• BIST 1.325
  • Altın 457,677
  • Dolar 7,8499
  • Euro 9,4493
  • Adana : 14 °C
  • Osmaniye : 13 °C
  • İçel : 15 °C
  • Hatay : 18 °C
  • Kmaraş : 10 °C

Ak Parti Yüre?ir'de Abdullah Torun'u tan?tt?

08.12.2013 20:19
Ak Parti Yüre?ir'de Abdullah Torun'u tan?tt?
Kültür ve Turizm Bakan? ömer çelik, AK Parti Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun'u tan?t?m toplant?s?nda yapt??? konu?mada, Ba?bakan'?n mesaj?n? iletti.

Bakan çelik "Ba?bakan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an'?n, Abdullah Torun Bey'e il ba?kan?m?z ve milletvekillerimiz varken, bir?ey söyledi. ?ki cümleyi geçmedi. 'Arkada?lara söyleyin bu sefer Adanay? istiyorum onlar ne yapacaklar?n? bilirler' dedi" diye konu?tu.
Merkez Yüre?ir ilçesindeki Serinevler Spor Salonun'nda büyük ilgi gören co?kulu tan?t?m toplant?s?nda konu?an Bakan ömer çelik, 11 y?ld?r halk?n kendilerine 'dik durun e?ilmeyin' dedi?ini an?msatarak, "Ben de size diyorum ki sizin kurdu?unuz partinin yöneticileri zaten dik durmaktan ba?ka bir?ey bilmezler. Onun için 'dik dur e?ilme' en çok onlara yak???r. AK Parti sadece hakk?n ve halk?n önünde e?ilir. Ba?ka bir?eyin önünde e?ilmez" dedi.
çelik, 11 y?l boyunca bir sürü belaya, s?k?nt?ya, tuza?a, provakasyona, partinin boyun e?medi?ine dikkat çekerek ?unlar? kaydetti:
"E?er bu parti direndiyse, bu parti bu iradeyi koyduysa, Allah ?ah?ttir ki bu sizin sayanizde olmu?tur. O sebeple biz size bu salonda hepiniz ?ahit olun in?allah 3 ?eyi yerine getirirsek akl?m?zdan 3 ?eyi ç?karmassak, in?allan bu arkada?lar?m?zla birlikte belediyenin önünde bu toplant?y? yapaca??z. Seçim ak?am?na kadar 3 ?eyi akl?m?zda ç?karmayaca??z bu 3 ?ey Adana, Adana, Adana."
ARKA SIRADA OTURANLARIN öNDEK?NDEN DAHA FAZLA HAKKI VAR 
Kürsülere ç?k?ld??? zaman halk?n lütfederek büyüklük gösterdi?ini ve övgüler ya?d?rd???n? anlatan çelik, "Bizimle ilgili övücü sloganlar at?yorsunuz. Allah ?ahittir ki hepimizden daha çok
çal??t?n?z. Allah ?ahittir ki arka s?rada oturanlar, ön s?rada oturanlardan daha fazla hakk? vard?r. Size tek bir?ey söyleyece?im, bir ilçe te?kilat?m?zda 9 y?ld?r de?i?meyen bir arkada??m?z var. O te?kilat?n çay?n?, temizli?ini, her organizasyonuna o ko?uyor. Allah'a yemin ederim ki onun ömer çelik'ten bu partide daha fazla hakk? var. Sizin her eve ula?aca??n?z? biliyorum. Sizin her vatanda??m?za kavu?aca??n?z? biliyorum. Ama ben size yemin ediyorum ki Allah bana sa?l?k versin, Allah bana güç kuvvet versin hepinizden daha fazla ben çal??ay?m. çünkü, bu parti bir faninin hayat?nda asla nasip olmayacak imkanlar? nasip etti bize. ?mkan deyince birilerinin akl?na para rant gelir. Biz böyle anlamay?z. Allah bize nasip etti, bu milletin hay?r duas? üzerimize sa?anak ya?mur gibi geldi. Allah nasip etti, bu milletin gücünü, kuvvetini Somali'den Mo?alistan'a Gazze'den Bosnaya'ya sizin sayenizde götürdük. Türkiye bugün bölgesinin büyük bir gücü haline geldi. Bunun kuvvet kayna?? ne ekonomi, ne petrol, ne ba?ka zenginlik, bunun ye?ane sebebi sizziniz" diye konu?tu.
çelik, anketler yaparak baz? arkada?lar? aday olarak belirlediklerini vurgulayarak, "Bunun neticesinde küslük yok darg?nl?k yok hep beraber yolumuza devam ediyoruz. Meselemiz Adana'n?n yeni bir ivme kazanmas? ve geli?mesidir" dedi.
TORUN: "öNüMüZDE BüYüK ADANA MARATONU VAR"
AK Parti Büyük?ehir Belediye Ba?kan Aday? Abdullah Torun ise yapt??? konu?mada, art?k önlerinde zorlu, ancak bir o kadarda hay?rl? onurlu, hizmet maratonu oldu?unu belirterek, "Bu maratonun ad? Büyük Adana maratonudur. Bu hizmet yar???n? birlikte ba?lat?yor, büyük ve özverili çal??mayla ba?ar?yla bitirece?iz in?allah. Daha yolun ba??nday?z birlikte ko?aca??z. Projeler ba?ta olmak üzere konu?mak istedi?imiz çok ?ey var. Baz?lar?n?n akl?na ?öyle bir soru gelebilir. Neden Abdullah Torun?, Ya da ?öyle diyelim neden huzurlar?n?zday?m, çünkü hizmet için var?m. Hizmet için yeti?tik, bu topraklar?n bizden hizmet ad?na alacaklar? var. Halk?m?z?n taraf?ndan bu mühür bize verilirse daha çok hizmetler yapaca??z. Hay?rda yar??mak, bizim i?imiz, Bunun için var?z bunun için geliyoruz. çünkü derdimiz var. çünkü Adana'ya dahil bir hayalimiz bir a?k?m?z var. çünkü ülkemi çok seviyorum, Adanay? ve Adanal?y?, insanlar? ve sizleri çok seviyorum. Daha yapaca??m?z hay?rl? birbirinden de?erli çok i?imiz var. çünkü ald???m?z terbiye bize ?u ?a?maz ö?retiyi ö?retti. Halka hizmet hakka hizmettir, bunun için buraday?m, Bu a?kla yola ç?k?yoruz" ?eklinde konu?tu.
Torun her kesimi kucaklayacaklar?n? dile getirdi?i konu?mas?na ?öyle devam etti:
"Haklar? asla ödenmeyecek olan ya?l?lar?m?z, emeklilerimiz, dul ve yetimlerimizi, ba??m?z?n tac? kad?nlar?m?z çok de?erli engellilerimiz, cefakar esnaf, çiftçi karde?leriniz, vak?flar?m?z, say?? de?er derneklerimiz, ?ihitlerimiz, gazilerimiz ve umudumuz gençlerimiz, p?r?l, p?r?l olan çocuklar?m?z, i?sizlerimiz, seyyar sat?c?lar?m?z, pazarc?lar?m?z, de?erli yerel bas?n?m?z, kentlimiz, aziz köylümüz, emekçiler, köylüler azizdava arkada?lar?m ve Adana'n?n en iyi hizmete lay?k olan bütün insanlar? sizin için buraday?m. Daha iyi ve özlenen hizmetler için geliyoruz. Yarat?lan? yaratandan ötürü sevmek ?iar?m?zd?r. ?imdi birlik bütünlük ve dirlik ve düzenin vaktirdi. ?imdi bar?? ve karde?li?in esenli?in vaktirdi. ?imdi çok daha çok çal??man?n üretmenin ve faylad? olman?n vaktirdir. ?imdi hizmeti a?kla, kararl?l?kla, fedekarca yapman?n, hizmet bayra??n?n en yükse?e ta??man?n zaman?d?r. ?imdi sevgi ve payla?man?n en güzel zaman?d?r. Küskünlükleri gönül koymu?lu?a son vermek için her?ey Türkiye için, her?ey Adana için. Sizlere arzu etti?iniz bekledi?iniz Adana'ya kavu?turmak için buraday?z. Hizmet için hedefine gerili bir ok gibi geliyoruz. Say?n Ba?bakan?m?z Genel Ba?kan?m?z Recep Tayyip Erdo?an'?n dedi?i gibi önce insan diyerek yola ç?kt?k geliyoruz. Geliyoruz, sevgi dolu yürek, ak?l dolu planlama, çelik gibi bir irade y?lm?z inanç, eskimez bir a?k ile geliyoruz. ?yili?i art?rmaya, kötülü?ü kurutmaya geliyoruz. Yersiz ak?ls?zl?klara, ?imdiye kadar yap?lan savurganl??a dur demeye, halk?n paras?n? çar çur eden, inançlara son vermeye geliyoruz. Halk?n emanetini halka hizmet olarak vermeye geliyoruz. Bizi seven ya da sevmeyen oy veren ya da vermeyen, 46 belediye 550 köy, 17 bin 253 kilometre karelik alan? bütün insanlar?m?z? karde? bilerek herkesi sevgili dolusuyla kucaklamaya geliyoruz. E?itim, kültür ve sanat, sosyal projeler sa?l?k, spor, halkla ili?kiler. teknoloji, temizlik, mobil hizmetler, kentsel dönü?ümü, projeleriyle geliyoruz. Halktan ve adaletten ç?kmayaca??z. Birle?tirece?iz parçalamayaca??z. Halk?m?z?n efendisi de?il hizmetkar? olaca??z. Adana hizmete aç. çünkü biz hep birlikte Adanay?z, hep birlikte Türkiye'yiz."
Torun, konu?mas?n? Necip Fez?l K?sakürek'in Sakarya ?iirinden al?nt? yaparak "Yol onun varl?k onun, gerisi hep angarya, yüz üstü çok süründün aya?a kalak Adana" diye bitirdi.
Tan?t?m toplant?s?na AK Parti Adana milletvekilleri, AK Parti Adana ?l Ba?kan? Ziyaettin Ya?c? ve çok say?da partili kat?ld?.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim