• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 20 °C
  • İçel : 24 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 22 °C

Kevser Irma??, Tekasür Irma?? - 1

21.02.2014 05:05
Ömer AĞAÇLI

Ömer AĞAÇLI

Kevser ve tekasür, Kur’an’da insan?n var olu? serüveninde kendini gerçekle?tirmesine ili?kin sure ad?d?r. ?nsan?n yarat?l?? amac? ve bu amaç do?rultusunda kendini gerçekle?tirmesi; Allah’? bilmek ve Allah’?n yaratt??? f?trata göre ya?amakt?r. ?slam kavram?, f?trata göre ya?amakt?r. Allah insan?n f?trat?n? yaratm??, onun nas?l ya?amas? gerekti?inin manevi pusulas?n? önüne koymu?tur. ?nsan dünyada manevi pusula olmadan ya?ayamaz, yolunu, yönünü bulamaz, savrulur, mutsuz ve bedbaht olur. Dini kabul etmeyenlerin anlayamad??? konu budur. Salt ak?lla, fiziksel alemin, maddi alemin bilgisiyle ya?ayamaz. ?nsan?n metafizik yönü vard?r, bu da dinin konusudur.

Nefs hayvani ruh haline i?aret eder. ?slam olmak, hayvani ruh halinden yakay? kurtar?p üst düzey ruh hallerine yükselmektir, böylece olgunla?makt?r. Allah olgun varl?kt?r. ?slam olmak, insan?n Allah’a benzeyerek olgunla?mas?ndan ba?ka bir ?ey de?ildir. Nitekim Hz. Peygamber : “ Din, Allah’?n s?fatlar?yla s?fatlanmakt?r.” Diyerek dinin ne oldu?unu tan?mlam??t?r. Dinin ba?ka bir tan?m? da yoktur.
?nsan hayat? ruh ve nefis aras?nda bir sarkaç gibi gidip gelmelerden ibarettir. ?nsan ya yüzünü Allah’a dönerek ya?ar, ona yakla??r, ruhen güçlenir, ruhun kutsal hakimiyetine girerek  kendini gerçekle?tirir ya da nefsinin istek ve arzular?n? kovalayarak Allah’tan uzakla??r, bu uzakla?man?n getirdi?i savrulu?larla ya?amak durumundan kal?r. ?nsan için üçüncü bir yol yoktur.
Kur’an, insan?n kendini f?trat?na göre gerçekle?tirmemesinden ?ikayet eder ve insan? sürekli Hak’ka yakla?maya davet eder, Hak’ka bir türlü yakla?amamas?n?n ne büyük engelin de nefsi oldu?unu söyler. ?nsana nefsinin etkisiyle savrulu?unu ve bu savrulu? hallerini döne döne vurgular. Bu savrulu?larla ilgili iki önemli sure vard?r. “ tekasür” ve “ maun” sureleri. Tekasür ve Maun surelerinde belirtilen haller, Kevser Suresinin kar??t? hallerdir. Kevser Suresi Hak’k?, hakikati ifade eder.Tekasür ve Maun Sureleri ise Hak’ka, hakikata kar?? insan?n nefsinin etkisiyle savrulu?unu ifade eder.
Kevser Suresi 108. ?nci suredir ve 3 ayettir. “ Resulüm ku?kusuz biz sana kevseri verdik. Sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. As?l sonu kesik olan, sana dü?manl?k besleyendir.” Kevser Arapça bir isimdir. Yak?n ve uzak olmak üzere iki referans? vard?r. Kevser cennetteki bütün ?rmaklara kaynakl?k eden ana ?rmak bütün hay?rlara ve iyiliklere kaynakl?k eden, de?er üreten insanlar? tan?mlamaktad?r. Bu de?erler, insan? insan yapan, onu di?er varl?klardan üstün k?lan, ay?ran temel niteliklerdir. ( ?aban Ali Düzgün. Sarp Yoku?un Ete?inde ?nsan) Kevser, bütün hay?rlara ve iyiliklere kaynakl?k eden, de?er üreten insanlar? ifade eden bir kavram olarak kabul edince kar??m?za Hz. Fat?ma ç?kmaktad?r. Hz. Peygamber’e  verilen Kevser, hakikat ilmi ve bu ilme dayanan hikmettir. Bu ilim ve hikmet Onun soyundan gelen k?z? Fat?ma ve O’nun soyundan gelenlerden yay?lmaya ba?lam??t?r. Fat?ma, ilim ve hikmeti ta??yanlar?n anas?, kayna?? mesabesindedir. Nas?l ilim ve hikmet, Hz. ?brahim’in soyundan gelenlere verilmi?se ayn? ?ekilde Hz Peygamber’de de ayn? durum ortaya ç?km??t?r. Fat?ma’dan gelenler yeryüzünde bütün hay?rlara ve iyiliklere kaynakl?k eden, ba?lang?çta soydan gelenler, daha sonra soydan gelenlere kat?lan, yoldan gelenler olmu?tur. ?u kadar var ki, yeryüzünde bütün iyiliklere ve hay?rlara kaynakl?k eden topluluk “ Ehl_i Beyt” tir.  Ehli Beyt, ?imdiye kadar Peygamber’in soyundan gelenler olarak kabul edilmi?tir. Ancak bu eksik bir görü?tür. Ehli Beyt hem soydan gelenler hem de yoldan gelenlerdir, diye dü?ünüyorum.
Bütün hay?rlara ve iyiliklere kaynakl?k edenleri kapsayan Kevser kavram?, bu hay?rlara ve iyiliklere göre kendini gerçekle?tirenlerin hallerini de ifade eder ki Kevser, insan?n niteliksel yönüne yani insan?n kendini f?trata göre gerçekle?tirme, olu? halini ifade eder.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim