• BIST 1.127
  • Altın 501,460
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 26 °C
  • İçel : 26 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 26 °C

D?? Politikada Avut(ma)’dan Gerçekli?e

11.12.2013 11:03
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türk D?? Politikas?nda ya?an?lan sürekli gelgitler Türkiye Cumhuriyetinin itibar?n? zedeledi?i gibi, her zaman ba?vurulan bir ülke konumundan; gerekti?inde ba?vurulan bir ülke konumuna gerilenmesine de yol açm??t?r. Gelinen bu duruma istatistikî veriler penceresinden bak?ld???nda, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakf? (TESEV) "Ortado?u'da Türkiye Alg?s? - 2013"raporu[1] ile 'bölgedeki en sevilen ülke' özelli?ini büyük ölçüde yitirmi? oldu?u görülmü?tür. Yine, Kadir Has üniversitesince haz?rlanan "Türk D?? Politikas? Kamuoyu Alg?s?-2”ara?t?rmas?[2]’yla da Ortado?u bölgesine yönelik mevcut Türk D?? Politikas? ülke kamuoyunda 'ba?ar?s?z' bulunmaya ba?lanm??t?r.

Türkiye'nin her ?eye ra?men Ortado?u bölgesinde belli oranda devam eden bir a??rl??? bulunmaktad?r. Ancak ülke ç?karlar?n? ön plana alan baz? konularda zaman zaman kaç?n?lmaz olarak d?? politikada taraf olunmas? nedeniyle Ortado?u bölgesindeki belirgin ülkelerde tepkiler de görülebilmektedir. M?T ve MOSSAD’?n yeniden ili?ki tesis etmesinden de anla??lmaktad?r ki, ?ran ABD yak?nla?mas?ndan son derecede rahats?z olan ?srail, ?imdilerde Türkiye ile olan ili?kilerini düzeltmeye do?ru h?zla yol almaktad?r. ?ki otantik bölge ülkesi ?srail ve Türkiye hiç kimselere gereksinim duymadan sonunda do?ru yolu da bulabileceklerdir. çünkü ?srail ve Türkiye Cumhuriyeti bölgede dostlu?a mahkûm iki ülkedir.

Di?er yandan dünyaya küresel bir biçimde makro seviyeden bak?ld???nda ise, II. Dünya Sava??ndan bu yana yer küreyi biçimlendirmeye çal??an “Pax Anglo-Amerikano”’ birlikteli?inin de çatlamaya ba?lad??? duyumsanmaktad?r. 'Güne? Batmayan ?mparatorluk' konumundaki Büyük Britanya ?mparatorlu?u, XXI. Yüzy?l?n Asya ve Pasifikte ?ekillenece?i ütopyas?ndan hareketle eski sömürgeleri Hindistan ve çin'i de arkalar?na alarak, Rusya’n?n da bu düvel-i muazzama birlikteli?ine kat?lmas?yla dünyay? yeniden biçimlendirmeyi ummaktad?r. ABD’nin, GOKAP (Geni?letilmi? Ortado?u ve Kuzey Afrika Projesi) bölgesine kar?? bir çe?it bezginlik ve yorgunluk olu?mas?n?n en önemli nedenlerden biri de ?ngiltere ve ?srail marifetiyle Irak bata??na çekilmi? olmas?n?n bilincine varmas?d?r. Bizzat Ba?bakan Erdo?an taraf?ndan biçimlendirilen Suriye politikas?nda Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmas?na kar??n ABD’nin bölgeye gelmedeki isteksizli?i bu dü?ünceyi aç?klar mahiyettedir. Di?er taraftan Türkiye’nin bizzat Cumhurba?kan? taraf?ndan ?ngiltere Kraliçesi düzeyindeki üst düzey ili?kileri ABD’nin bölgeden tasfiye edilmesine yönelik olabilece?i de dü?ünülmektedir. ABD ile ?slam ülkelerinin aras?n? açan Büyük Britanya ABD'yi bölgeden uzakla?t?r?p, Türkiye-Kürdistan ve ?srail ile ittifak kurman?n da özlemleri içersindedir. Bu ?ekilde, Birinci Dünya Sava??ndan sonra tabiri caizse, Ortado?u’da istikrar sa?lanmamas? için cetvelle sorunlu s?n?rlar çizen ?ngiliz ?stihbarat Servisi (British Intelligence Service BIS) ’nin krallar? atayan en güçlü ajan? Gerthrude Bell ve arkada?lar?n?n biçimlendirdi?i Ortado?u ve Asya'ya tekrardan dönü? yapmay? planlamaktad?r. ABD Monreo doktrini gere?i bölgeden tasfiye edilmeyi içine sindiremez ise, görünen odur ki, M?s?r’daki darbe ile kendine müzahir askerleri i?ba??na getirmesi, ?ran ABD yak?nla?mas? sonucu ?ran, Türkiye ve Pakistan ile birlikte Amerikal? N.J. Spykman’?n ünlü “Kenar Ku?ak Kuram?”n?n CENTO bölümünü tekrardan in?a etmeye yönelebilece?i de?erlendirilmektedir.

Ne diyelim, “Hay?rlara vesile olur, ?n?allah”…

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Emre Firat
11 Aral?k 2013 çar?amba 14:40
14:40
Gercekten basarili bir makale ileri gorusluluk ve gundem analizinin mukemel uyumu
5.46.24.248
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim