• BIST 1.331
  • Altın 459,782
  • Dolar 7,7608
  • Euro 9,4277
  • Adana : 9 °C
  • Osmaniye : 11 °C
  • İçel : 16 °C
  • Hatay : 11 °C
  • Kmaraş : 9 °C

çocuklarda cinsel istismar uyar?s?

02.12.2013 09:28
çocuklarda cinsel istismar uyar?s?
Psikolog Gürdal Görhan, çocuklarda cinsel istismar konusunda aileleri uyard?. Görhan, cinsel istismar?n son y?llarda psikolojik ve toplumsal geli?melere paralel olarak daha fazla aç??a ç?kt???n? söyledi.

Adana Doktor Ekrem Tok Ruh Sa?l??? ve Hastal?klar? Hastanesinde Psikolog Gürdal Görhan ?MKB ?lkokulu’nda velilere “çocuk ?hmali ve ?stismar?” konulu seminer verdi. çocuk istismar?n?n fiziksel, duygusal ve cinsel ?eklinde gerçekle?ebilece?ine dikkat çeken Gürdal Görhan, fiziksel istismar?n en yayg?n ve gözle görülür istismar ?ekli oldu?unu, ancak cinsel istismar?n son y?llarda psikolojik ve toplumsal geli?melere paralel olarak daha fazla aç??a ç?kt???n? kaydetti.
Cinsel istismara maruz kalan çocuk say?s?n?n tüm dünyada oldu?u gibi ülkemizde de adli vaka olarak yans?yandan daha yüksek oldu?unun bilindi?ini ifade eden Psikolog Görhan cinsel istismarda risk faktörlerini ?öyle s?ralad?:
“Ebeveynlerin alkol veya madde sorunu olmas?, kalabal?k ailelerde ayn? odada ya?anmas? ve yataklar?n ayn? ortamda bulunmas?, ailede çocu?a kar?? a??r? ilgisizlik. ?stismarc?lar birçok ki?inin dü?ündü?ü gibi toplumda olumsuz özellikleriyle dikkat çeken ki?iler olmayabilir. Aksine toplum içinde hiç kimsenin istismarc? olabilece?ine ihtimal vermedi?i sayg?n ki?iler olabilirler. Kald? ki çocuklarda cinsel istismar vakalar?nda istismarc?lar?n yakla??k yüzde 80 oran?nda aileden ve yak?n akrabalardan oldu?u görülmektedir. Yani çocuklar daha çok akrabalar? ve tan?d??? ve güvendi?i ki?iler taraf?ndan cinsel istismara u?ramaktad?rlar. ?stismarc? önce çocu?un güvenini kazanmakta daha sonra cinsel istismar? sevgi gösterisi gibi gerçekle?tirmektedir. ?stismara u?rayan çocuk utand??? için, tacizciyi korumak ya da kendisini suçlu hissetti?i için istismar? birilerine söyleyememektedirler. ?stismara u?rad???n? söyledi?inde ise istismarc? aileden biriyse ebeveynleri taraf?ndan yalan söylemekle itham edilebilmektedirler."
OKUL öNCES? E??T?M ?ART
Cinsel istismar? önlemek için çocuklara okul öncesi dönemde cinsel e?itim verilmesi gerekti?ini belirten Görhan, "öncelikle çocu?un cinsellikle ilgili bütün sorular?na aç?k, net ve anla??l?r cevaplar verilmelidir. çocu?a hay?r deme becerisi ö?retilmeli ve bedenine özellikle mayo giydi?i bölgelerine birisi dokunmak istedi?inde veya öpmek istedi?inde “Hay?r demesini, yüksek sesle ba??rarak yard?m istemesini, h?zla oradan uzakla?mas?n?” ö?retmek önemlidir" dedi.
Cinsel istismara u?rayan çocuklarda fiziksel belirtilerin bulunmayabilece?ini bu nedenle istismar?n çok kolay anla??lmayabilece?ini ifade eden Görhan ?öyle devam etti:
"Ancak okul öncesi dönemde çocu?un çizdi?i resimlerde ve oyunlar?nda cinsellikle ilgili belirgin vurgular?n olmas? istismar?n sorgulanmas?n? gerektirir. Ayr?ca alt ?slatma ya da d??k? kaç?rman?n da aniden ba?lamas? istismar olas?l???n? dü?ünmemizi sa?layabilir. Okul çocuklar?nda içe kapanma, ders ba?ar?s?nda dü?me, huzursuzluk, sinirlilik, davran?? problemleri, istismarc? aileden biriyse ondan uzak kalmaya çal??ma gözlenebilir. çocu?unuzun istismara maruz kald???n? dü?ünüyorsan?z bunu ona sürekli soru sorarak ö?renmeye çal??mak yerine bir uzmandan yard?m alman?z daha do?rudur. çocu?un bunu bir çok ki?iye anlatmak yerine bir ki?iyle payla?mas? uygun bir davran??t?r. E?er çocu?unuzla ileti?iminiz sa?l?kl?ysa ya?anacak ne olursa olsun o sizinle payla?arak sorunlar? çözece?ini dü?ünüyorsa bu iyi bir durumdur. çünkü ileti?im sorunu olan ailelerde istismara u?rayan çocuklar bu durumu anne babalar?ndan saklamakta ve böylece istismar devaml? bir hal almaktad?r. ?stismar uzun süreli tedavi gerektirir. Böyle bir durumla kar??la?t???n?zda yasal süreci takip etti?inizde çocu?unuzun tedavisi de yap?lmaktad?r.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim