• BIST 1.191
  • Altın 486,966
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 19 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 14 °C

?ran Bir Ad?m önde

20.12.2013 10:02
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Aral?k ay?n?n ba??nda bugünlerde ya?an?lan “tsunami”’yi Okyanus ötesinden bir sesleni?le “Me?ime-yi ?eb-Gün Do?madan” yaz?m?zda aç?klamaya çal??m??t?k. Geçmi?teki güzel günlerin bir bir kararmas?na kar??n ümitsizli?e dü?ülmemesi gerekti?ini belirterek, "ama kim bilir belki de bunca sapma ve kaymalardan sonra bir gün yörüngenin bulunaca?? ve yeniden kendi derinliklerinde uyan?laca?? ”duyarl?l???m?z? da ifade etmi?tik. Büyük harflerle yazal?m ki, “ortaya dökülenler kesinlikle bir gazetecilik olay? de?il, sadece ve sadece güç gösterisi kapsam?nda s?zd?r?lmas?na izin verilenler olduklar?n?” belirtmekle yetinelim. Gelelim bu i?in ?ran’?n yeni duru?u ve Halk Bankas?yla olan ba?lant?s?na… ?ran'a yönelik nükleer yapt?r?mlar?n kald?r?lmas?n?n ard?ndan, Halk Bankas?'n?n kilit bir banka haline gelece?i bir ABD raporunda aç?k seçik ortaya konulmu?tu. Eski Büyükelçi Richard Holburg, Eski CIA Ba?kan? Gem Rossey ve Ortado?u Uzman? Dennis Ross taraf?ndan al?nan bu rapor mütevaz? Halk Bankas?n? operasyonun merkezine oturtmas?na yetti, artt? bile.

Olaya biraz küresel bakal?m m?? ?ran'a yönelik nükleer yapt?r?mlar?n kald?r?lmas?n?n ard?ndan, Ruhani ‘den sonra belki de ilk defa ?ran düzlü?e ç?kmaya ba?lam?? oldu. Yok, yok, öyle demeyelim, “Alt?lar”, ?ran’?n baya?? bir düzlü?e ç?kmas?na icazet verdiler. Lütfen bunu alt?l? ganyan olarak alg?lamay?n ama bunlar?n, “Almanya” ilaveli “Güvenlik Konseyinin Daimi üyeleri” oldu?unu da hemen an?msayal?m. Ne yapt?lar? “ABD, çin, Rusya, ?ngiltere, Fransa ve Almanya”, ?ran’a kar?? daha do?rusu ?ran halk?na kar?? uygulanan yapt?r?mlar?n iplerini gev?ettiler. Suriye’de insanl??a kar?? i?lenen suçlara kar?? bigâne olanlar bölgede güçlenen Türkiye’ye kar?? ?ran’?n arkas?nda yer ald?lar. Anl? ?anl? “Küresel Alt?l? Ganyan” y?llard?r ?ran’?n daha do?rusu ?ran halk?n?n dayanma gücünü zorlayan ekonomik yapt?r?mlar? hafifletmeye karar verdiler desek, daha do?ru olur.

Sanki ?ran y?llard?r çekti?i s?k?nt?lardan kurtuluyor, gibi oldu?unu söyleyelim. Peki, ?ran ne yapt?? Sadece ve sadece dünya kamuoyuna alt? ayl?k bir deneme süresi boyunca uranyum zenginle?tirme program?n? bir nebze yumu?atmaya karar verdi?ini aç?klamakla yetindi. Koskoca “Küresel Alt?l? Ganyan”, neredeyse -zil çal?p, oynamadan- aç?l?m? bile beklemeden, ?ran'a yönelik nükleer yapt?r?m iplerini gev?etmeye karar verdi. Buna kar?? herhangi bir tepkime gelmedi mi? Beklenen tepkime çok geçmeden geldi. Ve ?ran ?slam Cumhuriyeti kurulu?undan bu yana “Büyük ?eytan” (?eytan-? Bozorg) olarak betimledikleri ABD’den sonra “Küçük ?eytan” (?eytan-? Küçek) olarak nitelendirdikleri ?srail, hemen her zeminde yap?lan antla?maya ate? püskürdü, sesini de baya?? yükseltmek zorunda kald?. Suudi Arabistan ve ?ran taraf?ndan “Minik ?eytanlar” olarak tan?mlanan Birle?ik Arap Emirlikleri ?ran’dan çekindiklerini aç?k aç?k ifade etmekle kalmay?p, kendi ülkelerinde kapal? kap?lar ard?nda sahiplerin ?ran aç?l?mlar?n? ele?tirdiler. Neden? çünkü varl?klar?n?n sebebi ?ran deyi?i ile Büyük ?eytan ABD ile ?ran bir araya geldiler ve yeni ufuklara birlikte yelken açmaya karar verdiler.

Peki, ?ran bu birlikteli?i yeni olu?an bu duru?u nas?l kar??lad?? Molla Yönetimi belki de ilk defa ad? konulmayan bir bayram havas?n? tüm ülkede estirdi. Hiç ku?ku yok ki, bu durum, bölgenin en güçlü sivil bürokrasisine sahip ?ran Yönetiminin bir büyük ba?ar?s?d?r. Cumhurba?kan? Ruhani gazetecilere, “Dünyadaki büyük güçler ?ran’?n nükleer faaliyet hakk?n? art?k resmen tan?d?”??n? ifade ederek, hiç lam? cimi yok ?ran’?n bir ad?m öne geçti?ini tüm dünyaya hayk?rd?. Bütün olumlu geli?melere ilaveten ?ran, alt? ayl?k deneme süresi içersinde kasalar?na fazladan yedi milyar dolar girmesini de garanti alt?na almas?n? sa?lad?. Cumhurba?kan? Ruhani, ruhbani bir tav?rla ve de büyük bir pi?kinlikle “?ran hiç bir zaman nükleer silah üretmenin pe?inden gitmemi?tir.” bile diyebildi. Ku?kusuz, buna inanmak da, inanmamak da serbest, tabii ki.

Do?ru oturup e?reti konu?mak gerekirse, nükleer silaha sahip bir ?ran, sadece ?srail için de?il, Türkiye dâhil tüm bölge için bir tehdit oldu?u hiç dü?ünmeden söylenebilecek bir özdeyi?tir.

Ama gelin görün ki, Türkiye Cumhuriyeti, Suriye, M?s?r ve ?srail’de büyükelçi düzeyinde temsil edilmeyen bir ülke konumuna dü?ürüldükten sonra bütün bunlar gerçekle?tirildi. Türkiye bu anla?malar?n ortas?nda olup bölgede daha etkin bir rol alsayd?, her ?ey eskisinden daha güzel olacakt?.

Tek temennimiz, yak?n gelecekte Türkiye’nin eski hakemlik rolünü üstlenmesi, hem de ?ran’?n art?k eski ?ran olmad???n? tüm dünyaya kan?tlamas?d?r.

Tüm küresel ve a?ina dolaplara kar??n, bölgenin bar??a her zamankinden daha fazla ihtiyac? var, sevgili okurlar…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim