• BIST 1.112
  • Altın 475,805
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Adana : 22 °C
  • Osmaniye : 20 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 21 °C
  • Kmaraş : 19 °C

Engelsiz Ya?am Alfabesi Projesi

21.11.2013 08:55
Engelsiz Ya?am Alfabesi Projesi
Yüre?ir Belediyesi ile Art? özel E?itim Gönüllüleri Derne?i’nin birlikte düzenledi?i “Engelsiz Ya?am Alfabesi” projesi hayata geçti.

Moderatörlü?ünü Art? özel E?itim Gönüllüleri Derne?i Ba?kan? Didem Sürenlerin yapt??? “Genetik Tan?mlama ve Hamilelik” konulu seminere Genetik Uzman? Dr. özge Yüre?ir, Kad?n Do?um Uzman? Prof. Dr. Cüneyt Evrüke ve Seyhan Müftülü?ü din görevlisi konu?mac? olarak kat?ld?.
Yüre?ir Belediyesi Kültür Evleri Yavuzlar Engelli Koordinasyon Merkezi’nde çok say?da vatanda??n kat?ld??? seminerin aç?l?? konu?mas?nda yo?un kat?l?m?n kendilerini çok mutlu etti?ini söyleyen Art? özel E?itim Gönüllüleri Derne?i Ba?kan? Didem Sürenler, “Bizler E?itimin önemine fazlaca dikkat çeken anne-babalar?z. Ailesinde, anne-baba, karde? veya çocu?unda dezavantaj veya bir engellilik durumu var ise o ailede e?itimin neden daha fazla önemli oldu?unu irdeleyen bir grup gönüllüyüz. Her dönem toplumun biraz daha fazla bu i?e dikkatini çekmek, birlikte ya?aman?n kolay oldu?unu anlatmak, bir engellinin neye ihtiyac? oldu?unu o söylemeden de ke?fetmeyi getiren bir e?itim süreci dü?ünüyoruz. Bu gün bu projede yapaca??m?z ilk çal??mada daha engel tespit edilmeden neler yapmam?z gerekli, olu?umunu nas?l engelleriz, ama olu?mu?sa da neler yapabiliriz bunlara bakaca??z. Bu 4 etapl?k bir proje. 15 gün arayla ayn? merkezde yap?lacak. Dört a?amal? bu projeyi, engellinin dünyaya gelmeden önce genetik tan?mlamayla ba?latan ama sonuçta istihdam?na kadar giden bir yelpazeyi uzman arkada?lar?m?zla birlikte sizlere anlataca??z” dedi.
Genetik hastal?klar?n do?um öncesi tan?s?na aç?kl?k getirerek konu?mas?na ba?layan T?bbi Genetik Uzman? Dr. özge Yüre?ir ise, “Boyumuzun, zekam?z?n ne olaca??, organlar?m?z?n nas?l çal??aca?? gibi birçok özellikler genler arac?l???yla anne babalardan geçiyor. Bilinen bir geni ilgilendiren hastal?k varsa bunlar? tan?mak mümkün. Bir de kromozom hastal?klar? dedi?imiz geni? bir grup var. Genetik hastal?klar?n do?um öncesi dönemde saptanmas?, birçok disiplinin birlikte çal??mas?n? gerektiren zor bir süreçtir. öncelikle do?um öncesi tan? demek birçok ki?inin yanl?? alg?lad??? gibi hamilelikte bir hastal??a tan? koyup, gebeli?i sonland?rmak anlam?na gelmemektedir. Do?um öncesi tan?n?n temel felsefesi risk alt?ndaki ailelere sa?l?kl? çocuk sahibi olma ?ans?n?n verilmesi için t?bbi olanaklar? kullanmaya dayan?r. K?saca do?mam?? bir bebe?e daha anne karn?ndayken tan? koyma süreci diyebiliriz. 'önce hastal?k var m?? Yok mu? Bunun cevab?n?n verilmesi gerekiyor. Aileyi gebelik sürecinde ne problemler bekliyor? Do?um gerçekle?irse devam?nda neler olabilir? Sonraki gebeliklere bunun etkisi nedir?' gibi sorular?n cevaplanmas? gerekiyor. ?lk a?amada koruyucu önlemlerden söz edebiliriz. Bunlar son derece basit önlemlerdir: sözgelimi annenin do?ru ve yeterli beslenmesi ile bebekte görülebilecek birçok hastal?k önlenebilir. Anne ba????kl???n?n desteklenmesi son derece önemli. Radyasyon, kimyasal maddeler gibi baz? çevresel nedenler çok ciddi do?umsal anomalilere yol açabiliyor, bunlar? önlemek mümkün. Ayr?ca preimplantasyon genetik tan? dedi?imiz bir yöntem mevcut; bu yöntemle özellikle genetik hastal??? olan riskli ailelerde daha gebelik olu?madan sa?l?kl? embriyoyu seçip transfer etmek böylece sa?l?kl? gebeli?e sahip olmak mümkün olabiliyor. Var olan bir hastal??a do?um öncesi dönemde tan? konulduktan sonra aile bilgilendirilerek seçenekler anlat?l?r ve tamamen ailenin istekleri do?rultusunda yap?lacak i?leme karar verilir. Baz? hastal?klar?n rahim içerisindeyken tedavi edilmesi mümkün” diye konu?tu.
Genetik hastal?klar?n do?um öncesi dönemde riskli olan ve olmayan yöntemlerle tan?nabilece?inden söz eden Kad?n Do?um Uzman? Prof. Dr. Cüneyt Evrüke de, ultrasonografik görüntüleme yönteminin kromozom hastal?klar?n? tan?madaki önemine de?indi. Kromozom hastal?klar?n?n tan?s?n da risksiz yöntem olarak genetik ultrasonografinin gücünden, Plasentadan, göbek kordonundan ve bebek s?v?s?ndan örnek alman?n risklerinden de bahseden Prof. Dr. Evrüke, ailelerin gebeli?in devam? konusunda karar vermede bilinçli davranmalar? gerekti?ini sözlerine ekledi. Sa?l?k problemi olan birkaç aileye tedavilerini üstlenme sözü veren Prof. Dr. Evrüke, “Hastaneye yan?ma gelirseniz sizlere sahip ç?kaca??m” demesi üzerine kat?l?mc?lardan yo?un alk?? ald?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim