• BIST 1.328
  • Altın 466,137
  • Dolar 7,9855
  • Euro 9,5055
  • Adana : 19 °C
  • Osmaniye : 19 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 15 °C
  • Kmaraş : 11 °C

Kent sorunlar?na bilimsel bak??

26.11.2013 13:11
Kent sorunlar?na bilimsel bak??
Mart ay?nda yap?lacak Yerel seçime k?sa süre kala Adana’n?n sorunlar?n?n bilimsel olarak ele al?nd??? ara?t?rmay? çukurova üniversitesi ö?retim üyesi Doç. Dr. Tuncay Kuleli aç?klad?.

çukurova Kalk?nma Ajans?, AB Destekli Startejik yerel yöneti?im projesi, Türkiye Mimar Mühendisler Odalar? Birli?i (TMMOB) Adana Kent sorunlar? sempozyumu raporu ve Tü?K verilerinden derlenen ara?t?rmay? de?erlendiren çukurova üniversitesi ö?retim üyesi Doç. Dr. Tuncay Kuleli, yap?lan çal??malar kar??s?nda Adana kent yöneticilerinin gerekli ilgiyi gösteremedi?ini söyledi.

KENT SORUNLARININ TESP?T? ?ç?N öNEML? ARA?TIRMALAR YAPILDI

Adana'n?n kent sorunlar?n?n tespitine de?inen Kuleli “ Makro ölçekte, Adana ilinin tamam?n? içeren bir vizyon çal??mas? 2013 y?l? A?ustos ay?nda çukurova Kalk?nma ajans? taraf?ndan tamamlanm??t?r. Adana merkez ilçeleri kapsayan ve mahalle baz?ndaki sorunlara de?inen mikro ölçekli bir çal??ma ise 2012 y?l? Ekim ay?nda Avrupa Birli?i Destekli Stratejik Yerel Yöneti?im Projesi kapsam?nda gerçekle?tirildi. Adana ilçelerinin sorunlar?n? ve potansiyellerini belirlemeye yönelik olan Adana Bölgesel Vizyon ara?t?rmas?nda da ilçelerimizin gelecekteki vizyonlar? ile ilgili tespitler ortaya kondu. Di?er taraftan, TMMOB ?l Koordinasyon Kurulu taraf?ndan 2008 May?s ay?nda Adana Kent Sorunlar? simpozyumu ve 2009 ?ubat ay?nda Adana Kent Sorunlar? Raporu, ayn? kurum taraf?ndan 2011 ?ubat ay?nda ikinci Adana Kent Sorunlar? sempozyumu yap?lm?? ve bu sempozyumlarda konusunda uzman ara?t?rmac?lar taraf?ndan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konmu?tur” dedi.

KENT? YöNETMEYE TAL?P OLANLAR BU çALI?MALARDAN FAYDALANMALI

Bu ara?t?rmalar?n yay?nland???n? ifade eden çukurova üniversitesi ö?retim üyesi Doç. Dr. Tuncay Kuleli,  “Biz, da??n?k haldeki bu ara?t?rmalar?n büyük bir bölümünü toplayarak bir ar?iv ve sentez olu?turmaya çal??t?k. Umar?m, kenti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar tenezzül edip de bunlardan faydalanmaya çal???r” diye konu?tu.

2012 y?l?nda yap?lan Adana Kamu Hizmetleri Performans? ara?t?rmas?ndaki “Adana’n?n kentsel durumundaki en önemli sorunlar nelerdir” sorusuna s?ras?yla ??sizlik, Trafik-Ula??m, Altyap? -Kanalizasyon ve Yol ve kald?r?m yan?tlar? verildi?ini hat?rlatan Kuleli ?öyle konu?tu;

“Ayn? ara?t?rmada “Mahallenizin en büyük sorunu nedir?” sorusuna vatanda??n verdi?i cevaplar s?ras?yla; Altyap? ve kanalizasyon, Yol kald?r?m yap?m ve bak?m?, Park bahçe yap?m ve bak?m, Güvenlik ile çöp ve Temizlik hizmeti olmu?tur.  Bu durum son derece ?a??rt?c?d?r. çünkü, belediyelere yasa ile verilmi? görev ve sorumluluk kapsam?ndaki en temel hizmetler ya yerine getirilememi? yada vatanda??n sorununu giderecek biçimde yerine getirilmemi?tir. Mart 2014 yerel seçimlerine yakla?t???m?z ?u günlerde, birçok farkl? partinin birçok farkl? aday? ya da aday aday? ne yaz?k ki seçim programlar?n? veya seçim bildirgelerini belediyelerin asli görevi olan bu temel sorunlar üzerine kurgulamakta ve bu sorunlar? çözmenin sanki bir lütuf olaca?? gibi izlenim vermektedir. Oysa Adana, illerin geli?mi?lik s?ralamas?nda kan kaybetmeye devam etmektedir. Tü?K taraf?ndan 2012’de yay?nlanan ?llerin Geli?mi?lik raporunda Adana, 2005'e göre Genel Ekonomik S?ralama'da 7.'inci olarak yerinde saym??, Sosyal Geli?mi?lik s?ralamas?nda 2005'e göre 14.'üncü s?radan 2012'de 24.'üncü s?raya gerilemi?tir. Adana, asosyal, dura?an bir il olma yolunda m? ilerlemektedir acaba?”

BU PLANLAR ADAYLARIN PROGRAMLARINDA VAR MI?

“Kenti yönetmeye aday yada aday aday? olanlar?n programlar?nda, hedeflerinde, vizyonlar?nda acaba Adana'y? bölge planlar?na nas?l entegre edeceklerine dair somut öngörüleri var m??” sorusunu soran çukurova üniversitesi ö?retim üyesi Doç. Dr. Tuncay Kuleli daha sonra ?öyle konu?tu;

“Bunca yap?lm?? bölge plan?, ara?t?rma, sorun ve çözüm önerileri, programlar?nda ne kadar yer al?yor? Ekiplerinde bu yönde çal??ma yapan uzmanlar? yer al?yor mu veya uzmanlardan görü? al?yorlar m?? Yoksa halâ isimleriyle kafiyeli sloganlar, temel belediyecilik sorunlar?n? çözeceklerine dair vaatler ile mi avunuyor ve avutuyorlar?  Yerel seçim öncesi çe?itli anketler yap?lmakta. Anketlerin büyük bir bölümü vatanda??n kime oy verece?ini belirlemeye yönelik. Küçük bir bölümü ise vatanda??n sorunlar?n?n tespitine yönelik. Oysa, yap?lan çal??malar ortaya koyuyor ve aç?kça gösteriyor ki, sorun vatanda?ta de?il, vatanda??n kime oy verece?inde de de?il. Anketleri tersine çevirip vatanda??n, kent yöneticilerine veya yönetici aday yada aday adaylar?na sormas? gerek, as?l sizin sorununuz ne? Neden Adana Türkiye'nin 4.'üncü ili iken 9.'uncu s?raya geriledi? Bir zamanlar sosyal faaliyetleri ile filmlere konu olan Adana neden 24'üncü s?raya geriledi? Belediyenin asli görevi olan, Altyap? ve kanalizasyon, Yol kald?r?m yap?m ve bak?m?, Park bahçe yap?m ve bak?m?, Güvenlik, çöp ve Temizlik hizmetleri sorunlar? neden hala çözülmedi ve ilk s?rada? As?l vatanda??n anket yapmas? laz?m, ey Adana'y? yönetenler, sizin sorununuz ne?”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim