• BIST 1.210
  • Altın 485,033
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 20 °C
  • Hatay : 17 °C
  • Kmaraş : 15 °C

Hükümet - Cemaat ?li?kisi

10.12.2013 14:47
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Son günlerde Hükümetin daha do?rusu Ba?bakan?n dershanelerin önümüzdeki y?ldan itibaren kapat?laca?? yönündeki demeçleri üzerine ortal?k toz duman, her kesim her taraftan yan?nda - kar??s?nda olanlar konuya müdahil durumda.

Bilindi?i üzere ülkemizde onlarca farkl? cemaat vard?r. En geni? anlamda amaçlar? kendi ifadeleri ile insanlar? özelliklede genç ku?aklar? dini/islami konularda ir?ad etmek bilgilendirmek ve bu ?ekilde bir ya?am tarz? sürmelerine ön ayak olmakt?r. Ne varki son y?llarda yak?ndan bak?ld???nda bu i?in e?itim kurumlar? ve dershaneler ad? alt?nda esas amac?n ötesinde ticari bir sektör haline dönü?türüldü?ü de görülmektedir.

özellikle bu günlerde, Nur Cemaati ve bunun türevleri olan di?er Gülen hareketi, dernekler, vak?flar, dershaneler konusunda maksad?n? a?an bir üslupla tüm medya unsurlar?yla dört koldan hükümeti adeta topa tuttular. Neden bu kadar hükümetin üzerine geldiler, hâlbuki o hükümet kendilerini 11 y?ld?r âdete s?rt?nda ta??yor, bir gün indirince neden bu kadar kar?? cepheden vurmaya çal???yorlar. Samimiyet bunun neresinde. ?lahi nihaye devlet sizi s?rt?nda ta??mak durumunda m?? Bu gün devlet üst bürokrasisinin belki % 60-70 i cemaat referansl? ki?ilerden olu?maktad?r. Bunlar?nda büyük bir bölümü Mü?avir, uzman, dan??man ad? alt?nda üst dereceden maa? alarak bankamatik memuru olarak ortal?kta geziyorlar.

E?er davan?z?n misyonu itibariyle samimi iseniz, bu dershaneleri bir ticari kazanç kap?s? olarak görmüyorsan?z hedef kitlenizi bir ?ekilde esas maksada uygun olarak dizayn eder, bilgilendirir yolunuza devam edersiniz. Devletten beklentisi olmay?p insanlar? ir?ad eden di?er onlarca cemaat, dernek, vak?f vard?r. Hiç de sizin gibi kazan kald?rm?yorlar. Buradan ?u anla??l?yor, i?in için de menfaat ve ticaret vard?r, menfaate dokunuldu?unda i?in geri plan? ortaya ç?k?yor. Ha ticaret se ticaret o zaman açars?n okullar? d?? ülkelerde oldu?u gibi yoluna devam edersin. Kimsede bir ?ey demeye hakk? yoktur kar amaçl? ticari bir faaliyet denir.  Cemaat olarak halka verilen mesaj neydi; gençleri kötü al??kanl?klardan korumak, inançl?,milli, manevi/islami de?erlerimiz konusunda bilgilendirmek, kaliteli ve nitelikli olarak insan yeti?mesine, d?? ülkelerde de okullar açmak suretiyle ?slaml?n ve ?slam ahlak?n?n geni? bir yelpazede olu?mas?na/ye?ermesine, güçlenmesine yard?mc? olmak, katk?da bulunmak diye özetlenebilir. Bu e?itim ve ir?ad konusunda da ba?ar?l? olunmu?tur, hükümetten de bu konuda destek/himayede görmü?tür.

 O halde bu dönemde yani Ak Parti döneminde kadrola?mayla ve di?er yap?lanmalarla en fazla nemalanan bu cemaatin dershanelerin kapat?lmas? konusu gündeme geldi?inde yap?lan tüm iyilikleri unutup bir kenara b?rak?p tüm unsurlar?yla hükümete ve ba?bakana yüklenmesi çok manidard?r. E?er hükümet bu konuda ele?trileçekse  en son ele?tiren bu cemaat  olmal?yd?.

 Ba?bakan bu konuda çok hakl? ama velev ki hükümet haks?z dahi olsa bu ?ekilde bir sald?r?y? hiç hak etmemi?tir. Maalesef kazanç menfaat h?rs? her ?eyi unutturmu?tur.  Ahde vefan?n olmad??? bir kez daha burada kendini göstermi?tir.

 Hükümet, son 11 y?ld?r bürokrasie; ben cemaat mensubuyum diye önüne gelene öyle makam mevki verdi ki, ne kariyerine bakt?, ne kalitesine bakt?, hükümet çok da yanl?? yap? her önüne geleni etkili ve yetkili yerlere almakla.  o etkili yetkili ki?ilerden ald?klar? referansla hiç de hak etmedikleri yerlere geldiler, getirildiler. Bilgi birikimli, deneyimli, çok kaliteli insanlar? yerlerinden ettiler, hiyara?ik yap?lanmada hak etti?i makama gelmesi gerekenleri bu yerlere getirmediler, att?lar önünü kestiler, müktesep/kazan?lm?? haklar?n? vermediler. Bu ?ekilde birçok cemaat mensubu ben bu makam?, unvan? hak etmedim, bilgi ve ilgi alan?m d???nda demeden, helal mi haram? dü?ünmeden atlad?lar/atand?lar. Tek özellikleri referanslar? cemaat mensubu olmalar?yd?. Hani nerde kald? i?in ehli olma, düzgün - dürüst insan profili, Peygamberimizin “i?i ehline verin” sözü, kutsal de?erler. Her ?ey menfaati, ç?kar?, paray? görene kadar. Ben bunu hak ettimmi diye kendini sorgulayan varm?. ?imdi i?in içinde kazanç kap?lar? biraz olsun k?s?tlanmas?, yeni bir düzenleme getirilmesi rabd? zabta ba?lanmas? bir e?itim kurumu/okul haline dönü?türülmesi söz konusu olunca bu güne kadar yap?lanlar unutulup hükümete veryans?n ediyorlar topa tutuyorlar.

            Bu ?ekilde üst bürokrasiye atananlar?n hak etti?i yere gelme konusunda her 10 ki?iden 3’ün de isabet kaydedilse de, 7’ si atand??? i?in ehli bile de?il, yabanc?s? oldu?u i?in ba??na geldiler/getirildiler. Yap?lan bu atamlarda tek dayana??/referans? cemaat mensubu olmas?d?r. Hükümetin de iradesiyle birlikte cemaat mensuplar? bu ?ekilde bürokrasiyi ele geçirirken kimsenin sesi ç?km?yordu hükümet iyiydi. Ne zamanki ticari ba?lant?lar?na helal gelme söz konusu oldu bu güne kadar yap?lan destek ve himaye bir anda göz ard? edildi ve kar?? sald?r?ya geçildi. Ama bunu dershanelerin kapanmas? konusunun ?imdilik so?umas? için Ba?bakan bir y?l uzatt? zamana yayd? ama beni tan?d???m ba?bakan?nda bu i?in pe?ini b?rakaca??n? zannetmiyorum. Bu arada herkesin de gerçek yüzünü görmü? oldu daha iyi bir tan?ma f?rsat? oldu.

Cemaat önderlerinin özgeçmi?lerine ve hayat tarzlar?na - ya?ant?lar?na bak?ld???nda; hakikaten, harama, haks?z kazanca, menfaate, a??r? mal h?rs?na, hatta ticarete dahi tevessül etmedikleri hep sade ve mazbut bir hayat ya?ad?klar? görülmektedir. Birço?unun hayat? da çok çileli ve me?akkatli geçmi?tir.  O zaman bu gün ben cemaat mensubuyum diyenlerin bu dershane ticareti üzerinden a??r? menfaat h?rs? neden ve nerden kaynaklan?yor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
emre kibar
14 Aral?k 2013 Cumartesi 15:33
15:33
yüzde 60 70 oran?ndaki kadrola?ma ile hocaefendi cemaat? kasdediliyorsa bu bilgi? do?ru de?ildir. tüm muhafazkar insanlarcemaatlar? farkl? olmakla beraber ayn? oranda devlet kadrolar?na yerle?tirlmi?tir.
212.174.109.64
murat kapukaya
12 Aral?k 2013 Per?embe 10:25
10:25
evet kat?l?yorum yazaram?za, büyük bir ticaret ve kazanç kap?s?d?r dershaneler. amma velakin miiletimiz çok iyi biliyor ki bu gelen paralar herhangi bir ?ahs? kalk?nd?rmak için kullan?mam??t?r. çogu yurtiçinde ve yurtd???nda okuma salonlar? yurtlar? vs finanse etmi?tir. bu aç?dan menfaat ise bu menfaat milletimizin menfaatidir.
212.174.109.64
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim