• BIST 1.191
  • Altın 487,166
  • Dolar 7,9427
  • Euro 9,4068
  • Adana : 16 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 19 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 14 °C

Büyük?ehir ve Ba?kan

15.10.2013 22:36
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Bu gün sizlere Adana Büyük?ehir Belediyesi ve özellikle Ba?kan? ile ilgili dü?üncelerimi payla?aca??m. Toplumda genel olarak ki?iler, olaylar, yap?lan hizmetler hakk?nda görü? beyan edip bir de?erlendirmede bulunurken meydana gelen olaya, yap?lan hizmete, i?e genellikle “at gözlü?ü ile bak?l?r” subjektif, kendi bak?? aç?s? ile hüküm verirler. Bu de?erlendirme sonucuda genellikle sa?l?kl? ve objektif bir de?erlendirme ortaya ç?kmaz.

Zaman zaman sohbetlerde, ikili görü?melerde konu?tu?umda bir yönetici için yapt??? hizmeti baz?lar? onu çok ba?ar?l? oldu?unu ifade ederken baz?larda ayn? ki?i hakk?nda çok ba?ar?s?z oldu?unu ifade eder adeta yerin dibine bat?r?r. Bana göre bunun ikiside yanl??t?r. Herhangi bir olay, yap?lan hizmet ile hizmeti yapan/yapt?ran ki?inin veya yöneticinin hakk?nda olumlu ve olumsuz yönlerini tam olarak ortaya koyup tümü üzerinden hakkaniyetli bir hüküm verebilmek için yap?lan hizmetin, bilimsel ölçülere dayanmas?, kar??la?t?rmal? yani art?lar?n? ve eksilerini s?ralay?p toplamda hangisi a??r bas?yorsa bunun üzerinden görü? beyan etmek, ba?ar? veya ba?ar?s?zl??? buna göre de?erlendirmek gerekir. Anadoluda bir tabir vard?r, “Yi?idi öldür ama hakk?n? yeme”

?imdi bu ön aç?klamalar ve ölçüler ?????nda bir de?erlendirmede bulunmak gerekirse; son günlerde birçoklar? be?enmese de Adana Büyük?ehir Belediyesinin gözle görülür çal??malar yapt???, hizmet vermekte oldu?u görülmektedir. Belediyecilikte ba?ar? bir ekip i?idir. Say?n Zihni ALDIRMAZ seçimle gelmemi?tir, arkas?nda ne bir siyasi iktidar deste?i vard?r ne bir muhalefet deste?i, olsa olsa s?n?rl? bir kamuoyu deste?i vard?r. Say?n Ba?kan kendi d???nda geli?en olaylar sonucu seçimden yakla??k bir y?l sonra bu göreve atanm??t?r/getirilmi?tir. Bu nedenle mevcut bürokrat ve teknokratlarla i?i götürmeye çal??maktad?r. Bu çalkant?l? dönemde hiçbir siyasi destek almadan ?ehirde her i? kolunda kay?t d???l???n had safhada oldu?u, mali gücünün çok s?n?rl? oldu?u ve onunda ötesinde hala köy görünümünden kurtulamayan Türkiye’nin 5.ci Büyük ?ehrinde hizmet vermek her babayi?idin harc? de?ildir.

Bunun yan? s?ra siyasi iktidar ve muhalefeti arkas?na ald??? halde bu güne kadar marka proje olarak ciddi anlamda ortaya bir ?ey koyamadan TOK?’nin himayesinde proje maketi üzerinden tan?t?m/reklam yap?p yolun sonuna gelen alt belediyelerin durumu ortada.

Tek ba??na mevcut kadrosu ile ta?lar? yerine oturtup i?lerde bir ivme/performans kazand??? bir zamanda, süre bitmek üzere, seçime 5 kala bundan sonra ne yap?labilir? Bence h?z kesmeden devam etmelidir. Küçük ama y?llar?n ihmali olan yollar?n bak?m? ve yenilenmesi, ç?kmaz sokaklar?n k?smen aç?lmas?, estetik anlam?na gelen makyaj, rötu?lamaya devam etmesi samimi temennimizdir. Adana da yap?lacak birikmi? çok i? var, bunlar? da önümüzdeki günlerde tek tek sizlerle payla?aca??m. Adana emsal ?ehirlere göre belki 15 - 20 y?l geriden geliyor. Bunlar? Ba?kan?n aktif olarak görev yapt??? son 3 y?lda ve malum ?artlar alt?nda yerine getirmesini beklemek insafs?zl?k olur. Bürokrasinin içinden gelen birisi olarak içerde bu i?lerin mutfa??nda ne tür engellemelerle kar??la?t???n?, alt belediyeler ve di?er ç?kar çevreleriyle neler ya?and???n?, her ?eyin d??ar?dan göründü?ü gibi olmad???n?, kendisinin bürokrasi tecrübesi sayesinde ciddi bir hasar vermeden k?r?p/dökmeden bir yere getirdi?ini göz ard? etmemek gerekir.

Onun için yap?lan ele?tirilerde, i?in öncesini, y?llar?n ihmalini, yanl?? al??kanl?klar?, eksiklikleri gidermede 5 y?l de?il, 3,5 y?l üzerinden de?erlendirilmelidir. Yani bir benzetme gerekirse, ko?uya 100 m geriden ba?lam??t?r. Buna ra?men ele?tirilerde hep yapmad?klar?/yapamad?klar? üzerinden vurmak, yapt?klar?na gözleri kapmak do?ru bir tespit olmaz, yeterlimi derseniz de?il, daha el at?lacak çözüm bekleyen çok i? var. Ancak büyük ve ses getirici marka projelerde arkan?zda kamuoyu ve siyasi destek olmal?d?r. Mevcut kadrosu ile tek ba??na bu i?lerin üstesinden gelmek d??ar?dan görüldü?ü gibi kolay de?ildir.

Sonuç olarak genel bir de?erlendirmede bulunmak gerekirse, geçen süre içerisinde mevcut ?artlar? ve konumu dikkate al?nd???nda ba?ar?l?, önümüzdeki son 5 ayda da çal??malar?nda el att??? hizmetleri ayn? performansla çal???p tamamlamas? halinde art? hanesinin fazla olaca?? kaanatindeyiz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim