• BIST 1.332
  • Altın 459,200
  • Dolar 7,7583
  • Euro 9,4375
  • Adana : 22 °C
  • Osmaniye : 17 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 12 °C

ATO’dan dershane ve özel okul aç?klamas?

13.12.2013 11:02
ATO’dan dershane ve özel okul aç?klamas?
ATO 44. Grup Meslek Komitesi, özel okul ve dershane temsilcileriyle ortak toplant? düzenledi: özel okul ve dershaneler e?itim sisteminin tamamlay?c?s?d?r

Adana Ticaret Odas? (ATO) Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e, dershane ve özel okullar?n mevcut e?itim sisteminin birer parças? oldu?unu belirterek, “Konuya toplumun beklentileri ve ekonomik yans?malar?yla birlikte bakmak durumunday?z. Bu bak?mdan konunun bütün boyutlar?yla tart???larak tüm kesimlerin üzerinde mutabakata varacaklar? bir çözümde birle?ilmesi gerekmektedir” dedi.

ATO’nun dershane ve özel okullarda faaliyet gösteren firmalar? bünyesinde toplayan 44. Meslek Komitesi, sektörde ya?anan sorunlar?n irdelenmesi ve çözüm üretilmesi amac?yla toplant? düzenledi. ATO Meclis Salonu’nda gerçekle?en ve sektör temsilcilerinin de haz?r bulundu?u toplant?n?n moderatörlü?ünü ATO 44. Grup Meslek Komitesi Ba?kan? Bayram Akcan Aktürk yapt?.

Adana ?l Milli E?itim Müdür Yard?mc?s? Muharrem Gelen’in de kat?ld??? toplant?da konu?an ATO Yönetim Kurulu Ba?kan? Atila Menev?e, Adana Ticaret Odas?’n?n en önemli misyonlar?ndan birinin sektörel sorunlara çözüm üretmek oldu?unu belirterek, “Odam?z çat?s? alt?nda toplam 47 Meslek Komitesi bulunuyor ve bunlar?n her biri farkl? sektörleri temsil ediyor. Bu bak?mdan Meslek Komitelerimizin sorunlar? bizim için büyük önem ta??maktad?r. özellikle dershane ve özel okullar konusunda son dönemde ya?anan sorun ve belirsizlikler di?er sektörlere göre daha ön plana ç?km??t?r. öncelikle  bu konuda al?nacak karar?n her kesimi kucaklayacak, d??lamayacak nitelikte olmas? gerekmektedir. Yüzlerce e?itim kurumu, kent ekonomisine istihdam ve katma de?er sa?l?yor. E?itimcilerimiz, tüm birikimlerini yat?r?mlar?na aktarm?? ve buna göre gelece?ini planlam??t?r. ö?rencilerimiz deseniz yine ayn? ?ekilde bu e?itim kurumlar? üzerinden hayatlar?n?n bundan sonraki bölümüne yön vermeye çal???yor. Bu a?amada sistemin bir anda yok say?lmas? çe?itli sorunlar? da beraberinde getirecektir. Yap?lacak de?i?iklikler her kesimi memnun edebilecek bir noktada birle?melidir. özel e?itim kurumlar?m?z bu süreçte birlikte hareket etmeli, ortak ak?l üreterek çal??malara yön vermelidir. Bunun için de en uygun çat? Adana Ticaret Odas?’d?r” diye konu?tu.

ATO Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer Emin Yumu?ak da yapt??? konu?mada, dershanelerin özel okullara dönü?türülme yönteminin yanl?? olaca??na dikkat çekerek, “Adana’daki faal dershanelerde yakla??k 5 bin ki?iye istihdam sa?lan?yor. Bu rakam gözard? edilmemeli. Bunun yan?nda; ?u anda mevcut özel okullar?n doluluk oran? yüzde 60. Dershaneler de özel okula dönü?türülünce özel okullar kapasitelerinin yüzde 20’sini bile dolduramayacak ve sektör a??r bir darbe alacakt?r. özel okul ve dershane kavram?n? birbirinden ay?rmak gerekiyor. Dershaneler okul de?il, okulun tamamlay?c?s?d?r. Soruna bu ?ekilde bakarsak daha sa?l?kl? çözüm yollar? üretebiliriz” dedi.

özel okul ve dershane temsilcilerinin, müfredata uygun ders kitaplar?n?n temin edilememesinden, ö?retmen sözle?melerindeki s?k?nt?lara kadar çe?itli sorunlar?n? dile getirdikleri toplant?da “E?itimin, anneden ba?lay?p, okul öncesinden üniversite mezuniyetine kadar uzanan bir süreç oldu?u, bu süreçte tüm kesimlerin birbirini anlamas?, desteklemesi ve ortak paydada birle?meleri gerekti?ine de?inildi. ?u anda ya?anan sorunlar?n, kar??l?kl? anlay?? çerçevesinde çözülebilece?i, bu toplant?lar ve ortaya ç?kan görü? ve önerilerin sorunlar?n daha ayr?nt?l? ?ekilde ele al?nmas?na olanak sa?layaca?? belirtildi.

            ATO 44. Grup Meslek Komitesi Ba?kan? Bayram Akcan Aktürk de, bu tür toplant?lar?n s?kça yap?lmas? gerekti?ini belirterek, “öncelikle hepimiz ayn? gemideyiz ve mutlaka örgütlenmemiz gerekiyor. Bunun için en uygun platform Adana Ticaret Odas? çat?s?d?r. Konuyu bu tür toplant?larla gündeme getirip, kar??l?kl? anlay?? çerçevesinde çözüm üretme yoluna gitmeliyiz” diye konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim