• BIST 1.112
  • Altın 474,037
  • Dolar 7,5495
  • Euro 8,9548
  • Adana : 25 °C
  • Osmaniye : 24 °C
  • İçel : 27 °C
  • Hatay : 26 °C
  • Kmaraş : 23 °C

Ak Partili Torun: 'Adayl???n?n geri al?naca?? söylentilerine gülüp geçiyorum' dedi

11.01.2014 00:46
Ak Partili Torun: 'Adayl???n?n geri al?naca?? söylentilerine gülüp geçiyorum' dedi
AK Parti Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun, adayl???n?n geri al?naca?? iddialar?yla ilgili haberlere gülüp geçti?ini söyledi.

Torun, 10 Ocak çal??an Gazeteciler Günü dolay?s?yla düzenledi?i yemekli toplant?yla bas?n mensuplar?n?n çal??an Gazeteciler Günü'nü kutlad?. Bas?n emekçilerinin ekonomik özgürlüklerini sa?lamas? durumunda daha objektif çal??abileceklerini ifade eden Torun, bas?n mensuplar?n?n da sorular?n? yan?tlad?.
Adayl???n?n geri al?naca??na ili?kin iddialarla ilgili olarak, “Bunlara gülüp geçiyoruz” diyen Torun, bu tip yanl?? haberlerin kara propaganda oldu?unu ifade etti.
?lçe belediye ba?kan adaylar?n?n belirlendi?ini ve ay sonunda aç?klanaca??n? söyleyen Torun, "Ben ?u sözü verdim Say?n Ba?bakan?m?za. Genel merkezimin elini kald?rd??? her aday?n elini tutar?m, eli havada kalmaz ve bu mücadeleyi beraber yapar?z” dedi.
 Seçim anketlerini ve oy beklentilerini de?erlendiren Torun, 2004-2009-2014'e bak?ld???nda her zaman en yüksek oy oran?yla seçime ba?lad?klar?n?, ?uanda da önde olduklar?n?, seçimi kazanma noktas?nda kayg?lar?n?n bulunmad???n? söyledi.
 Gündemdeki yolsuzluk iddialar?ndan sonra AK Parti'nin oy oranlar?n?n 2.5 - 3 puan artt???n? ileri süren Torun, ?öyle devam etti:
“Yap?lan organizasyonlar?n organize bir hareket oldu?u ortaya ç?kt?. Ama Say?n Ba?bakan?m?z ?unu aç?kça ifade etmi?tir. 'Yanl?? yapan, yolsuzluk yapan evlad?m olsa affetmem' der. Para ve insan?n oldu?u her yerde yanl?? yapanlar ç?kabilir. Dürüst yönetimlerin görevi bu tip yanl?? yapanlar? ay?klay?p ortaya ç?karmakt?r. AK Parti döneminde asla ve asla kurumsal yolsuzluk olmam??t?r ve olmayacakt?r. Geçti?imiz dönemlerde her y?l kamu bankalar? zarar ederken, yolsuzluklar görülürken bugün kamu bankalar?m?z kar ediyor. Kurumsal yolsuzlu?un oldu?u yerde kar olmaz.”
Adana Büyük?ehir Belediyesi'nin borç bata??nda oldu?unu söyleyen Torun, Büyük?ehir Belediyesi'nin çal??anlar?na maa?lar?n? ASK?'den ald??? borçla ödedi?ini savundu.
 Büyük?ehir Belediyesi'nin ASK?'ye 230 milyon TL, metro sistemine 800 milyon TL, Vergi Dairesi ve SGK'ya 250 milyon TL, müteahhitlere ise 70 milyon TL borcu bulundu?unu iddia eden Tarun, "çocuklar?n gelece?i ipotek alt?na al?nm??. ASK? ?u anda yat?r?mlar?n? yapm?yor, yat?r?mlar?n? k?s?yor. Bunun ac?s? su ve kanalizasyonlarda ç?kacakt?r. Yeni yap?lmas? gereken tüm çal??malar? durdurmu? belediyeye bütçesine borç vermekte” dedi.
 Torun, metronun borcundan bu kenti kurtaramazsa koltukta oturmas?n?n da bir mana ifade etmeyece?ini söyledi.
 Adana'n?n 2 dönemdir AK Parti belediyecili?ini ya?amad???n? belirten Torun, büyük projelerle iddial? bir ?ekilde geldiklerini dile getirdi. “Bu i? beceri meselesidir” diyen Torun, kendini “Tuttu?unu koparan” bir siyasi olarak tan?mlad?. Torun, bugüne kadar binlerce vatanda??n sorununu çözüp hay?r duas? ald???n?, önemli olan?n ise iktidardayken ula??labilirlik oldu?unu kaydetti.
 50 iddial? proje çal??mas?n?n tamamland???n? ve her plan?n haz?r oldu?unu belirten Torun bunlar? yak?n bir zamanda ayr? bir bas?n aç?klamas?yla duyuraca??n? ifade etti. Kentin turizm ve sanayi potansiyelini ses getirecek fikirlerle de?erlendiren Torun, bacal? sanayiden bacas?z sanayiye geçi? yap?lmas? gerekti?ine i?aret etti. Torun, “?stanbul'un sanayi anlam?ndaki geni?li?ini Adana'ya ta??rsak, Akdeniz'e olan 190 kilometrelik sahilimizi de Dubai modeliyle de?erlendirirsek, kenti Akdeniz ve Ortado?u ülkelerinin cazibe merkezi haline getirebiliriz" dedi.
 30 Mart seçimlerinde AK Parti'nin bugüne kadar ald??? en yüksek oyu alaca??n? iddia eden Torun, “Yüzde 40'?n alt?nda bir oyu kendim aç?s?ndan ba?ar?s?zl?k addederim. Tüm ilçelerde yap?lan temayüllerde birinci ç?kt?m, tek bir afi? bro?ür bast?rmadan. Siz e?er afi?inizi bu milletin kalbine mühürleyebilmi?seniz, kalbine girebilmi?seniz di?er yapt?klar?n?z?n hiçbir önemi yoktur" diye konu?tu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim