• BIST 1.087
  • Altın 467,947
  • Dolar 7,6148
  • Euro 8,9402
  • Adana : 27 °C
  • Osmaniye : 24 °C
  • İçel : 29 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 27 °C

Ceyhan'da kurtulu? co?kusu so?uk hava dinlemedi

11.01.2014 12:14
Ceyhan'da kurtulu? co?kusu so?uk hava dinlemedi
6 Ocak Ceyhan'?n dü?man i?galinden kurtulu?u nedeniyle Ceyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal ??ler Müdürlü?ü taraf?ndan organize edilen "Kurtulu? Konseri" Ceyhan Nam?k Kemal Mahallesi Konser Alan?’nda gerçekle?ti.

6 Ocak Ceyhan'?n dü?man i?galinden kurtulu?u nedeniyle Ceyhan Belediyesi Kültür ve Sosyal ??ler Müdürlü?ü taraf?ndan organize edilen "Kurtulu? Konseri" Ceyhan Nam?k Kemal Mahallesi Konser Alan?’nda gerçekle?ti.

6-ocak-ceyhanin-dusman-isgalinden-kurtulusu-004.jpg

Program?n aç?l?? konu?mas?n? yapan MHP Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Ceyhan Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü, "Kurtulu? Bayramlar?'n?n içleri bo?alt?larak sade bir törenmi? gibi yap?lmaya ba?lanmas? kabul edilemez. 5 Ocak'ta Adana’n?n kurtulu? gününde bizzat buna ?ahit oldum. ?ehit aileleri, dernek ba?kanlar? ve ellerini, ayaklar?n? kaybetmi? gazilerimiz ve halk?n tören alan?na al?nmad??? bir bayram kutlamas? gördük. ‘Bu Halk?n kurtulu? bayram? ise niye al?nm?yor’ diye kimse de sormuyor. Adana'n?n bu kadar sahipsiz kalmas? kabul edilemez." dedi.

6-ocak-ceyhanin-dusman-isgalinden-kurtulusu-002.jpg

Ba?kan Sözlü, Adana gibi Ceyhan'da da kurtulu? bayram?n?n bir çelenk töreniyle geçi?tirilmesinin yanl?? oldu?unu vurgulayarak, "Ceyhan'da Kurtulu? co?kusunu doya doya kutlamak istiyoruz. Bunun kime ne zarar? var anlam?? de?ilim. Vali'de Kaymakam da devletin Valisi ve Kaymakam? olmak durumdad?r. Ama her ?eye ra?men bizler, alternatif bayram kutlamas? yaparak halk?m?z?n kurtulu? co?kusunu yine halk?m?zla birlikte ortaya koyaca??z. Unutturulmak ve yok edilmek istenilen kurtulu? programlar?n? in?allah siz de?erli hem?erilerimizin kat?l?m?yla bu ?ekilde telefi etmeyi ve inad?na kutlamaya; Cumhuriyetin, demokrasinin ve milletimizin kültürünü ya?atmay? inad?na devam ettirece?iz. " Dedi.

6-ocak-ceyhanin-dusman-isgalinden-kurtulusu.jpg

üç dönemdir Ceyhan Belediye Ba?kanl??? yapt???n? vurgulayan Ba?kan Sözlü,” bir siyasi itibar?m?z, bir de?erimiz varsa bunu öncelikle siz de?erli hem?erilerimize borçluyuzdur. Demokratik kültür aç?s?ndan üç dönemlik belediye ba?kanl??? yapmak, hem bir ?ehir için hem halk?m?z için hem de siyasetçinin kendisi için yeterli ve de?erli bir süredir. Siyasetçi hem?ehirlerini b?kt?rmamal?, usand?rmamal?d?r. Yeniden görev üstlenmek noktas?nda elbette yeni f?rsatlar vard?r. Onlar? kendisine hedef seçmelidir. Yeni yasa ile Ceyhan’?m?z da büyük?ehrin dâhilinde olmu?tur. Allah nasip ederse Ceyhan’?n da Belediye Ba?kan? olmaya devam edecek ?ekilde sizlerin de müsaadesiyle ve en önemlisi de sizlerden ald???m büyük güçle Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???’na partim taraf?ndan aday gösterildim. ?n?allah bu bir veda olmayacak. Bu Ceyhan’dan ayr?l?k de?ildir, Hüseyin Sözlü yine Ceyhanl?lar?n Belediye Ba?kan? olacakt?r. Ben Ceyhan’dan kopmay? hiç dü?ünmüyorum.  Evim Ceyhan’da, Ceyhan’da büyük?ehrin bir parças?d?r. Ceyhan’da ya?amaya devam edece?im, Ceyhan’a hizmet etmeye devam edece?im. 30 Mart 2014 Seçimlerinden sonra sizlere söz veriyorum ki Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???’n? Ceyhan’a getirece?im. Bu vesile ile ba?ta Ceyhan olmak üzere yurdumuzun dü?man i?galinden kurtulu?unu sa?layan ba?ta Mustafa Kemal Atatürk ve aziz arkada?lar?na; ebediyete göçen tüm ?ehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor ve onlar? minnetle an?yoruz” ?eklinde konu?tu.

6-ocak-ceyhanin-dusman-isgalinden-kurtulusu-001.jpg

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varl? ise yapt??? konu?mas?nda Hüseyin Sözlü’nün ba?ar?l? çal??malar?ndan sonra Adana’ya aday oldu?unu belirilerek, “Adana’da ve di?er ilçelerde ula?abilece?imiz kim varsa mutlaka onlar?n oylar?na talip olmam?z laz?m. Allah’?n izni ve sizlerin deste?iyle Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl???’n? partimize ve Hüseyin Ba?kan?m?za kazand?ral?m. Ceyhan’da da çok de?erli bir aday?m?z vara. 30 y?l Ceyhan Ticaret Odas? Ba?kanl???’n? ba?ar?yla yürütmü? içimizden biri olan Ali Duru A?abeyimiz var. Allah nasip ederse 30 Mart’ta Ceyhanl? bir karde?imizi Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kanl?n?, Ali Duru A?abeyi de onun yerine Ceyhan Belediye Ba?kan? yapaca??z. Yine aram?zda bulunan Yumurtal?k Belediye Ba?kan aday?m?z Türke? Filik Bey’i de Yumurtal?k’ta ba?kan olarak görece?iz.” dedi.

Varl? gündeme dair yapt??? konu?mada ise “Türkiye’de darbe oluyormu? gibi insanlar?n kafas?na yolsuzluklar?n? h?rs?zl?klar?n? örtmek ad?na yeni yeni ?eyler sokmaya çal???yorlar. Peki, size soruyorum 2010 referandumundan sonra bu HSYK’y? tanzim eden bu hükümet de?il mi?  Zekeriya öz’ü ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?s? yapan ve büyük yetkiler veren bu hükümet de?il mi? Ergenekon soru?turmas?n? yapan savc? Zekeriya öz de?il mi? Zekeriya öz’e, en kuvvetli makam arabas?, 7-8 polis korumas? veren bu Ba?bakan de?il mi? “ diye sordu.

Hükümetin din ekseninde ve insanlar?n en ulvi duygular?n? kullanarak siyaset yapt???n? iddia eden Varl?, konu?mas?n? ?öyle tamamlad?:

“ Hep insanlar?m?z? aldat?p kand?rd?lar. Ramazan ay?nda ?ftar çad?rlar?nda arkalar?nda bir sürü kamerayla Müslüman görüntüsü verdiler. Gittiler camilerde miting yapt?lar. Bizim al???k olmad???m?z ?eyleri yapt?lar bu güne kadar. Türk askeri bunlar?n zaman?nda çete diye adland?r?l?r oldu. Daha dün Gezi olaylar?nda polisi mükâfatland?ran Ba?bakan, ?imdi polisi de çete ilan etti, yarg?y? da çete ilan etti.  Türkiye’de bir ?eyler tersine gidiyor. Bunlar deniz fenerini örttüler, kapt?lar. Orada da çok büyük yolsuzluklar ve h?rs?zlar vard? ama ?imdi i?in ucu geldi kendi hükümetlerine dayand?. üç tane bak?n?n o?lu evlerinde bilmem kaç tane para kasas? o da yetmemi? gibi ayakkab? kutlar?na para doldurmu?lar. Millet açl?k ve sefalet içerisinde giyecek ayakkab? bulamazken bunlar zevki sefa içerisinde evdeki kasalar?n? para doldurmu?lar. ?imdi diyoruz ki siz h?rs?zl?k yapt?n?z ‘hâ?â’ diyorlar ‘biz harama el sürmeyiz’ do?ru el sürmeden para sayma makineleriyle say?yorlar. Bu yüzden 30 Mart yerel seçimlerinde Allah’?n izni ile hem Ceyhan’? hem Adana’y? hem de tüm ilçelerimizi alarak onlara mesaj verece?iz. Diyece?iz ki onlara: ‘siz ?ehitlerimizin kanlar?n? yerde b?rakt?n?z. Sizler gözünü, kula??n?, kolunu kaybeden gazilerimizi unuttunuz. PKK ile kol kola, PKK ile anla?t?n?z. Sizin dostunuz PKK, bizim dostumuz Türk Milleti bundan sonra defolun gidin’ diyece?iz. Allah’?n izni ile ?ehitlerimizin de gazilerimizin de hesab?n? soraca??z.”

Konu?malar?n ard?ndan A??k Sefai ve Göçken’in sahne ald??? konser, havan?n so?uk olmas?na ra?men Ceyhanl?lar taraf?ndan büyük bir co?ku ile co?kuyla izlendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim