüzde 4’ün üzerinde büyümelidir” diye konu?tu.

“KORUMA SANAY?Y? çALI?TIRIYOR, üRET?M? ARTIRIYOR”

Adana sanayisinde sektör ortalamas? yüzde 55 olan kapasite kullan?m oran?n?n, tekstil ve konfeksiyon sektöründe yüzde 90-95 civar?na ula?t???na dikkat çeken ADASO Ba?kan? Zeki K?vanç, dampingli ithal ürünlere kar?? al?nan koruma önlemlerinin sanayiyi çal??t?rd???n? ve üretimi art?rd???n? vurgulad?.

Dampingli ithalat?n artmas? ile 2000’li y?llardan itibaren krize giren tekstil sektöründe haks?z rekabete dayanamayan birçok i?letmenin kapand???n? ve sektörün büyük zarara u?rad???n? belirten K?vanç, ?öyle konu?tu:

“EMEK YO?UN SEKTöRLERDE öNLEM ALINMALI”

“üçüncü dünya ülkelerinden yap?lan tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalat?na kar?? 2011 y?l?nda ilave gümrük vergileri yürürlü?e girdikten sonra sektörde 150 bin kay?tl? istihdam sa?lanm??,  yeni yat?r?mlar gerçekle?tirilmi?, ilave yat?r?mlarla kapasite ar?t?m?na gidilmi? ve bugünkü yüksek kapasitelere eri?ilmi?tir. Ayr?ca önlemler yürürlü?e girdikten sonra bu ürünlerin ithalat?ndan dolay? hazine 1.2 milyar dolar ek vergi tahsil etmi?, SGK ilave yeni istihdamdan 700 milyon lira civar?nda gelir elde etmi?tir. Bu da, dampingli ithalata kar?? yerli üretime yönelik korumalar sayesinde sanayinin çal??t???n?n en belirgin göstergesi olmu?tur. Bu nedenle emek yo?un sektörlerde bu tür tedbirler al?nmal?d?r.”

“ADANA TE?V?KLERDEN YARARLANDIRILMALI”

Adana Sanayi Odas? Ba?kan? Zeki K?vanç, Adana’da 2012’nin ilk 9 ay?nda 694 milyon lira tutar?nda bin 381 istihdam taahhüdü ile 59 te?vik belgesi al?nd???n?, bu y?l?n ayn? döneminde ise 871 milyon lira tutar?nda 61 te?vik belgesi al?nd???n?, bununla 2 bin 477 ki?i istihdam taahhüdünde bulunuldu?unu bildirdi.

Te?vik belgesine ba?lanm?? yat?r?mlarda önemli bir de?i?iklik görülmedi?ini ifade eden K?vanç, “Adana te?vikten mahrum bir bölge olmas?, yat?r?mlarda geride kalmas?na neden oluyor. özel önem ta??yan stratejik sektörlerde ancak yat?r?m oldu?unda istifade edebiliyor, genel te?vikten bir ?ey alam?yor. ??sizlik oran?n?n en yüksek oldu?u illerden biri olmas? nedeniyle Adana’n?n te?viklerden mutlaka yararlanmas?n? önemsiyor ve talep ediyoruz. Bu konuda hükümet nezdinde gerekli giri?imler yaparak Adana’n?n te?viklerden daha çok istifade etmesi için gerekli giri?imlerde bulunaca??z” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim