• BIST 1.123
  • Altın 466,159
  • Dolar 7,7764
  • Euro 9,0720
  • Adana : 36 °C
  • Osmaniye : 34 °C
  • İçel : 31 °C
  • Hatay : 33 °C
  • Kmaraş : 34 °C

Kent Yönetimi ve Kent Planlamas?nda Kad?nlar Paneli

14.11.2013 11:28
Kent Yönetimi ve Kent Planlamas?nda Kad?nlar Paneli
Ceyhan Belediye Ba?kan? ve MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Hüseyin Sözlü, kad?nlar?n ba?ta yerel yönetimler olmak üzere siyasi hayatta daha fazla yer almalar? gerekti?ini söyledi.

Uluslar aras? ?? ve Meslek Sahibi Kad?nlar Federasyonu (BPW) Adana Kulübü “Kent Yönetimi Ve Kent Planlamas?nda Kad?nlar” paneli düzenledi. Adana Seyhan Oteli’nde gerçekle?tirilen panele konu?mac? olarak Ceyhan Belediye Ba?kan? ve MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Hüseyin Sözlü, MHP çukurova Belediye Ba?kan Aday? Ali U?ur Akba?, Pozant? Belediye Ba?kan? Mustafa çay ve MHP Yüre?ir Belediye Ba?kan Aday? Yücel Bayram kat?ld?.
BPW hakk?nda yapt??? k?sa bilgilendirmenin ard?ndan panelin aç?l?? konu?mas?n? yapan BPW Adana Kulübü Ba?kan? Ayça Katlav, bu toplant?n?n kad?nlar?n sorunlar?n? tart??mak için iyi bir f?rsat oldu?unu dü?ündü?ünü dile getirerek “Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten çal??ma hayat?na kadar her alanda kad?nlar?n büyük çaba ve ba?ar?lar?na ?ahit olmaktay?z. Kad?nlar?m?z?n sosyal, siyasi ve ekonomik hayat?n içinde hak ettikleri yerlere, lay?k olduklar? mevkilere gelmeleri vazgeçemeyece?imiz bir hedef olmal?d?r. Bunun için de hepimize büyük görevler dü?mektedir. özellikle ??kad?nlar?m?z yakalad?klar? ba?ar?larla kad?nlar?m?za örnek olmal?d?r. ??kad?nlar?m?z?n açm?? oldu?u bu yolda daha birçok kad?n?m?z?n da ba?ar?lar? gelecektir. Buna yürekten inan?yorum. Bana göre yerel yönetimler ya?am çevremizle ilgili olarak mekânsal, toplumsal, sosyo kültürel, ekonomik, tüm ortak gereksinmelerimizi kar??lamay?, ortak sorunlar?m?z? çözmeyi amaçlamal?d?r. Ya?ad???m?z kent Adana’ya bakt???m?zda çe?itli sorunlarla her gün yüz yüze geliyoruz. çarp?k kentle?me, hava kirlili?i, trafik sorunu, kentin temizli?i bunlardan sadece baz?lar?. Peki, bunlar?n ?????nda yerel yönetimler ve kent yönetiminde kad?n?n yeri ve rolü nas?l olmal?? Bu sorular?n yan?t?n? adaylardan alaca??z. Kendilerini ?imdiden te?ekkür ediyor, ba?ar?lar diliyoruz” dedi.
??KADINLARIMIZA çOK BüYüK GöREVLER Dü?MEKTED?R
Sözlü ise, yapt??? konu?mada kad?nlar?n ba?ta yerel yönetimler olmak üzere siyasi hayatta daha fazla yer almalar? gerekti?ini vurgulayarak “üç dönemdir Belediye Ba?kanl??? yapt???m?z Ceyhan’da kad?n meclis üyelerimiz hep vard?, çünkü onlar?n fikirleri bizim için çok önemlidir. Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? olarak meclisimizde kad?n meclis üyelerine mutlaka yer verece?iz. Kad?nlar toplumun en önemli bireyleridir. Kad?nlar?m?z bizler için ana’d?r, e?’tir, k?z?m?zd?r, karde?imizdir ve hayat?n her an?nda hayat?n olmazsa olmazlar?d?r. Bunu bir siyasetçi olarak de?il, toplumun bir ferdi olarak bir karde?iniz olarak tüm samimiyetimle söylüyorum. Kad?nlar?n daha fazla hak ve yetkilere sahip olmas?, hayat?n her bölümünde daha çok kat?l?mc? bir rol tak?nmalar? hem do?ald?r, hem mecburidir hem de do?ru olan? budur” diye konu?tu.
Kad?nlara yönelik sald?r?lar?n, ?iddet uygulamalar?n?n, taciz ve tecavüz vakalar?n?n endi?e verici bir ?ekilde artt???n?n da alt?n? çizen Sözlü, “Kad?nlara uzanan kirli ve kanl? ellerin k?r?l?p at?lmas? ve katillere hak ettikleri cezalar?n verilmesi için vakit geçirilmeksizin ne gerekiyorsa yap?lmal?d?r. Son y?llarda kad?nlar?m?z?n muhatap oldu?u ve bizleri son derece kayg?land?ran insanl?k d??? muamelelerin tamamen yok edilmesi için ba?ta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine dü?eni eksiksiz yerine getirmelidir” ?eklinde konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim