• BIST 1.210
  • Altın 483,915
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 16 °C

?ade-yi Muhakeme

07.02.2014 13:54
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Bugünlerde -zaman zaman “?ade-yi Mahkeme” bile diyenlerimiz de var ya, neyse asl? “?ade-yi Muhakeme”dir.- bu hukuk deyimini pek de s?k duymaya ba?lad?k. Bunun gündeme gelmesi, toplumsal bar?? ad?na son derece iyi bir haber, ne diyelim, “Hay?rlara Vesile Olur, ?n?allah”… Bu güzel haberden sonra, n’oldu, acep hukuk bütün görkemiyle geri mi geliyor? diye insan dü?ünmeden edemiyor. çünkü hukuk sadece birileri için de?il, herkes için lüzumludur. ?n?allah diyelim, Ma?allah, diyelim. "Yarg?laman?n Yenilenmesi” demek olan ve hukuk literatüründe oldukça geni? yeri olan bu hukuk olgusu kesinle?mi? karar ve hükümlere kar?? ba?vurulan bir yöntemdir. Unutulmamas? gerekir ki, “?ade-yi Mahkeme” “kaziye-i muhkem”, di?er deyi?le "kesin hüküm" olarak dokunulmazd?r. Ba?ka deyi?le, hukukta devaml?l?k esas oldu?u için, bu yol kesin hükmün dokunulmazl???na bir istisna te?kil etmektedir. Bu konu “Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu”nun yani ünlü CMUK’un 327 ila 342 maddelerinde ve 6100 say?l? yeni HMUK (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu)’un ilgili maddelerinde düzenlenmi?tir. K?saca duru?mada hükme etki eden bir belgenin sonradan sahte oldu?unun anla??lmas?, çok önemli ve karar? de?i?tirecek bir delil ve olay?n sonradan ortaya ç?km?? olmas?, tercümanla dinlenen bir tan?k yâda bilirki?inin sözlerinin, tercüman taraf?ndan yanl?? çevrilmesi, gibi hususlar mahkeme sürecini yeniden ba?lat?lmas?na ve görülmesine yol açabilir. K?saca ayn? konuda yeni delillerin ortaya ç?kmas? veya bir delilin sahteli?inin anla??lmas?yla bu sürecin ba?layabilece?i ilgili yasalarda ba??tlanm??t?r. Toplumsal bar?? için son derece elzem olan Yarg?tay a?amas? da sonland?r?lm??, özellikle Balyoz davas?nda “?ade-yi Muhakeme” için bir umut ????? da bu ?ekilde do?mu?tur. Nedeni aç?k, TüB?TAK, Balyoz Davas?n?n önemli delillerinden olan 5 numaral? hard disk için sahtedir, ?eklinde görü? bildirmi?tir. Fazlaca uza?a gitmeye gerek yok, bu dava s?rf bu nedenden dolay? kesinlikle yeniden yarg?lama sebebidir. Ayr?ca gerek Ba?bakan?n?n, gerekse iktidar?n siyasi akl?n?n "orduya kumpas kuruldu?u" iddias?n?n arkas?nda durmalar? bile, tek ba??na "Yarg?laman?n Yenilenmesi” için yeterlidir.

Gelelim ikinci soruya… Toplumdan gelen bu istemlere kar?? yasama ve idare bir kar?? refleks göstermi? midir? Evet, göstermi?tir. özellikle i?in içinde bakanlar?n o?ullar? ve kendilerinin kurtar?lmas? da oldu?undan ba?ta TBMM olmak üzere ilgili kurumlar derhal durumdan vazife ç?karm??lar, harekete geçmi?lerdir. Toplumda estirilen olumlu ve iyimser hava Ergenekon ve Balyoz davalar?ndan cezaevinde yatanlara ve yak?nlar?na büyük umut olmu?, toplumsal bar??ta hiç olmazsa yüreklere bir nebze olsun su serpilmesine vesile te?kil etmi?tir. Bu aculluk Torba Yasa Tasar?s?nda kuvveden fiile geçirilmi?tir. Halkla ?li?kiler disiplini içersinde TBMM’nin genel kurul gündemine getirilene kadar özellikle özel yetkili mahkemelerin kald?r?laca?? alg?s?n?n yarat?lm?? ve bu durum toplumda olumlu rüzgârlar?n esmesini sa?lam??t?r. Ancak görülmü?tür ki, ba?l? ba??na önemli bir konu olan iade-yi muhakeme olgusu Torba Yasa Tasar?s? içersinde küçük bir yer bulmu? ve maalesef da? fare do?urmu?tur. Paket konjonktürel, reflekssel koruma anlay???yla, günü birlik hukuk yaratma çabas?ndan öteye gidememi?tir. Asl?nda 5 Temmuz 2012 tarihinde özel Görevli Mahkemelerde görülen davalar bu mahkemelerden al?n?p, genel mahkemelere verilmi?tir. Ancak genel mahkemelere gönderilmesi gereken davalar, geçici 2’nci Madde garabeti nedeniyle özel Görevli Mahkemelerde görülmeye devam etmektedir.

KCK’dan yarg?lanan BDP’li milletvekilleri ile bir ba??ms?z milletvekilini sal?verdi?imiz günümüz ortam?nda hapiste b?rak?lan askerlik hayat?n?n neredeyse tamam?n? özel kuvvetler içinde ve terörle mücadelede geçirmi?, aylarca postal?n? aya??ndan ç?karmam??, TC’nin güçlü özel Kuvvetler Komutan?, ?stanbul Milletvekili E.Korgeneral Engin Alan’?n da talebi bu yönde olmu?tur. Unutmayal?m ve an?msayal?m, davalar devam ederken o kamuoyuna ?öyle seslenmi?tir:

 

"Hiçbir yanl???n içerisinde olmad?m. Dokunulmazl???m?n kald?r?lmas? umurumda bile de?il. Hiçbir iddia do?ru de?il. çok iyi kurgulanm?? bir süreçtir. Beni bölücülerle bir tutup takasa tabi tutacaklarsa, ?erefimle burada(hapiste) ölmeyi tercih ederim."

 

Köprülerin alt?ndan bunca sular ak?t?ld?ktan sonra ve gelinen son a?amada MHP Genel Ba?kan?n?n, partisinin ?stanbul Milletvekili Engin Alan'? ziyaret edip, ona tespih vermesi günü kurtarma?a yetmemektedir. Tespih vermek, "ömür boyu yat, ?ikâyet etme, ya sab?r çek" demekten ba?ka bir ?ey de?il de nedir? Sevgili okurlar…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim