• BIST 1.127
  • Altın 499,780
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 20 °C
  • Kmaraş : 16 °C

“Gün Do?madan”-“Me?ime-yi ?eb”

02.12.2013 10:35
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Tansiyonlar? yükseldi?ini, arabulucular?n saf d??? edildi?ini, “özel Dershane Dönü?ümü Tart??mas?”n?n Okyanus ötesinden yap?lan sert aç?klamalarla yeni bir boyut kazand???n? ibretle izliyorsunuzdur, öyle de?il mi, sevgili okurlar.

Geçen makalemizde olay?n tarihsel boyutunda, iktidar?n askerlerden devral?nan miras?n? anlatmaya çal??m??t?k. Oysa günümüzde gelinen nokta, öylesine bir boyuta ta??nd? ki, bir yandan ”Musibetler kar??s?nda di?ini s?k?p sabretmeli” denilirken, öte yandan Balkan Sava?? günleri gibi, “Hâcet Namaz?” ça?r?s? bile yap?ld??? görülmektedir. Kar??l?kl? olarak gittikçe salvolar? büyüyen söz düellosu de?il, gülle at???m?, Medeniyetler Kar??la?mas? Kuramc?s? ?ngiliz Tarihçi Arnold Joseph Toynbee’nin “Meydan Okuma/Yan?tlama”(ChallangeRespond) tezini an?msatmaya ba?lam??t?r. Toynbee, bu kuram?nda tarihteki Haçl? Seferlerini örnek vererek, aç?klarken tüm meydan okumalar?n Bat?’dan geldi?ini, do?al olarak Do?u da içgüdüsel olarak kendini korudu?unu ifade etmi?tir. Bu tezin günümüz versiyonunda yer itibar?yla Bat?dan, Okyanus ötesinden yap?lan zehir zemberek aç?klamalarla, Bat? klasik meydan okumas?n? yaparken, iktidar da temkinli ve fakat kararl? bir biçimde cevap verme yetisini ortaya koymaya azami dikkat göstermektedir.

Okyanus ötesinden yap?lan aç?klamalarda özellikle Osmanl?ca isim tamlamalar?yla bir ?eyleri gizleme çabalar? hepsinden fazla dikkat çeker mahiyet ald??? da görülmektedir. Yap?lan aç?klamalarda, o günün ko?ullar?na göre kullan?lan “Mâ’?er-i vicdan, hüsn-i zann, me?ime-yi ?eb” hepsinden fazla dikkat çekmi?tir. Gelin ?imdi her bireri gelecekte yap?lacaklar? gizemli bir ?ekilde anlatan bu isim tamlamalar?n?n ne anlama geldi?ini birer birer anlamaya çal??al?m.

Bunlardan birincisi yanl?? bir biçimde kullan?lan “Mah?er-i “de?il”, Türkçe literatüre Sosyolog Durkheim çevirileri ile giren “kolektif vicdan” anlam?na gelen “Mâ’?er-i vicdan”d?r. Bireylerden ba??ms?z olarak toplumun sahip oldu?u ortak bilincin, ayn? zamanda bir ortak vicdan tezine dayanmaktad?r. Demokrasi geli?iminin bir gere?i olarak son zamanlarda çok ve s?kça kulland???m?z “Mâ’?er-i ak?l”, ortak ak?l da bunlardan biridir. Dershane tart??mas?nda Okyanus ötesinden gelen tenbihatta ise, bu olgunun “Mâ’?er-i vicdan”da de?erlendirilmesi gerekti?i özellikle vurgulanmaktad?r.

?kincisi, “hüsn-i zann”d?r. Ki?ilerin kesin bilgi sahibi olmad?klar? durumlarda, içeriklerini anlamad?klar?, nedenlerini bilmedikleri olay, davran?? ve bu davran??? gerçekle?tiren ki?i hakk?nda olumlu dü?ünce sahibi olmalar? görü?üdür. 2004 MGK kararlar?n?n aç?klamas?nda paradigmatik bir durum olarak de?erlendirilmesinin gerekti?i özellikle ye?lendi?i görülmektedir.

üçüncüsü ise pasif bir meydan okumay? içeren Farsça kökenli “Me?ime-yi ?eb” tamlamas?d?r. Daha önce S?z?nt? dergilerinde de yer alan bu tabir, “Gün do?madan” anlam?ndad?r. Geçmi?teki güzel günlerin bir bir kararmas?na ra?men ümitsizli?e dü?ülmemesi gerekti?i ifade edilerek, "ama kim bilir belki de bunca sapma ve kaymalardan sonra bir gün yörüngenin bulunaca?? ve yeniden kendi derinliklerinde uyan?laca??” ikaz?n? içinde bar?nd?rmaktad?r.

“Âbisten-i safâ vü kederdir leyâl hep,

Gün do?madan me?îme-i ?ebden neler do?ar."

“Gece, daima sevinç ve kedere gebedir.

Gün do?madan gecenin karn?ndan neler do?ar.”

Bekleyip buzlar eriyince ortaya ç?kan çamuru ve çamurlu sular? görece?iz. ?n?allah ülkem ve ülkemin güzel insanlar? zarar görmez.

Ancak takipçilerinize bir de a?a??daki tenbihat? yapt?ysan?z, gelecek hemi de yak?n gelecek çok ?eylere gebedir, demektir:

“Firavun aleyhinizde ise, isabetli bir yolda yürüyorsunuz, demektir. Karun aleyhinizde ise, isabetli bir yolda yürüyorsunuz, demektir… Vur kazmay?, Da?lar? deviren Ferhat, ço?u gitti az? kald?.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim