• BIST 1.087
  • Altın 468,986
  • Dolar 7,6148
  • Euro 8,9402
  • Adana : 21 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 24 °C
  • Hatay : 22 °C
  • Kmaraş : 20 °C

CHP'li Akay: Yard?m yapmak belediyelerin görevi

06.01.2014 10:41
CHP'li Akay: Yard?m yapmak belediyelerin görevi
CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, yerel yönetimlerin kad?nlara, çocuklara, özürlülere, ya?l?lara ve dü?künlere özel hizmetler sunmas?n? sa?layacak yetkilere sahip oldu?unu söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday?  Kemal Akay, y?llar önce ekmek bulmak için yurtlar?ndan olan say?s?z insan?n bugün Adana'da ucuz ekmek aray???nda oldu?unu belirterek, “Geçim kayna?? bulunmayan, her türlü istismara ve tehlikeye aç?k ailelere g?da, giyecek, bar?nma, sa?l?k, e?itim yard?m? yapmak yerel yönetimin görevleri aras?ndad?r” dedi.

“YARDIM AMAçLI KURUMLAR OLU?TURULMALI”

Belediyelerin, sosyal güvenlik ?emsiyesinden yararlanamayan ki?ilere yard?m etmesi gerekti?ini dile getiren CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, bu amaçla sosyal yard?m amaçl? kurumlar?n olu?turulmas?n?n yararl? olaca??n? söyledi.

“A?EVLER? KURULMALI”

Huzurevleri, bak?mevleri, yeti?tirme yurtlar?, kre?ler, rehabilitasyon merkezleri gibi tesislerin ya do?rudan belediyeler taraf?ndan yap?lmas? ya da ilgili kurulu?larla i?birli?ine gidilerek onlara katk?da bulunulmas? gerekti?ini vurgulayan Akay, en fazla i?sizin bulundu?u kentlerden olan Adana’da çal??an çok fazla ki?inin de ancak s?n?rl? olanaklara sahip oldu?una dikkati çekti.  Akay, “Bu ortamda ihtiyaç sahiplerine yap?lacak yard?mlar ya do?rudan olmal? ya da ki?inin harcama yükünü azaltmal?d?r. Y?llar önce ekmek bulmak için yurtlar?ndan olan say?s?z insan ?imdi Adana'da ucuz ekmek aray???ndad?r. Tarihsel bir kurumumuz olan a?evlerinin belli semtlere kurulmas? beslenme yetersizli?i içindeki pek çok insan?m?za en az?ndan bir dayanak olacakt?r” diye konu?tu.

“YARDIMLAR MAHALLE MERKEZLER?NDE YAPILMALI”

Geçim kayna?? bulunmayan, her türlü istismara ve tehlikeye aç?k ailelere g?da, giyecek, bar?nma, sa?l?k ve e?itim yard?m? yapman?n yerel yönetimlerin görevleri aras?nda oldu?unun alt?n? çizen CHP’li Akay, ihtiyaç sahiplerine yap?lan yard?mlar?n, olu?turulacak mahalle merkezlerinde yap?lmas?n?n da hizmetin do?ru yere ula?mas? ve denetimi aç?s?ndan önemli oldu?unu kaydetti.

”DAR GEL?RL?LER?N G?DERLER? AZALTILAB?L?R”

E?itim, sa?l?k, ula??m, beslenme, içme suyu ve di?er alanlarda yap?lacak müdahalelerle dar gelirli yurtta?lar?n giderlerinin azalt?labilece?ini belirten Akay, böylece dolayl? olarak yard?m sa?lanabilece?ini ifade etti.  Yerel yönetimlerin kad?n, çocuk, özürlü, ya?l? ve dü?künlere özel hizmetler sunmas?n? sa?layacak yetkilere sahip oldu?unu an?msatan Akay, toplum deste?iyle bu konuda yap?labileceklerin son derecede fazla oldu?unu söyledi.

YAPILAB?LECEKLER

Akay, “Yoksullukla mücadeleyi ‘sosyal hak’ kavram? etraf?nda ve hak temelli bir sosyal yard?m anlay??? içine almak laz?m. Yard?mlar ?effaf ölçütler temelinde belirlenmi? ve a?a??lay?c? olmayan bir ?ekilde yap?lmal?. Keyfi, düzensiz, finansman? belirsiz yard?mlar ne yaz?k ki adeta sadaka ?eklinde olmaktad?r. Muhtaç ki?ilere, üreticiden sa?lanacak yumurta, süt, tavuk gibi ürünlerin ücretsiz ya da çok az ücretle verilmesi sa?lanabilir. Mahalle muhtarlar? vas?tas? ile yoksullar?n saptanmas? ve yard?m?n öncelikle bunlara yap?lmas? ve yard?mseverlerin de katk?lar? ile düzenli yemek ç?karma, bunlar? tüm y?l boyunca muhtarl?k arac?l??? ile da??t?lmas? gerekli. Yoksul ailelerin çocuklar?n? okula göndermeleri için de yard?mlar yap?labilir. Okullarda herkese düzenli bir ö?ün yemek, süt ve meyve verilmesi, ya?l?lar için, huzur evi anlay???n?n d???nda, ya?an?labilir, severek ve isteyerek kullan?lan sa?l?kl? ya?am mekânlar? yaratmak da yap?labilecek di?er sosyal yard?mlardan baz?lar?d?r. Ayr?ca, çocuklar?n ve gençlerin yan?nda kad?nlar, ya?l?lar, engelliler gibi toplumun di?er dezavantajl? gruplar?na hizmet eden toplum merkezlerinin say?lar?n? artt?rmak ve daha aktif hale getirmek de önemlidir”.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim