• BIST 1.320
  • Altın 466,657
  • Dolar 7,8975
  • Euro 9,5744
  • Adana : 20 °C
  • Osmaniye : 15 °C
  • İçel : 19 °C
  • Hatay : 13 °C
  • Kmaraş : 11 °C

CHP'li Akay: Kad?nlar olmadan ba?ar? olmaz

04.12.2013 11:43
CHP'li Akay: Kad?nlar olmadan ba?ar? olmaz
CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, gelece?in ancak kad?n-erkek birlikteli?iyle ?ekillenebilece?ini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, “Kurtulu? Mücadelesi” sonunda ça?da? dünyaya ad?m atan Türkiye’de kad?n?n da toplumda söz sahibi olmas?n? gerektiren ad?mlar?n Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk taraf?ndan at?ld???n? belirtti. Kad?nlar?n toplumsal ya?amdaki önemine vurgu yapan Akay, toplumdaki ba?ar?s?zl?klar?n kad?nlar?n göz ard? edilmesinden kaynakland???n? belirtti. Akay, “ça?da? toplumun geli?mesi için kad?n-erkek aras?ndaki e?itli?in sa?lanmas? zorunluluktur. Kalk?nman?n her alanda eksiksiz gerçekle?mesi, kad?n?n ya?am?n her alan?nda var ve etkin olmas?yla mümkündür. Gelecek ancak kad?n-erkek i?birli?i ile ?ekillenebilir” dedi.

KADINA SEçME VE SEç?LME HAKKININ VER?L???N?N 79.YILI

Türk kad?n?na seçme ve seçilme hakk?n?n verili?inin 79. y?ldönümü dolay?s?yla bir mesaj yay?nlayan CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, 5 Aral?k 1934 tarihinde TBMM’de Türk kad?nlar?na milletvekili seçme ve seçilme hakk? tan?yan anayasa de?i?ikli?inin kabul edildi?ini an?msatarak, 5 Aral?k’?n bu nedenle Türkiye’de Kad?n Haklar? Günü olarak kutland???n? aktard?.

 “TOPLUMDAK? BA?ARISIZLI?IN NEDEN? KADINLARIN YOK SAYILMASI”

Kad?nlar?n toplumsal ya?amdaki önemine vurgu yapan CHP’li Akay, toplumdaki ba?ar?s?zl?klar?n nedeninin kad?nlar?n göz ard? edilip yok say?lmas? oldu?unu ifade etti. Akay, “1934’te Medeni Kanun’la, Türk kad?n? Avrupa’n?n en uygar ülkelerinden önce önemli haklar elde etti. ?sviçre, Fransa gibi ülkelerden çok önce kad?nlar seçme ve seçilme haklar?na kavu?tular. 1930’larda Avrupa’n?n pek çok ülkesinde kad?n milletvekili bulunmazken Türkiye’de sonraki y?llarda eri?ilemeyen oranda kad?n milletvekilimiz oldu” diye konu?tu.

 “KADININ ETK?N OLMADI?I YA?AM HER ZAMAN EKS?K KALACAKTIR”

Kad?nlar?n, Kurtulu? Sava??’n?n görünmeyen kahramanlar? oldu?unu dile getiren Akay, sava? meydan?n?n gerisindeki ekonomi, sa?l?k, e?itim ba?ta olmak üzere tüm sorunlar?n çözümcüsünün kad?nlar oldu?unu kaydetti. Akay, ça?da? toplumun geli?mesi için kad?n-erkek aras?ndaki e?itli?in sa?lanmas?n?n ?art oldu?unu belirtti.

“KALKINMA KADIN-ERKEK E??TL???YLE GERçEKLE?EB?L?R”

Kalk?nman?n her alanda eksiksiz gerçekle?mesinin, kad?n?n ya?am?n her alan?nda var ve etkin olmas?yla olanakl? oldu?unu vurgulayan CHP’li Akay, “Gelecek ancak kad?n-erkek i?birli?i ile ?ekillenebilir. Kad?n?n etkin olmad??? toplumsal ve siyasal ya?amda, bar?? ve karde?lik her zaman eksik kalacakt?r” ?eklinde konu?tu.

“YEREL YöNET?MLER KADINA DAHA çOK öNEM VERMEL?”

Küçük, büyük demeden her türlü sorunu an?nda ve oldu?u yerde çözme görevini üstlendikleri için yerel yönetimleri “feminen” olarak niteleyen CHP’li Akay, bu nedenle yerel yönetimlerin yap?s?na kad?n? daha çok katmak ve kad?nlar?n sorunlar?na öncelikle önem vermek zorunda oldu?unu söyledi.

 “HER ALANDA E??TS?ZL?K SöZKONUSU”

Günümüzde kad?nlar?n çal??ma ya?am?nda istihdamda, üretimde, ekonomik kaynaklara,  finansal varl?klara eri?imde ve gelir da??l?m?nda e?itsiz konumda oldu?unu vurgulayan CHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday Aday? Akif Kemal Akay, “Kad?nlar için bu durum, en temel insan hakk? olan ya?ama hakk?na tam olarak sahip olamamaya kadar varan bir dizi sorun yaratmaktad?r. Kad?n sorunu, e?itsiz ili?kiler içeren her alan gibi, toplumsal ya?am?n çözülmesi gereken sorunlar?ndand?r ve çözümü ancak bütüncül bir bak??la mümkündür” dedi.

 ‘’KADINLARIMIZ GELECE?E SAH?P çIKSIN’’

?leti?imsizli?in, kavgac?l???n egemen oldu?u günümüz toplumunda, gerçek anlamda ya?anacak bir demokrasi için kad?nlar?n güçlü özelliklerine, duyarl?l??a, ho?görüye ve empatiye ihtiyaç duyuldu?unu ifade eden Akay, kad?nlar? her zamankinden daha fazla gelece?e sahip ç?kmaya ça??rd?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim