• BIST 1.345
  • Altın 454,139
  • Dolar 7,8012
  • Euro 9,3035
  • Adana : 13 °C
  • Osmaniye : 14 °C
  • İçel : 13 °C
  • Hatay : 11 °C
  • Kmaraş : 5 °C

Ba?kan çelikcan’dan adayl?k aç?klamas?

01.12.2013 12:55
Ba?kan çelikcan’dan adayl?k aç?klamas?
Yüre?ir Belediye Ba?kan? Mahmut çelikcan son günlerde hakk?nda ç?kan memuriyete geri dönüyor söylentilerine yaz?l? olarak cevap verdi.

Yüre?ir Belediye Ba?kan? Mahmut çelikcan son geli?melerle ilgili baz? bas?n yay?n organlar?nda ç?kan haberlerle ilgili olarak 'Ba?bakan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an ve partimin verece?i her göreve haz?r?m. ?u anda memuriyete dönme gibi bir dü?üncem olmam??t?r. Bununla ilgili olarak konu?ulan ve söylenenler tamamen dedikodur. 2009 y?l?nda aday oldu?umda da böyle dedikodular ve y?pratma kampanyalar? yap?lm??t?. O dönemde aday olamay?p aç?k aç?k ba?ka partilere çal??anlar bugün yine de?i?ik senoryalar ortaya atmaktad?rlar. ?u anda partim bana ne görev verirse versin yapmaya haz?r?m.' ?eklinde konu?tu.

Siyasetin amac?n?n halka hizmet oldu?unu belirten Ba?kan çelikcan 'Seçildi?im günden bu yana vatanda?lar?m?za hizmet etmek için çal??t?m. Yüre?ir'e yap?lan hizmetlere bak?ld???nda,  ilçemiz kuruldu?undan bu yana en fazla hizmeti bu dönemde alm??t?r.Belediye Bütçemiz göreve geldi?imiz 2009 y?l?nda 65 milyon iken bugün 120 milyona ç?karm?? bulunmaktay?z. Bir taraftan geçmi? dönemden kalan borçlar? öderken yat?r?mlar?m?z? da kat kat art?rd?k.  Belediyemiz tarihinde ilk defa sigorta ve maliye borcunu ayl?k öder duruma gelmi?tir.' dedi.

Yüre?ir'in y?llardan bu yana hizmet almamas?ndan dolay? geli?emedi?ini belirten Ba?kan çelikcan 'Bu dönemde yapt???m?z projelerimizle Yüre?ir'in önü aç?lm??t?r. Büyük ço?unlu?u gecekondular?n olu?an konutlar?n yerine modern konutlar yapmak için Adana'da ilk gerçek 'Kentsel Dönü?ümü' biz gerçekle?tirdik. 9 ayr? mahallemizde gerçekle?ecek dönü?ümle ilçemiz modern bir yap?ya kavu?acakt?r.

Bunun ilk start?n? K??la mahallemizde ba?latm?? bulunmaktay?z. TOK? ile gerçekle?tirece?imiz projemizin ihalesi yap?ld?. Kazanan Müteahhit k?sa süre içerisinde i?e ba?layacakt?r. Bunun yan? s?ra Adana'da ilk defa 11 adet 'Kültür Evi', 11 adet Taziye Evi, Engelli Koordinasyon Merkezi, Otizm Merkezi yap?larak halk?m?z?n hizmetine sunulmu?tur. 60 adet park?m?z? yeniledik. Yüre?ir'in en büyük park? olan Kültür Park'? hizmete açt?k. Adana'n?n en büyük Kültür Merkezi yak?nda aç?lacakt?r.

Bunun yan? s?ra 62 adet hizmet arac? ve i? makinas? alarak araç gereçlerimizin tamam?na yak?n?n yeniledik ve Yüre?ir'in kuruldu?undan bu yana yap?lan yol çal??mas?ndan daha fazlas?n? bu dönemde gerçekle?tirdik.

 Bu bir hizmet yar???d?r. Ba?bakan?m?z kimi uygun görürse ben yan?nda olaca??m. Benim siyasi terbiyem bunu gerektirir. Bundan sonra ise partimin her zaman emrinde olaca??mdan hiç kimsenin ?üphesi olmas?n.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
AL? OSMAN EROL
02 Aral?k 2013 Pazartesi 06:47
06:47
YüRE??R ?LçES?NE YAPILAN EN KüçüK B?R ?EY?N B?LE NEKADAR REKLAMININ YAPILDI?INI öRNE??N KüLTüR MERKEZLER?, KENTSEL DöNü?üME ç?V? çAKILMADAN BUKADAR ADANADA REKLAMININ YAPILIR ?KEN; TüM BU YAPILANLANLARIN GüN YüZüNE çIKMAMASI ?ç?NM? D?YE Dü?üNDü?üMüZ, YüRE??R ?LçES?NE ?LK YAPILAN YAPIMI HALA SüREN SER?NEVLER KAPALI SEMT PAZARININ ?N?AAT ALANI ?çER?S?NDE B?LE TEK B?R TEBALASI H?ç B?R YERDE REKLAMININ OLMAMASI, çEVREYE öNEM VER?LMEMES?, YOLLARIN YAPILMAMASI B?ZLER? ?üPELEND?RMEKTED?R. BU ALANDA RESM? OLMAYAN B?R?EYLER M? VAR DEMEKTEY?Z VE BU RANT HAL?NE GELM?? BüYüK PARALARIN DöNDü?üNü Dü?üNDü?üMüZ BU KONULARDA YETK?L?LER? GöREVE çA?IRMAKTAYIZ. ?N?AATLARIN YAPIMININ TAMAMLANMASI, ?Z?NLER?N?N B?R ?EK?LDE çIKARILMASI, OZAMANA KADAR SEMT PAZARIDA HAZIR OLUNCA SEç?M öNCES? çEVRE DüZENLEMES? ?LE HER?EY OLDU B?TT?YEM? GET?R?LMEK ?STENMEKTED?R?
85.105.88.94
mahmut devri?oglu
01 Aral?k 2013 Pazar 18:06
18:06
hee nerede sigorta i?çimi kald? ödeyecek duruma geldik dersiniz
85.99.145.4
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim