• BIST 1.132
  • Altın 454,619
  • Dolar 7,5751
  • Euro 8,8217
  • Adana : 33 °C
  • Osmaniye : 30 °C
  • İçel : 31 °C
  • Hatay : 32 °C
  • Kmaraş : 30 °C

Hizmet erlerine kritik uyar?

07.12.2013 12:41
Hizmet erlerine kritik uyar?
Fethullah Gülen Hocaefendi, yeni sohbetinde, Hizmet erlerinin, maruz kald?klar? kara propaganda kar??s?nda nas?l davranmalar? gerekti?ini anlatt?.

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin "397. Na?me: Kara Propaganda ve Nefis Muhasebesi" ba?l?kl? yeni sohbetinde, Hizmet erlerinin, maruz kald?klar? kara propaganda kar??s?nda nas?l davranmalar? gerekti?i anlat?ld?. Sohbette ayr?ca “furuât” sözünü tenkit edenlerin yanl??l?klar?na imada bulunularak, “usûl” ve “furuât” kavramlar? aç?kland?.

SOHBET? D?NLEMEK ?ç?N TIKLAYIN

??TE HERKUL.ORG S?TES?NDEN YAPILAN SOHBETLE ?LG?L? AçIKLAMA METN?

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, birkaç saat önce yapt??? sohbetinde, Hizmet erlerinin, maruz kald?klar? kara propaganda kar??s?nda nas?l davranmalar? gerekti?ini anlatarak sözlerine ba?lad?.

Yap?lacak i?lerde mazi, hal ve müstakbelin beraberce ele al?nmas? laz?m geldi?ini ifade eden Hocaefendi, her zaman ahiretin ve hesab?n hat?rda tutulmas?n?n önemine de?indi. “Rahman’?n has kullar? o kimselerdir ki onlar yerde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa “Selametle!” derler.” (Furkan, 25/63) ve “Bo? söz ve i?lere rastlad?klar?nda vakarla oradan geçip giderler.” (Furkan, 25/72) mealindeki ayet-i kerimeleri hat?rlatarak, kötülüklere ayn?yla mukabele etmemek gerekti?ini vurgulad?. Bu cümleden olarak, “furuât” sözünü tenkit edenlerin yanl??l?klar?na imada bulundu, “usûl” ve “furuât” kavramlar?n? aç?klad?. Ayr?ca, “mâlikâne” iftiralar?na temas etti.

Mü’minlerin farkl? içtihatlarda bulunabileceklerini ama katiyen hakperestlikten ayr?lmamalar? gerekti?ini belirten Hocaefendi, Ashab-? kiram efendilerimizin kar?? kar??ya geldikleri zaman bile çok hakperest davrand?klar?n? söyledi. Hazreti Ali ile Hazreti Zübeyr’i misal olarak serdeden Hocaefendi ?u hadiseyi anlatt?: Hazreti Zübeyr, Hazreti Ali’nin kar??s?na at?n? sürüp ç?kt?ktan sonra bir bahts?z adam onu ?ehit etmi?ti. Hazreti Zübeyr’i ?ehit eden ki?i, daha sonra Hazreti Ali’ye yaranmak ve ondan bir pâye koparmak için huzuruna gelmi? ve “Safiyye’nin o?lunu, senin hasm?n? öldürdüm.” deyivermi?ti. Buna kar??l?k Hazreti Ali, “Ben bu kulaklar?mla Rasûl-ü Ekrem’den ?öyle i?ittim: Safiyye’nin o?lu Zübeyr’in kâtilini Cehennem’le teb?ir ederim!” demi?ti.

?nsanlar?n hatalar?n? arama, gizli hallerini ara?t?rma, kabahatlerin izini sürme, kula?? olumsuz sözler için kullanma ve dili g?ybetle, iftirayla kirletme gibi çirkin günahlar?n, kuyru?unu dikip bir kö?ede sinsi sinsi bekleyen bir akrep gibi baz? mü’minlerin gönül hayat?na nas?l zehir ak?tt???na sözü getiren Hocaefendi, kimsenin günah?n?n takipçisi olmamak, ba?kalar?n?n hatalar?n? ara?t?rmamak ve onlar?n –amme hukukuna girmeyen– kusurlar?na göz yummak gerekti?ini ifade etti.

Muhterem Hocaefendi, ba?kalar?n?n günahlar?n? te?hir etmemek ve hiç kimseyi utand?rmamak laz?m geldi?ini ?erh ederken hiç unutamad??? üç hadiseyi ilk defa anlatt?.

Hakk?n hangi kriterlere göre tesbit edilebilece?i üzerinde duran Hocaefendi, hak bildi?imiz mevzuya sahip ç?karken kendi muhasebemizi yapmaktan da dûr olmamam?z icap etti?ini belirtti. özellikle Hazreti üstad’?n “Bana zulüm ve i?kence yapt?klar?n?n hakiki sebebini ?imdi anlad?m. Ben kemal-i teessürle söylüyorum ki, benim suçum, hizmet-i Kur’aniyemi maddî ve mânevî terakkiyat?ma, kemalât?ma alet yapmakl???mm??.” ?eklindeki mülahazas?n? hat?rlatt?. ?man ve Kur’an’a yap?lan hizmetin, maddi beklentiler bir yana, varidat ve mevhibelere mazhar olma, velilik mertebesine erme gibi maksatlara da alet yap?lmamas?; hatta cennete girme, cehennemden uzak kalma gibi ulvî gayelere dahi vas?ta k?l?nmamas?; evvelen ve bizzat talebin ihlâs ve r?za-y? ilahi olmas? laz?m geldi?ini dile getirdi.

Muhtevas?na sadece küçük bir i?arette bulundu?umuz bu önemli sohbeti istifadeye medar olmas? recas?yla arz ediyoruz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim