• BIST 1.153
  • Altın 502,996
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Adana : 15 °C
  • Osmaniye : 16 °C
  • İçel : 18 °C
  • Hatay : 19 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Adaylardan ve seçmenden bekleneler

01.01.2014 12:47
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Yakla??k 6 ay önceden adayl?k çal??malar?na ba?lay?p seçime 3 ay kala partilerince adayl?klar?n?n kesinle?tirme çal??malar? devam etmektedir. K?sa bir süre sonra her parti belirledikleri adaylar kendilerini tan?tacak, ne yapacaklar?n? da seçmenine anlatacaklard?r.
Her siyasi partiden ortalama ilçe ve büyük?ehir ba?kanl??? için 10 -15 ‘e yak?n adayl?k ba?vurusunda bulunuldu. Siyasi partilerden baz?lar? hala bu güne kadar il ve ilçe adaylar?n? belirleyemediler. Neden çünkü o aday adaylar?n?n içerisinde tam hakk?yla yapabilecek aday seçiminde zorlan?yorlar. Birde bu i?i eline yüzüne bula?t?rma riski var, seçmenin kar??s?nda mazisi temiz gönül rahatl??? ç?kabilme var. çünkü ?ehircilik her önüne gelenin ben yapar?m diyebilece?i kadar hafif bir i? de?ildir. Biz merkez ilçe belediyelerinin mevcut durumu neden tenkit ediyoruz. Ehil olmayan insanlar?n elinde olmas?ndan dolay?. Kaliteli i? üretememelerinden halk?n beklentilerine kar??l?k verememelerinden, marka proje üretememelerinden dolay?. Rutin i?leri dahi do?ru dürüst yapamamalar?ndan dolay?.
önümüzdeki 30 Mart 2014 seçimlerinden sonra belediyelerin uygulama alan? daha da geni?leyecek, ilçe mülki s?n?rlar? içerisindeki mevcut köylerde bu belediye kapsam al?na girmektedir. Burada da art?k köy içi yollar?, içme suyu, kanalizasyon gibi birçok alt yap? hizmetleri verilecek bu köylere, yani belediye için ?imdiki ?ehir içindeki bir mahalle ne ise en ücra bir köy de odur.
 ?imdi bu ?artlar alt?nda ben var?m diyebilen samimi ba?kan adaylar? a?a??da s?ralad???m?z beklentileri de seçimden önce seçim beyannamesi olarak seçmenine deklare etmek durumundad?r.
1- Mal varl?klar?n?, konut, daire, arsa, tarla, bahçe gibi gayrimenkul ve nakit durumunu, zira dürüst ve ?effaf olman?n da bir gere?idir. ?imdi diyebilirsiniz ki minareyi çalan k?l?f?n? bulur. Ben de diyorum ki bir an için bulmu? olsa da yanl?? hesap da Ba?dat’tan döner. Bu tür uygulamalar? yapanlar k?sa sürede de?ifre olur. Deneyenlerin kamu vicdan?ndaki yerleri malum, örneklerini de kamuoyu çok iyi bilmektedir. 
2- Seçim bölgesi için, rutin i?lerin d???nda gerekli oldu?una inand??? öncelikli ilk 5 marka projeyi kamuoyu ile payla??p 5 y?ll?k bir dönem içerisinde nas?l gerçekle?tirece?ini de aç?klamak durumundad?r. Hatta her 6 ayda bir i?in seyri hakk?nda kamuoyunu bilgilendirece?ini deklare etmelidir. Ba?aramayaca?? hiçbir proje için seçmenini yan?ltmas?n, seçildikten sonra mazeret üretme gibi bir lüksü yoktur.
3- Seçildikten sonra, belediyenin bütçesi talan edilmi?, enkaz devrald?m, çok borçlan?lm?? gibi mazeretler üreterek i?ten ve sorumluluktan kaç?lamayaca??n? da dü?ünerek hareket etmelidir. Zira aday olan ki?i o belediyenin her ?eyini biliyor kabul edilir.
4- Adana da önceki dönemlerde oldu?u gibi rant ve rü?vet alg?s?n?n silinmesi amac?yla gerek büyük?ehir ve gerekse ilçe belediyeleri bir tak?m etik olmaya imar uygulamalar? ile bireysel ç?karlara dönük i? ve i?lemlerden uzak duraca??n?, toplumsal sorunlara çözüm üretecek ?ekilde çal??ma yapaca??n? deklare etmelidir.

Tabi bu arada seçmene de sorumluluklar dü?mektedir. önümüzdeki 5 y?l için yerel yönetimi teslim edece?in ki?inin bu i?in üstesinden gelip gelemeyece?i noktas?nda titiz davranmak durumundad?r.  Bu gün kar??s?na en az 3 seçenek konulacak, belki bunlara ba??ms?z olarak da girecek adaylar olabilecektir. Seçildikten sonrada adayl??? s?ras?nda ne söz verdi, ?imdi ne yap?yor iyi takip etmesi gerekir. Bir bak?ma oto kontrol yapmas? laz?md?r. Vaatlerinde sapma varm?, projelerini o belirlenen i? program?nda hayata geçirebiliyor mu? Geçiremiyorsa makul ve mant?kl? bir gerekçesi varsa bunu da halk?yla payla??yor mu, rutin hizmetlerin düzenli yap?yor mu? Bu konularda da seçmen gerekli hassasiyeti göstermelidir ki ilerde pi?man olaca?? ben ne yapt?m diyece?i bir duruma dü?mesin.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim