• BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Adana : 8 °C
  • Osmaniye : 8 °C
  • İçel : 14 °C
  • Hatay : 7 °C
  • Kmaraş : 8 °C

Burçlara göre zay?flay?n

18.11.2013 12:21
Burçlara göre zay?flay?n
Diyetisyen Gizem ?eber, her burcun farkl? özellikler ta??d???n? bu nedenle zay?flamak isteyenlerin buna göre kendine diyet listesi haz?rlamas? gerekti?ini söyledi.

?eber, yapt??? aç?klamada, burca göre insanlar?n farkl? karakterler gösterdi?ini bu nedenle diyet yaparken burçlar?n göz önünde bulundurulmas? gerekti?ini ifade etti.
?eber, koç burcundan olan bir ki?inin ya?am sahnesinin ba?rol oyuncusu olmay? sevdi?ini belirterek, "Koçlar ayn? zamanda ba??ms?zl?klar?na dü?kündürler. Bu nedenle diyet yaparken en çok güçlük çekecekleri konu, hareketli sosyal ya?amlar?na uygun olmayan bir program uygulamak olacakt?r. Ba??ms?zl?k dü?künü olan bu burç ki?ilerinin çe?itlilikten yoksun diyetler uygulamas? zor olacakt?r. çünkü k?s?tlanmaya gelemezler. Farkl? besinlerden olu?an esnek diyet planlar? Koç burcu için uygun olacakt?r. Bu burcun fit olmak için avantaj? sporu sevmesidir. Sosyal hayatlar? sebebi ile düzenli beslenemedikleri günleri egzersiz ile telafi edebilirler" dedi.
Bo?a burcundan olan bir ki?inin ise hedeflerine ba?l?, yeri geldi?inde h?rsl? ve maddeci oldu?una dikkat çeken ?eber ?unlar? kaydetti:
"Bo?a insanlar?, ayn? zamanda sab?rl? bir yap?ya sahiplerdir. Bu nedenle gerçekten karar verdiklerinde hedefledikleri kiloya ula?malar? daha kolayd?r. Diyet yapma sürecini sab?rla atlatabilirler. Arkada?l?k ve dostluk ili?kilerine önem verirler. Güzel yemekler yapmay?, sunmay? ve yemeyi sevmeleri; günün yorgunlu?unu atman?n en kolay yolunun güzel sofralar ve kimi zaman ona e?lik eden güzel içecekler oldu?unu dü?ünürler. Bu faktör diyetlerini bozmalar?na neden olacak en temel sebeptir. Sa?l?kl? al??veri? ve sa?l?kl? ve hafif pi?irme yöntemlerini ö?renmeleri Bo?a burcu olan ki?iler için önemlidir"
?kizler burcunun ise burçlar aras?nda en havai özelliklere sahip oldu?unu anlatan ?eber, "?kizler, monotonlu?a dayanamaz ve tez canl?d?r. Bu nedenle özellikle ilk haftalarda motivasyonlar?n? korumak için h?zl? sonuç almak isterler. Monotonlu?a gelemeyen ?kizler insan? için tek bir diyet listesi, tek bir beslenme çe?idi veya tek bir egzersiz türü yeterli olmayacakt?r. Sürekli de?i?iklik arad?klar?ndan ötürü farkl? besinlerden olu?an beslenme programlar? ve farkl? egzersiz çe?itlerine ihtiyaç duyacaklard?r. Her konuda biraz da olsa bilgi sahibi olduklar?ndan ötürü elde ettikleri beslenme bilgileri kafalar?n? kar??t?rabilir ve yanl?? diyetlere yönelebilirler. Bu nedenle emin olmad?klar? beslenme programlar?ndan kaç?nmalar? gerekir" diye konu?tu.
Yengeç burcunun ise duyarl?l?klar?, sorumluluk sahibi yap?lar? ve detayc?l?klar? ile tan?nd???na i?aret eden ?eber ?öyle devam etti:
"Detayc?l?klar? mükemmeliyetçi olmalar?na neden olur. Uygulayacaklar? beslenme program?n?n en ince detaylar?n? merak ederler. ?nanmad?klar? bir diyeti yapmalar? neredeyse imkâns?zd?r. Topluma ba?l?, aile sever ve tutuculard?r. Yaln?z kalmay? çok sevmezler. Sosyal ya?amlar? diyetlerinin önünde engel olu?turabilir. Sevdikleri ve sevmedikleri ?eyler çok net çizgilerle belli oldu?undan ötürü diyetlerinde sevdikleri besinler yer almazsa o program? uygulamalar? zor olacakt?r."
?eber di?er buçlar?n için ise ?unlar? söyledi:
"Aslan Burcu: Cömert, iyiliksever Aslan burcu insanlar?, övülmekten ho?lan?rlar. Diyet yapt?klar? süre boyunca sosyal çevrelerinde bulunan insanlar?n zay?flad?klar?n? söylemesi Aslan burcunun motivasyonunu artt?racakt?r. Aslan burcunun olumsuz yönü sabit fikirli olmalar?d?r. Bu nedenle diyet ve egzersiz konular?nda yanl?? inan??lar? varsa bunlar? de?i?tirmek o kadar kolay olmayacakt?r.
Ba?ak Burcu: H?rsl?, detayc?, a??r? titiz ve cana yak?n olan Ba?ak burcu insan? Yengeç burcu gibi diyet program?n?n bütün ayr?nt?lar?n? bilmek ister. Kafas?na koydu?u hedefleri gerçekle?tirmesi ile tan?nan bu burç yüksek olas?l?kla hiç mola vermeden hedefledi?i kiloya ula?acakt?r. Detayc? ve a??r? titiz olmas? sebebi ile sa?l?kl? yeme tak?nt?s? olan “ortoreksiya”ya yakalanma risklerinin di?er burçlara göre daha fazla olabilece?i dü?ünülebilir.
Terazi Burcu: Uyumlu ve idealist olan Terazi insanlar? bu özellikleri ile diyete kolayca uyum sa?layabilirler. Fakat çabuk fikir de?i?tirebildiklerinden ötürü diyet sürecini tamamlayamayabilirler. Terazi insanlar? ba?kalar?n?n sözlerinin etkisinde daha kolay kalabilirler. Bu nedenle çevrelerinden gelen olumlu ve olumsuz söylemler, diyet süreçlerini etkileyebilir. Yine bu özellikleri nedeniyle sa?l?klar? aç?s?ndan uygun olmayan diyetleri deneyebilirler.
Akrep Burcu: çal??kan, kararl? ve sezgi gücü yüksek olan Akrep burcu insanlar?, kararl?l?klar? ile diyet sürecini kolayca tamamlayabilirler. Yüksek analiz gücüne sahip olan Akrepler, diyet programlar?na sad?k kal?r ve uygun olmayan besinler aras?nda seçim yapmak durumunda kald?klar?nda en do?ru alternatifleri seçebilirler. Biraz benmerkezci olduklar?ndan ötürü diyet yapt?klar? süreçte motivasyonlar?n? yüksek tutmak için kendilerinde olan de?i?iklikleri gözlemleyebiliyor olmalar? gereklidir.
Yay Burcu: Burçlar aras?nda en keyifli ve e?lenmeyi bilen burç olan Yay, ayn? zamanda her ?eyden çok kolay s?k?labilir ve sab?rs?zd?r. Sosyal ki?iler olan Yay insanlar?, sosyal ortamlar? gere?i ve keyifli ortamlarda s?kça bulunmalar? nedeniyle diyetlerini kolayca bozabilirler. Monotonlu?a gelemeyen Yay burcu insanlar?n?n standart diyet listeleri ile kilo vermeleri zor olacakt?r, çünkü k?sa sürede s?k?l?r ve sab?rs?z olduklar?ndan ötürü diyeti b?rakabilirler. De?i?ik besinlerden olu?acak bir beslenme program? ve de?i?ik egzersizlerden olu?acak bir spor program? Yaylar için daha uzun süre uygulanabilir olacakt?r.
O?lak Burcu: Kararl?, sab?rl? ve disiplinli O?lak burçlar? uzun süreli bir diyete en iyi adapte olabilecek burçtur. Ayn? zamanda biraz dik ba?l? olan bu burç, bir uzmanla çal???yor ise uyum sa?lamakta biraz güçlük çekebilir. Yüksek disiplini ile zorlu diyetlerin ve egzersiz programlar?n?n üstesinden gelebilir.
Kova Burcu: ?dealist olan Kova insanlar?, hedeflerinin pe?inden ko?arak ideal kilolar?na rahatça ula?abilir. Fakat de?i?ikli?i seven ve yenili?e merakl? bu burç, tek çe?it besinlerden olu?an bir diyeti uzun süre uygulayamayabilir. Bu nedenle çok çe?itli besinlerden olu?an bir beslenme program? daha rahat hedeflerine ula?malar?n? sa?layacakt?r. Geleneksellikten uzak olduklar?ndan ötürü zay?flamak için birçok farkl? ve yeni metot deneyebilirler. Uygunsuz beslenme programlar?n?n kilo verseler bile sa?l?k durumlar?n? olumsuz etkileyece?ini unutmamal?lar.
Bal?k Burcu: Di?er birçok burca göre daha fazla duygusal olan Bal?k burcu insanlar?, diyetlerini duygusal sebeplerden ötürü kolayca bozabilir. Karamsarl??a yatk?nl?klar? olmas? ve a??r? duygusal olmalar? nedeniyle duygusal durumlar? nedeniyle t?kan?rcas?na yemek, a??r? besin ve tatl? tüketimi gibi beslenme bozukluklar? ile kar??la?ma riskleri di?er burçlara göre daha yüksek olabilir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim