• BIST 1.087
  • Altın 469,409
  • Dolar 7,6148
  • Euro 8,9402
  • Adana : 22 °C
  • Osmaniye : 23 °C
  • İçel : 27 °C
  • Hatay : 24 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Her 10 yeti?kinin 8'inde bel a?r?s? görülüyor

24.12.2013 08:24
Her 10 yeti?kinin 8'inde bel a?r?s? görülüyor
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Uzman? Dr. Co?kun Akal?n, a??r kald?rmak, fazla kilo, topuklu ayakkab? giymek, ayakta çal??mak ve yanl?? oturman?n bel a?r?lar?na tetikledi?ini, bu nedenle her 10 yeti?kinin 8'inde bel a?r?s? görüldü?ünü söyledi.

Dr. Akal?n yapt??? aç?klamada, bel a?r?s?n?n neredeyse her yeti?kinin hayat?n?n bir döneminde tan??t??? bir sorun oldu?unu, ço?u zaman aniden hissedilen bu sorunun, kimi zaman tekrarlayarak kronik hale gelebildi?ini belirterek, "A??r kald?rmaktan yanl?? oturmaya kadar farkl? nedenlerle ortaya ç?kan bel a?r?lar?na kar?? önlem almak mümkün" dedi.
 Akal?n, bel a?r?lar?n?n, her 10 yeti?kinin 8’inde görülen ve ya?am kalitesini dü?ürerek sosyal hayat? olumsuz etkileyen bir sorun oldu?una dikkat çekerek ?unlar? kaydetti:
 "Günümüzde s?k görülen bel a?r?lar?n? tetikleyen birçok etken söz konusu. A?r?lar?n kronik hale gelmemesi için ki?inin günlük hayatta dikkat etmesi gereken pek çok nokta var. Fark?nda olmadan yapt???m?z rutin hareketler bel a?r?lar?nda önemli rol oynuyor. A??r kald?rmak, fazla kilo, topuklu ayakkab? giymek, ayakta çal??mak ve yanl?? oturmak bel a?r?lar?n? tetikliyor. Kronik boyutlara ula?mamas? içinse istirahat ?art."
 Bel a?r?lar?n?n kronikle?memesi için önemsenmesi gerekti?ini ifade eden Akal?n, "ço?u zaman ‘kendili?inden geçer’ diyerek bir uzmana ba?vurulmamas? ciddi sorunlar?n olu?mas?na yol açabiliyor. O nedenle bel a?r?s? ?ikayetlerinde bir uzmana ba?vurmak ve nelere dikkat edilmesi gerekti?ini ö?renmek önemli. Bel a?r?lar?n?n tedavi sürecinde, öncelikli olarak a?r?lar?n kronik bir hale gelmemesini sa?lama hedefi ta??yoruz. Mekanik bel a?r?lar?nda tedavi yakla??mlar? genellikle ayn?d?r. Tedavi; akut dönemde semptomlar?, kronik dönemde ise fonksiyonlar? iyile?tirmeye yönelik oluyor. Tedavinin amac?; a?r?n?n azalmas?, nüksetmesinin ve kronikle?mesinin engellenmesi, fonksiyonel kapasitenin artt?r?lmas? ve hastan?n sosyal hayata erkenden dönmesinin sa?lanmas?d?r. Bel a?r?s? çeken hastan?n öncelikle istirahat etmesi gerekiyor. 2-5 günlük istirahat, bel kaslar? üzerindeki bask?y? azaltarak hastan?n rahatlamas?n? sa?l?yor" diye konu?tu.
 Akal?n, a?r?lara medikal ve fiziksel tedavi uygulanabildi?inin alt?n? çizerek, "Gerekli görülmesi durumunda medikal ya da fizik tedavi kullan?labilir. A?r? kesici ve kas gev?etici ilaçlar, semptomlar? düzelterek hastan?n hareket kabiliyetini kolayla?t?r?r. Fizik tedavi uygulamalar? da yayg?n olarak kullan?l?yor. Bu ?ekilde a?r? ve spazm gibi semptomlar ortadan kalk?yor ve hastan?n erken hareket etmesi sa?lan?yor. Fizik tedavi yönteminde s?cak, so?uk, alçak ve orta frekansl? ak?mlar ve TENS gibi cihazlardan faydalan?l?yor. Gerekli olmas? durumunda hastaya korse önerilebilir. FTR uzmanlar?n?n ‘lumbosakral destek korsesi’ olarak adland?rd??? bu korseler bele destek olur ve a??r? hareketleri engeller. Yine s?kl?kla kullan?lmakta olan di?er bir tedavi yöntemi de, egzersiz ve yüzmedir. Hastan?n fiziki yap?s? ve kondisyonuna göre kar?n ve bel kaslar?n? güçlendirmeye yönelik egzersizler verilir. Hastan?n yapaca?? bu egzersizler a?r?y? azaltarak, kaslar?n güçlenmesini sa?lar, hareket kabiliyetini artt?r?r ve duru?un iyile?mesine yard?mc? olur" ifadelerini kulland?.
Akal?n, bel a?r?s?ndan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri ise ?öyle s?ralad?:
 "A??r nesneleri kald?rmaktan kaç?n?n. Kald?rman?z gerekiyorsa da s?rt?n?z? dik tutman?z ve belinizi sa?a, sola ve öne bükmemeniz önemli. Geni? destek yüzeyi sa?lamak için bacaklar? iki yana ay?rmak da faydal? oluyor. Yerden bir e?ya alman?z gerekiyorsa dizlerinizi bükerek e?ilin. Bu hareket, yükünüzü bacaklar?n?za veriyor ve belinizi koruyor. Ayakta uzun süre durmaktan kaç?n?n ve aralarda mutlaka oturarak dinlenmeyi ihmal etmeyin. Dik bir pozisyonda oturun. Oturarak çal???yorsan?z sandalyenin yüksek ve sert bir arkal??? olmal?. Arkal??? s?rt?n?za destekleyin. Ortopedik bir yatak seçin. Yatak seçimi bel a?r?s?na maruz kalmamak için çok önemli. Do?ru seçece?iniz bir yatak kaliteli bir uyku sa?l?yor ve sabahlar? bel a?r?s? ile uyanman?z?n önüne geçiyor. Kilonuza dikkat edin. Fazla kilolar bel a?r?s?n?n ba?l?ca sebepleri aras?nda geliyor. Uzun süre araba kullanmay?n. Araba kullan?rken belinizi destekleyin ve her 2 saatte bir mola verin. Topuklu ayakkab? giymekten kaç?n?n. Yüksek topuklu ayakkab? tercihi bel a?r?s?n? önemli ölçüde tetikliyor."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim