• BIST 1.112
  • Altın 504,262
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Adana : 29 °C
  • Osmaniye : 22 °C
  • İçel : 23 °C
  • Hatay : 23 °C
  • Kmaraş : 24 °C

Bar?? Sürecinden Kürt özerkli?ine

08.04.2014 22:06
Prof. Dr. Esat ARSLAN

Prof. Dr. Esat ARSLAN

Türkiye Cumhuriyeti ve ABD ili?kileri son zamanlarda oldukça erozyona u?rad??? ve bu nedenle olmas? gereken ili?kilerin bugünlerde sorgulanmakta oldu?u yads?namaz bir gerçek olarak kar??m?zda bulunmaktad?r. 30 Mart Yerel Seçimlerinden alt? ay önce, Ekim 2013 tarihinde, ABD’nin dü?ünce kurulu?lar?ndan “Partilerüstü Politika Merkezi” (PPM) (Bipartisan Policy Center BPC) taraf?ndan TC-ABD ili?kilerini de?erlendiren ‘Retorikten Gerçekli?e’ ABD-Türkiye Siyasetinin Yeniden çerçevelenmesi (From Rhetoric to Reality: Reframing U.S.-Turkey Policy )ba?l?kl?, 60 sayfal?k kapsaml? bir rapor yay?mlanm??t?r. Türkiye’de görev yapm?? Demokrat kanad? temsil eden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Morton Abramowitz ile Cumhuriyetçi kanad? temsil eden yine Ankara Büyükelçisi Eric Edelman’?n da içinde bulundu?u dokuz ki?ilik bir heyete haz?rlat?larak ABD yönetimine sunulan bu rapor, Ba?bakan Erdo?an’? otoriter ve mezhepçi bir ki?ilik olarak de?erlendirmi?tir.

Söz konusu raporda, durum saptamalar?n?n ortaya ç?kard??? ve yads?namayan gerçeklerden birincisi Ba?bakan Erdo?an’?n gelecekte ba?bakan m?, yoksa cumhurba?kan? m? olarak devam edece?i konusu her ?eyden fazla önem ve öncelik arz etmi?tir. Obama yönetimi özellikle 30 Mart yerel seçimlerinden sonra Ba?bakan Erdo?an’?n cumhurba?kanl??? makam? anayasayla güçlendirilemedi?i takdirde ba?bakan olarak, güçlendirildi?i takdirde cumhurba?kan? olarak her iki halde de aktif siyasetin içersinde kalabilece?i öngörüsünü güçlendirmi?tir.

?kinci olarak TBMM çat?s? alt?nda geleneksel muhalefetin ad? konulmayan ittifak? nedeniyle saflar?n s?kla?t?r?ld??? bir ortamda milliyetçi Kürt hareketinin % 6,5 (1.885.992 oyla Bar?? ve Demokrasi Partisi=BDP % 4,2 + 853.686 oyla Halklar?n Demokratik Partisi= HDP % 1,9 ve 180.420 oyla ba??ms?z aday Ahmet Türk= % 0,4) oy oran?yla A?ustos 2014’de yap?lacak olan Cumhurba?kanl??? seçimlerinde anahtar duruma yükselmi? olmas?d?r. öte yandan BDP’nin ço?u e? ba?kanl?kta bulunmu? olan üst yönetimi de Bölge Belediye Ba?kanl?klar?n? (A?r?: BDP - S?rr? Sak?k (A?r? ?l Seçim Kurulu, Merkez ?lçe Seçim Kurulu'nun ald??? "yerel seçimlerin iptali" karar?n? kabul ederek, yerel seçimlerin 1 Haziran'da yeniden yap?laca?? bildirilmi?tir.), Batman BDP – Sabri özdemir; Bitlis BDP – Hüseyin Olan; Diyarbak?r BDP – Gültan K??anak; Hakkâri BDP – Dilek Hatipo?lu; Mardin Ba??ms?z Ahmet Türk; Siirt BDP – Tuncer Bak?rhan; ??rnak BDP – Serhat Kadirhan; Van BDP – Bekir Kaya) kazanarak Kürdistan Topluluklar Birli?i (Koma Ciwaken Kürdistan KCK) yap?lanmas?n?n Diyarbak?r’dan atanm?? bir nevi seçilmi? yerel valileri gibi bölgesel liderlik konumuna yükselmi?lerdir. Bölgede “Teritoryal Kürt Milliyetçilik”ine soyunan KCK’ya kar??, AKP yerel seçimlerde “Muhammed Haznevi” liderli?indeki Nak?ibendî damar? ba?ar?l? bir ?ekilde kullanarak, ?anl?urfa, Mu? ve Bingöl Belediye Ba?kanl?klar?n? kazand??? gibi, BDP’nin kazand??? illerde ve Mardin’de ikinci parti olma durumunu da sa?lamla?t?rm??t?r.

Tespitlerin ortaya ç?kard??? bu gerçekler ?????nda, ABD’nin, gerek Ba?bakan olarak kalmas?, gerekse Cumhurba?kan? olmas? halinde Erdo?an’a “Bar?? Süreci” ad? alt?nda “Kürt özerkli?i” konusunda yeni bir “Tanzimat Program?” dayataca?? aç?k seçik belli olmu? durumdad?r. Erdo?an’?n Cumhurba?kan? olmas? halinde, AKP Genel Ba?kan? kim olursa olsun bu program? önce kabule, sonras?nda da uygulama?a zorlanaca?? dü?ünülmektedir.

Gerek merkezi gerekse bölgesel iktidarlar?n? devam? için s?cak paraya her zamankinden daha fazla gereksinim duyan AKP yönetimi, di?er bir deyi?le “Neo-Osmanl?” iktidar? ?mral? ilkeleri do?rultusunda ABD taraf?ndan güdülenen ve dayat?lan bu senaryoya sessiz kalabilece?i dü?ünülmektedir. Ancak unutulmamal?d?r ki, ?mral? egemen güçlere kar?? ba?lang?çta “Kürt özerkli?i” sonras?nda da “Kürdistan Demokratik Cumhuriyeti”ni savunmaktad?r.

Yine büyük harflerle ifade edilmelidir ki, ABD taraf?ndan yap?labilece?i k?ymetlendirilen bu zorlaman?n çok daha önceleri “Cemaat Faaliyetleri”yle ba?lam?? oldu?u gerçe?inin hiçbir zaman unutulmamas?d?r. Her ne ?ekilde olursa olsun, Cemaatin yan?nda bayrak göstermek “Kürt özerkli?i”ne geçi?in kap?s?n? da aralamaktad?r, sevgili okurlar… 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim