• BIST 1.096
  • Altın 469,339
  • Dolar 7,6448
  • Euro 8,9469
  • Adana : 28 °C
  • Osmaniye : 27 °C
  • İçel : 29 °C
  • Hatay : 28 °C
  • Kmaraş : 29 °C

Hac? Hasan Tepeli Kur’an Kursu hizmet binas? aç?ld?

26.12.2013 17:09
Hac? Hasan Tepeli Kur’an Kursu hizmet binas? aç?ld?
Seyhan Müftülü?ü Hac? Hasan Tepeli Erkek Kur'an Kursu hizmet binas?, Vali Hüseyin Avni Co?, taraf?ndan aç?ld?.

Seyhan Müftülü?üne ba?l? P?nar Mahallesinde bulunan mülkiyeti hay?rsever Hac? Hasan Tepeliye aitken Kuran Kursu olmas? için Türkiye Diyanet Vakf? Seyhan ?ubesine ba???lanan mekan?n tüm eksiklikleri giderilerek bu gün hizmete aç?ld?. üç kattan olu?an Kuran Kursu binas? ba??? yap?ld???nda iki kat olarak ba??? yap?lm??, katlar?n iç bölümünde herhangi bir tasnif yap?lmam?? ve oda ?ekillerini almam??t?. Seyhan Müftülü?ünün Diyanet ??leri Ba?kanl??? teknik heyetiyle yapt??? görü?mede katlar? Kuran Kursu olacak ?ekilde oda projesini çizdirdikten sonra alt kat?n e?itim kat? olarak s?n?flardan olu?mas?n?, bir üst kat?n da yatakhane, dinlenme salonu gibi odalardan olu?mas? projelendirilirken en üstte yeni bir çat? kat? olu?turularak kafeterya, yemekhane ve toplant? salonu olacak ?ekilde projelendirilmi?ti. Bu gün itibariyle katlar?n tamam? bitirilerek iç dizaynlar? yap?larak e?itim kat?ndaki bilgisayar, masa, sandalye e?itim araç gereçlerinin tamam? haz?r hale getirilirken bir üst katta yatak, ranza ve mefru?atlar? ile en üst kattaki  yemek salonuna gerekli olan her türlü malzeme al?narak bölgenin en ça?da? ve en modern binas? haline getirildi. Mülkiyeti ba??? olarak devral?nd?ktan sonra Seyhan Müftülü?ü ve Türkiye Diyanet vakf? Seyhan ?ubesi taraf?ndan maddi finans sa?lanarak bu gün hizmete aç?lmaya haz?r hale getirdiler.
Aç?l?? merasiminde Adana Valisi Hüseyin Avni Co?, Seyhan Kaymakam? Ahmet Okur, Adana ?l Müftüsü Arif Gökce, Belediye Ba?kanlar?, ?lçe Müftüleri, Daire amirleri, Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, din görevlileri ve çok say?da davetli haz?r bulundular. Sabanc? Merkez Camii ?mam-Hatibi Pehlivan Kal?nta?’ ?n okudu?u Kuran? Kerimle ba?layan merasimde aç?l?? konu?mas?n? Seyhan Müftüsü Halil Uzun yapt?. Merasime i?tirak eden Adana Valisi Hüseyin Avni Co? ba?ta olmak üzere herkese ayr? ayr? te?ekkür eden Müftü Uzun, Seyhandaki Kuran Kursu hizmetler ile ilgili say?sal bilgiler verdi.
 Müftü Uzun “Seyhan Müftülü?üne ba?l? 2010 y?l? itibariyle toplam 41 tane Kuran Kursu bulunurken son üç y?l içerisinde yeni 64 tane kuran Kursu hizmete aç?larak say? 105’e ç?km??t?r. Yine 2010 y?l?nda toplam kuran Kursunda 45 adet s?n?f bulunurken son üç y?l içerisinde s?n?f say?s? 171 adet yeni s?n?f eklenerek s?n?f say?s? 216’ya ç?km??t?r. 2010 y?l?nda toplam ö?renci say?s? 925 iken 2013 y?l? itibariyle ö?renci say?s? 8674 olmu?tur. Buna ek programl? s?n?flardaki ö?renci say?lar?n? da ilave edersek ö?renci say?m?z 14012 olmu?tur. Allah’a binlerce hamdü senalar olsun ki; Kuran Kursu hususundaki faaliyetlerimiz ba?ta Say?n Valimizden ald???m?z güç ve enerji sayesinde, Din Görevlisi karde?lerimizin katk?lar?, Belediye Ba?kanlar?m?z, De?erli Kaymakam?m?z, ?l Müftümüz topyekûn Seyhan da Adana’da ya?ayan karde?lerimizden ald???m?z enerji ile bu hizmetimiz gün geçtikçe kat kat artm??t?r ve artmaya devam edcektir. Ben huzurlar?n?zda hepsine ayr? ayr? te?ekkür ediyorum. Herkese dua ediyorum. Alla hepinizden raz? olsun, ?u an aç?l???n? yapaca??m?z Hac? Hasan Tepeli Yat?l? Erkek Kuran Kursumuzun yerini bize ba???layan Hac? Hasan Tepeli beyefendiye yürekten te?ekkür ediyorum. Allah hay?rseverlerin say?lar?n? art?rs?n. Bu yeri biz devrald?ktan sonra üzerinde çok ciddi çal??malar yapt?k. Bilirki?ilerle çal??ma yaparak Diyanet ??leri Ba?kanl???ndan teknik heyet talep ettik. K?sacas? bu isti?arelerin sonucunda Kursumuzu Allah’a binlerce hamd olsun ki bölgenin örnek, ça?da? ve modern Kuran Kursu haline getirdik. Finansman?n?n tamam?n? Türkiye Diyanet Vakf? Seyhan ?ubesi, hay?rsever vatanda?lar?m?z?n katk?lar? ve özellikle Kermeslerden elde edilen gelirlerle Kuran Kursumuz tamamlanm?? oldu. Allah eme?i geçen herkesten raz? olsun. Hepinize yürekten te?ekkür ediyor, Kuran hizmetlerinin ço?almas?nda Rabbim bizlere güç ve kudret nasip etsin” dedi. Müftü Uzun’ nun konu?mas?ndan sonra Adana ?l Müftüsü Arif Gökce yapt??? konu?mas?nda “Allah’a Hamd olsun Kuran Kursu say?m?z gün geçtikçe artmaktad?r. Seyhan Müftülü?ündeki Kuran Kursu faaliyetleri gibi di?er ilçelerimizde de ayn? çal??malar yürütülmektedir. Bu gün itibari ile Adana genelinde Kuran Kursu ö?retici say?s? 800 ü geçmi?tir. Bu Kuran Kurslar?n?n aç?lmas?nda eme?i geçen herkese ve özellikle ba???? yapan Hac? Hasan Tepeli beye huzurlar?n?zda ayr? ayr? te?ekkür ediyorum” dedi. ?l Müftüsünün konu?mas?ndan sonra davete kat?lan vatanda?lar ad?na bir konu?ma yapan Sar?çam Belediye Ba?kan? Ahmet Zenbilci “Kuran Kursu say?lar?n?n ço?almas? vesilesi ile insanlar?m?z daha fazla Kuran? Kerimi ö?renmektedirler. Hz. Peygamber (s.a.v) in buyurdu?u gibi ‘Sizin en hay?rl?n?z Kuran? ö?renen ve ö?retendir’ sözü bizlere yol göstermektedir. Bu mülkü ba???layan Hac? Hasan Tepeli ve ailesine ben te?ekkür ediyorum, Allah kendilerinden raz? olsun. Bu hale gelmesinde eme?i geçen herkese ayr? ayr? te?ekkür ediyorum” dedi. Zenbilci den sonra konu?malar?n? yapan Adana Valisi Hüseyin Avni Co?,  “Bu mekan? ba???layarak Kuran Kursu olarak aç?lmas?na vesile olan Hac? Hasan Tepeli beye bende de te?ekkür ediyorum. Burada yavrular?m?z?n güzel bir ?ekilde dinini, diyanetini ö?renmelerine sebep olan herkese te?ekkür ediyorum. Bu binay? e?itime haz?r hale getiren ba?ta Müftülük olmak üzere eme?i geçen herkesten Allah raz? olsun” dedi. Daha sonra Adana Valisi Hüseyin Avni Co?, hay?rsever Hac? Hasan Tepeli’ yi yan?na davet ederek, hem kendisine te?ekkür etti hem de Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Mehmet Görmezin, yapt??? ba???tan dolay? kendisine gönderdi?i Te?ekkür Belgesini takdim etti. Konu?mas?ndan sonra Seyhan Müftüsü Halil Uzun, Adana Valisi Hüseyin Avni Co?, Seyhan Kaymakam? Ahmet Okur, Sar?çam Belediye Ba?kan? Ahmet Zenbilci ve hay?rsever Hac? Hasan Tepeli’ye çiçek takdiminde bulundu. Aç?l?? kurdelesi kesilmeden önce Seyhan Tepeba? K?z ?mam-Hatip Lisesi Müdürü R?dvan ?anl?türk aç?l?? duas?n? yapt?. Duadan sonra Adana Valisi Hüseyin Avni Co? ve protokol aç?l?? kurdelesini beraber keserek Kuran Kursu binas?n? hizmete sundular. Kuran Kursu binas?n?n katlar?n? ve odalar?n? ayr? ayr? gezen Adana Valisi Hüseyin Avni Co? ve konuklar memnuniyetlerini ifade ettiler. Merasime gelen davetlilere Beyza Piliç taraf?ndan d??ar?da yemek ikram?nda bulunuldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim