• BIST 1.333
  • Altın 464,133
  • Dolar 7,8356
  • Euro 9,5031
  • Adana : 23 °C
  • Osmaniye : 18 °C
  • İçel : 21 °C
  • Hatay : 16 °C
  • Kmaraş : 14 °C

Ak Partili Gürkan: ülkemiz alt?n ça??n? ya??yor

28.11.2013 08:37
Ak Partili Gürkan: ülkemiz alt?n ça??n? ya??yor
AK Parti Adana Milletvekili Av. Fato? Gürkan, Türkiye’nin AK Parti iktidar? döneminde her alanda ça? atlad???n? söyledi.

Yap?lan yat?r?mlar ve projeler hakk?nda bilgi veren Gürkan, tar?m ve hayvanc?l?k sektöründe ülke geneli ve Adana'ya yap?lan yat?r?mlar ve bu alanlarda sa?lanan geli?melere ili?kin de?erlendirmelerde bulundu.
Gürkan, ülkenin hizmet üretmede alt?n ça??n? ya?ad???n?, bugüne kadar hayal dahi edilemeyen birçok projenin hayata geçirildi?ini ve vatanda?lar?n hiçbir dönemde bu kadar hizmet almad???n? ifade etti. Gürkan, “AK Parti iktidar? dönemi ülkemiz tarihinde görülmemi? bir düzeyde hizmetin, üretimin, yat?r?m?n ve büyük projelerin hayata geçirildi?i bir dönem olmu?tur. Vatanda?lar?m?zda ald???m?z büyük destekle, ’?nsan? yücelt ki, devlet yücelsin’ ilkesiyle vatanda?lar?m?z için çok büyük hizmetler üretilmi?tir. 11 y?l gibi k?sa bir sürede birçok alanda 80 y?lda yap?lan toplam hizmete ve yat?r?ma e? de?er yat?r?m gerçekle?tirilmi?tir. ?u an al??m?? oldu?umuz rutin hale gelen hizmetlerin birço?u ilk defa AK Parti iktidar? ile uygulanmaya ba?lanan düzenlemelerdir. 11 y?l öncesinde zamlarla, kuyruklarla, faizle, siyasi ve ekonomik krizlerle ya?amak zorunda olan milletimiz ?imdi istikrar?n, güvenin, kalk?nman?n, büyümenin, vatanda??na de?er veren ve hizmet üreten bir yönetimin mutlulu?unu sürmektedir” dedi.
“ç?FTç?M?Z ARTIK ALDI?I KRED?Y? RAHATLIKLA öDüYOR”
Tar?m sektöründe ya?anan geli?meleri de?erlendiren Milletvekili Fato? Gürkan aç?klamas?nda ?unlar? kaydetti;
“Türkiye, tar?msal ekonomik büyüklük itibariyle 2002 y?l?nda Dünyada 11. Avrupa 4. s?ra iken, bugün dünyan?n 7. büyük, Avrupa’n?n en büyük tar?msal ekonomisi olmu?tur. 2002’de 23,7 Milyar dolar olan tar?msal milli gelir, 2012 y?l?nda 62 Milyar dolara ula?m??t?r. Tar?m ürünleri toplam ihracat?m?z 2002 y?l?nda 4 milyar dolar iken, 2012 y?l?nda 16 milyar dolara ç?kar?lm??t?r.
2002 y?l?nda Ziraat Bankas?’nda yüzde 59, Tar?m Kredi Kooperatiflerinde yüzde 69 olan tar?msal kredi faiz oranlar? 2013 y?l?nda konulara göre s?f?r ile yüzde 8,25 oran?nda uygulanmaktad?r. Ziraat Bankas? ve Tar?m Kredi Kooperatifleri taraf?ndan kulland?r?lan krediler 2002’de 529 milyon lira iken, 2012’de 22,1 milyar liraya ula?arak 42 kat art?? sa?lanm??t?r. Ziraat Bankas?’n?n Tar?msal Kredi Geri Dönü? Oran? 2002 y?l?nda yüzde 38 iken, 2012 y?l?nda yüzde 98’e ula?m??t?r. çiftçimiz art?k ald??? krediyi rahatl?kla ödeyebilmektedir.
2002’de 1,8 milyar lira tar?msal destek verilmi? iken, 2013 y?l?nda destek miktar? 9 milyar liraya yükselmi?tir. 2003’ten bugüne 11 y?ll?k dönemde çiftçilerimize toplam 60 milyar TL nakit tar?msal destek verilmi?tir. çiftçilerimize mazot deste?i ve kimyevi gübre deste?i ilk kez AK Parti iktidar?nda verilmi?tir.
2002’de sadece 83 milyon lira hayvanc?l?k deste?i verilmi? iken, 2013 y?l?nda hayvanc?l??a verilen destek 2,5 milyar TL’ye yükselmi?tir. 11 y?ll?k iktidar?m?zda toplam 12 milyar TL hayvanc?l?k deste?i vermi? durumday?z. Prim deste?i verilen ürün say?s?n? 4’ten 17’ye ç?kar?lm??t?r. Prim deste?i 2002 y?l?nda 186 milyon TL iken, 2013 y?l?nda 2,4 milyar TL prim deste?i ödenmi?tir” ?eklinde konu?tu.
“ADANALI ç?FTç?LERE DE BüYüK DESTEKLER VER?LD?”
Adana Milletvekili Fato? Gürkan, ülke genelinde ya?anan bu geli?melerle birlikte Adanal? çiftçilerine de AK Parti iktidar? döneminde çok büyük destek verildi?ini tar?m ve hayvanc?l???n geli?tirilmesi için de önemli projeler hayata geçirildi?ini hat?rlatt?. Gürkan, “Adana ilimizde 2002 y?l?nda mazot deste?i yok iken sadece 2012 y?l?nda 13,5 milyon TL mazot deste?i sa?lanm??, 2002 de kimyevi gübre deste?i yok iken yine 2012 y?l?nda 14,7 milyon TL destek verilmi?tir.
2002 y?l?nda Adana ilimizde 14,7 milyon TL prim deste?i ödenirken bu rakam 2012 y?l?nda 177,1 milyon TL’ye yükselmi?tir. 2002 y?l?nda hayvanc?l?k destekleri sadece 1,1 milyon TL iken 2012 y?l?nda bu rakam 25,3 milyon TL’ye yükselmi?tir. Sonuç olarak 2002 y?l?nda tüm kalemlerdeki toplam destekler 44,8 milyon TL iken 2012 y?l?nda çiftçilerimize verilen toplam destek 248,3 milyon TL’ye yükseltilmi?tir. AK Parti iktidar?nda yani 2002-2013 y?llar? aras?nda Adanal? çiftçilerimize ödenen toplam destek miktar? 1 milyar 834 milyon TL’dir.
Bunun yan?nda 2006-2013 y?llar? aras?nda Adanal? çiftçilerimize K?rsal Kalk?nma Deste?i kapsam?nda yap?lan tesisler ve makine ekipman al?m? hibe deste?i olarak 22,6 milyon TL katk? sa?lanm??t?r. 1990-2002 y?llar? aras?nda toplam 3 milyon TL kooperatif deste?i verilmi?ken 2003-2013 y?llar? aras? bu rakam 26,5 milyon TL'ye yükseltilmi?tir.
Bu rakamlardan anla??laca?? üzere AK Parti iktidar?nda toplumumuzun her kesimi gibi çiftçilerimizde daha önce hiçbir dönemde olmad??? kadar desteklenmi? ve güçlendirilmi?tir.
Bugüne kadar yap?lamayanlar? yapan, verilmeyeni veren, hayal edilemeyeni gerçekle?tiren AK Parti iktidar? aziz milletimizin deste?iyle ülkemizi kalk?nd?rmaya, vatanda?lar?m?z?n refah huzur ve mutluluklar?n? artt?rmaya devam edecektir.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim