• BIST 1.325
  • Altın 458,240
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Adana : 14 °C
  • Osmaniye : 13 °C
  • İçel : 15 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 10 °C

Ak?n özdemir unutulmad?!

18.12.2013 08:05
Ak?n özdemir unutulmad?!
Ak?n özdemir, an?s?na düzenlenen “Hukuk ve Demokrasi” konferans? ile an?ld?.

hukuk-ve-demokrasi-konferansi.jpgTMMOB Ziraat Mühendisleri Odas? (ZMO) Adana ?ubesi Kurucu Ba?kan? Ak?n özdemir,  katledili?inin 35. y?l?nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili ?lhan Cihaner’in verdi?i “Hukuk ve Demokrasi” Konferans? ile an?ld?.
Konferans?n aç?l?? konu?mas?n? yapan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odas? (ZMO) Ba?kan? Dr. Turhan Tuncer; “Türkiye bugün demokrasinin h?zla tasfiye edildi?i, adaletin katledildi?i bir süreci ya??yor. Emek ve i? dünyas?, meslek örgütleri, barolar, üniversiteler, ayd?nlar, yazarlar, sanatç?lar, yazarlar, bilim insanlar?, ö?renciler, k?sacas? tüm toplum bask? alt?na al?nmaya çal???l?yor” dedi.


Aç?l?? konu?mas?ndan sonra söze ba?layan Denizli Milletvekili ?lhan Cihaner,  “1968 y?l?nda Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Tar?msal ö?retimin y?ldönümü kutlamalar?nda söz verilmek istenmeyen, bunun üzerine sadece tek cümle söyleyece?ini belirterek söz al?p  ‘?nsan? aç, topra?? aç, hayvan? aç olan bir ülkede kutlama yap?lamaz, olsa olsa hesapla??l?r’  diyen Ak?n özdemir’in an?s? önünde sayg? ile e?iliyorum” dedi.
Hukuk ve demokrasinin olmad??? yerde bu konuyu konu?man?n gereksiz oldu?unu anlatan Cihaner, hak ve özgürlüklerin toplumsal mücadele sonucu kazan?lmas? halinde kal?c? olaca??n? söyledi.
Hukukun keyfi uygulamalara teslim edilmemesi gerekti?ine vurgu yapan Cihaner, “Anayasa Mahkemesi karar?na göre CHP ?zmir Milletvekili Mustafa Balbay’?n tahliye edildi?ini ancak MHP'li Engin Alan ve BDP'li 5 milletvekilinin tahliye edilmemesinin yanl?? oldu?unu, tutuklu Milletvekillerinin tahliye edilmemesi hukukun keyfi uyguland???n?n ispat?d?r" dedi.
Seçilme hakk? ile ilgili olarak da %10 baraj?na de?inen Cihaner;  “Bu ?ekilde olu?an meclis ve siyasi yap?da demokrasiden söz edilemez. Siyasi iktidar sürekli olarak milli iradeye sayg?dan bahsederken bunu kendi milletvekilleri ve partisi için korurken, di?er milletvekilleri için gerekli görmemesi iktidar?n demokrasi anlay???n? özetledi?ini” belirtti.
?ktidar ile cemaat ars?nda bir sorun, bir kavga var görünüyor diyen Cihaner konu?mas?n? ?öyle sürdürdü:
“?ktidar ile cemaat aras?nda ba?layan kavga Türkiye’deki demokrasi ile ilgili ayd?nlat?c? bir olayd?r. Bu tart??malar siyasi iktidar?n siyasi sorumlulu?u olmayan birileri ile iktidar? payla?t???n?n göstergesidir. Ba?bakan son aç?klamas?nda bunlarla sand?kta hesapla?aca??n? söyleyerek bu iktidar payla??m?n? aç?k etmi?tir.
Demokrasi paketi tart???l?yor. Hükümet demokrasi paketi ad? alt?nda özgürlük ve demokrasi getirece?im diyerek toplant? ve gösteri yürüyü?leri konusunda yeni k?s?tlay?c? kriterler getirmeye haz?rlan?yor. Bu yeni kriterde “yurtta??n günlük ya?am?n? etkileyen eylemler” ?eklinde her yöne çekilebilecek ve her yoruma aç?k bir ifade kullan?l?yor. En masumane ve demokratik hak aray??lar?n?n dahi izlenip müdahale edilerek kay?t alt?na al?nmas? ve hak arayanlar?n fi?lenmesi yasal hale getiriliyor.
Gezi Park? Olaylar?’nda gencecik hayatlar ya?amdan kopar?ld?, binlerce insan yaraland? ama bunca ölüm ve yaralanmalara ra?men etkin bir soru?turma yap?lmad?. Toplumun tepkisini azaltmak ve davan?n takibini zorla?t?rmak için davalar?n ba?ka illerde görülmesine karar verdiler. ?nsanlar?n ya?am hakk? güvence alt?nda de?ilken, bütün bunlar?n sorumlusu olan ba?bakan ç?k?p emri verdimse ben verdim diyebilmekte.
Parlamentoda da ciddi bir kriz vard?r, yasa yapma süreci parlamento d???nda haz?rlan?p düzenlenmektedir. AKP Milletvekilleri de neye evet neye hay?r dediklerini dahi bilmemektedirler. Ve s?k s?k meclis sohbetlerinde bunu dile getirmektedirler. Hatta kendi önergelerine CHP evet dedi?i için AKP’li milletvekilleri hay?r diyerek kendi önergelerini reddetmi?lerdir.  Meclis TV yay?n saatleri yurtta?lar?n ne olup bitti?ini ö?renmelerini engellemek için azalt?lm?? ve yay?nlar k?s?tlanm??t?r…
Di?er önemli bir konu Bütçenin denetlenmesidir. Halk?n vergileri ile yap?lan harcamalar? halk ad?na parlamento denetler… ?ktidar son 2 y?ld?r Say??tay Raporlar?’n? TBMM’ye getirmeyerek denetimden kaç?rmaktad?r.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim