• BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Adana : 18 °C
  • Osmaniye : 16 °C
  • İçel : 20 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 16 °C

Bahçeli: Hiç bu kadar hançerlenmemi?tik

19.11.2013 09:44
Bahçeli: Hiç bu kadar hançerlenmemi?tik
MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplant?s?nda yapt??? konu?mas?nda Barzani'nin Diyarbak?r ziyaretini sert bir dille ele?tirdi.

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli, partisinin grup toplant?s?nda konu?tu.

Bahçeli, konu?mas?na usta tiyatro sanatç?s? Nejat Uygur'un vefat?n? hat?rlatarak ba?sa?l??? dilekleri ile ba?lad?.

MHP Lideri, 24 Kas?m ö?retmenler Günü'nü de unutmad? ve tüm ö?retmenlerin yakla?an ö?retmenler gününü kutlad?.

Dershanelerin kapat?lmas?na yönelik haz?rl?klar ve bununla ilgili tart??malar da MHP Lideri'nin gündemindeydi. Bahçeli, ''Dershanelerin kapat?larak özel okullara dönü?türülmesi bizim y?llar öncesinden belirledi?imiz hedeftir'' dedi.

Devlet Bahçeli, geçti?imiz hafta sonu Diyarbak?r'da gerçekle?en Ba?bakan Erdo?an-Barzani bulu?mas?na da de?indi: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 y?ll?k tarihinde bugünkü kadar ihanet görülmemi?tir.''

Bahçeli'nin konu?mas?ndan sat?r ba?lar? ?öyle:

DERSHANE TARTI?MASI
''Hükümet; ad?na reform ve devrim denilerek milli e?itim sisteminin posas? ç?kar?lmakta derisi yüzülmektedir. ?imdi de dershane meselesi ç?kar?lm??t?r. Ailelerin istekleri kökten çözülmü?tür de bir tek halledilmesi gereken dershaneler kalm??t?r.

?lke olarak dershanelerin özel okula dönü?mesi gerekti?ini önceden gündeme getirmi?tik. Dershanelerin kald?r?lmas? yerinde bir uygulamad?r. Dershane sahiplerini ma?dur etmeyecek çare de bulmak laz?md?r.

Bize göre önemli ve öncelikli olan dershanelere olan ihtiyac?n tamamen ortadan kalkmas? ve kald?r?lmas?d?r. Bu gerçekle?meden, dershane sistemiyle s?rf ba?ka nedenlerle oynamak, telafisi çok zor olacak bo?luklara ve çalkant?lara meydan verebilecektir.

ö?rencilerin dershaneye mecbur b?rak?lmas? acizlik. Dershaneye mecbur b?rakan nedenler masaya yat?r?lmal?. ö?rencilerin okulda bulamay?p da dershanelerde ald??? nedir? Oradaki ö?retmenlerle milli e?itim sistemindeki ö?retmenler ayn? tedrisat?n ö?retmenleridir. Ba?bakan ve hükümetinin dershane üzerinden yürüttü?ü politikan?n esasen nedeni nedir? ??ler ?imdi mi sarpa sarm??t?r?

BARZAN?-BA?BAKAN BULU?MASI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 90 y?ll?k tarihinde bugünkü kadar ihanet görülmemi?tir. Aziz milletime sesleniyorum. Bugün büyü?ünden bir Türkçe sözlü?ünü aç?p bak?p. ?çinde bulundu?umuz ortam? tarif edecek bir ifade bulamazs?n?z.

'H?ç BU KADAR HANçERLENMEM??T?K'
Türkiye'nin geçti?imiz Cumartesi'nden beri ya?ad???m?z manzaralar kabul edilecek ?eyler de?ildir. Türkiye 16 Kas?m günü hiç olmad??? kadar küçük dü?ürülmü?tür. Türk vatan? bir avuç soyu sopu kar???k vicdan? çürümü? yüzlerin meydan okumas?na sahne olmu?tur. Biz devlet olduk olal? hiç bu kadar zulüm görmemi?tik, hançerlenmemi?tik.

'?HANET H?ç BU KADAR STATü ELDE ETMEM??T?'
?hanet hiç bu kadar statü elde etmemi?ti. Ali Kemal yatt??? yerden kalkm??, Damat Ferit hortlam??t?r. Ba?bakan Erdo?an olmayan kalitesinin gere?ini yapm?? Barzani'yi Diyarbak?r'a davet etmi?, muhatab?n? ba?r?na basm??t?r.

'BABASININ ç?FTL???NE GEL?R G?B? TüRK?YE'YE G?RD?'
Yan?na ald??? 37 y?l sonra Ba?bakan'?n vizesi ile gelen ?ivan Perwer isimli bölücü ve sözde ?ark?c? ile gövde gösterisi yapm??t?r. Sanki babas?n?n çiftli?ine gelir gibi Türkiye'ye girmi?tir. 'Terörist olan Türkiye devletidir'' sözlerini ?sveç'te sarf eden ki?i bu ki?idir. 'Allah kahretsin Türk dilini ba??m?zdan def edelim' sözünü sarfeden bu ki?idir.

'YA KAND?L YET??T?RMES?, YA TüRK Dü?MANI YA DA GöNüLLü GöREVL?'
Bir e?kiyaya bu denli s?cakl???n anla??labilir bir taraf? kesin kes yoktur. Ba?bakan'?n PKK'l?lara kar?? gösterdi?i co?kun ve a?k?n sevginin kendi içinde tutarl? bir yan? herhalde vard?r. Buna göre say?n Erdo?an ya Kandil yeti?tirmesidir ya Türk dü?man?d?r ya da Türk milletinin kan?n? içmeye yeminli çevrelerin özel ve gönüllü görevlisidir.

Söyler misiniz bana Türkiye Cumhuriyeti'ni PKK severlerin yönetmesi Türk milleti için k?yamet alameti de?il midir? Birisi ödül verecek kadar ?uur kayb?na u?rar birisi anma günü düzenleyecek kadar gözü karar?r.

AHMET KAYA ELE?T?R?S?
Ba?bakan, h?s?m ve yak?n akrabas? oldu?una kanaat getirmeye ba?lad???m?z Barzani’nin önünde, PKK’l? Ahmet Kaya’dan ?iir niyetine baz? z?rvalar dillendirirken önüne gelen a?lam?? ve duygulanm??t?r. Ba?bakan içli içli okumu?; ah çekerek ‘Ke?ke burada olsayd?’ diyerek özlemini hayk?rm??, protokol k?sm?nda gözya?lar? sel olup birbirine kar??m??t?r.

Ba?bakan'a göre bu arkada??n suçu saz çalmakm??. Ba?bakan madem bu kadar Ahmet Kaya hastas?d?r o zaman en k?sa sürede onun ad?na bir an?t yapt?rmal? yak?nlar?nda bir ev tutatarak sürekli seyretmelidir.

'K?MSE SABRIMIZA ALDANIP DA GEV?EKL?K YAPMASIN'
Kimse sabr?m?za aldan?p da gev?eklik yapmas?n. Yeri ve zaman? gelince Malazgirt Destan? da tekrarlan?r, Sö?üt ruhu da canlan?r. Barzani'nin kuyru?unu tak?lanlar yazsa yazsa ancak kalle?li?in ve kahpeli?in tarihini yazacaklard?r. ?mral? canisine teslim olanlar olsa olsa Türkiye'yi s?rt?ndan vurman?n kara kapl? kitab?nda not dü?eceklerdir.

?n?allah Allah?n?zdan bulaca??n?z günler de yak?nd?r. Ba?bakan Erdo?an Kuzey Kürdistan neresidir? Bu savc?lar, bu hakimler nerededir? Hukuk insanlar? nereye sinmi?tir? Kimse umutsuz olmas?n kurtulu? günü yak?nd?r.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim